RoSa vzw - expertisecentrum, bibliotheek en archief voor gelijke kansen m/v, feminisme en gender

home | nieuwsbrief | contact

 

 


HOME HOLEBINIEUWS ROZE COLLECTIE BRONNEN & KANONNEN LESBO-SPOTTING DIENSTVERLENING LINKS
 

de roze RoSa-collectie

Sinds 1978 verzamelt RoSa vzw - expertisecentrum gelijke kansen m/v (voorheen documentatiecentrum RoSa) systematisch boeken en tijdschriften over lesbische vrouwen, lesbische cultuur en holebi's in het algemeen. Deze omvangrijke verzameling kan door iedereen gratis geraadpleegd worden.

Voor leestips en aanraders om in de klas mee aan de slag te gaan, neem je best een kijkje bij ons onderwijskatern Holebi in de klas.

op deze pagina: x boeken & artikels x RoSa-publicaties direct naar:
x RoSa's leestip x tijdschriften x holebithesaurus pijltje info over de bibliotheek
x LL : lesboliteratuurlijst x affiches x holebi in de klas pijltje online catalogus

RoSa's leestip

 

Ephemeral Material: Queering the Archive

Alana Kumbier
Sacramento: Litwin Books, 2014

Ephemeral Material brengt een zogenaamde 'queer approach' van archiefstudies en archivering onder de aandacht, waarbij de auteur ook het belang van een dergelijke aanpak voor niet specifieke LGBTQ-archieven tracht aan te tonen. Onder een queere aanpak van archivering wordt het volgende verstaan: een analyse vertrekkende vanuit queer interesses, ervaringen, verklarende kaders en culturele praktijken. De premise van dit boek is dat een queere kijk op archieven en archivering ons in staat stelt een kritische blik te werpen op gevestigde archivale principes en praktijken.

In het boek is vervolgens ook aandacht (zowel beschrijvend als met interpretatie) voor die archivarissen, gemeenschapsdocumentalisten, activisten en onderzoekers die materiaal bijhouden over queere levens. Er wordt hierbij nagedacht over hoe er aan de specifieke noden van het archiveren van queere culturen tegemoetgekomen kan worden.

Ephemeral Material bevat werk van diverse onderzoekers, met expertise in o.a. geschiedenis, media analyse, 'disability studies' en 'queer studies'. De auteur linkt deze kennis aan de praktische en theoretische zorgen van archivarissen en bibliothecarissen. Het conceptuele werk wordt tot slot onderbouwd met concrete voorbeelden van collecties en documentatieprojecten alsook met analyses van media die archiefruimtes en archiefpraktijken weergeven (en bekritiseren waar nodig).

Ephemeral Material is het vijfde boek dat verscheen in de Litwin Books' boekenreeks 'Gender and Sexuality in Information Studies'. Meer informatie: http://litwinbooks.com/series-gender.php. Ook volgende boeken uit deze reeks bevinden zich in de RoSa-bib:

  • VERWACHT: The Feminist Reference Desk: Concepts, Critiques, and Conversations / Maria T. Accardi, 2017
  • Queers Online: LGBT Digital Practices in Libraries, Archives, and Museums / Rachel Wexelbaum, 2015. RoSa ex.nr.: Ap/0042
  • Feminist and Queer Information Studies Reader / Rebecca Dean & Patrick Keilty, 2013. RoSa ex.nr.: M/0502
  • Feminist Pedagogy for Library Instruction / Maria T. Accardi, 2013. RoSa ex.nr.: DIII3f/0053

Trefwoorden: ARCHIEVEN, QUEER, HOLEBI, TRANSGENDER & VERENIGDE STATEN.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ap/0041

RoSa's leestip

 

Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around

Forty Years of Movement Building with Barbara Smith

Alethia Jones & Virginia Eubanks (Eds.) - met Barbara Smith
Albant: State University of New York Press, 2014

Barbara Smith (1946- ) is een Amerikaanse lesbische feminist en socialist die een belangrijke rol heeft gespeeld in het opbouwen en onderhouden van het zwart feminisme in de Verenigde Staten.

Smith heeft diverse cruciale rollen gespeeld in een meervoud aan sociale rechtvaardigheidsbewegingen, waaronder die voor burgerrechten, feminisme, holebi-emancipatie, anti-racisme en zwart feminisme. De rollen die ze hierbij opnam waren die van organisator, auteur, geleerde-activist en verkozene. Vier decenia lang voerde ze actie waarbij collaboraties werden gevormd die de idee introduceerden dat onderdrukking gelijktijdig moet bekampt worden op diverse fronten, zoals geslacht, gender, ras, klasse en seksualiteit.

Dit boek gaat dieper in op de wortels van de hedendaagse 'identiteitspolitiek' en 'intersectionaliteit' door het combineren van zeldzame historische documenten met nieuwe ongepubliceerde interviews met mede-activisten van Barbara Smith. Via deze weg willen de auteurs een essentiele publicatie voorzien voor zij die op zoek zijn naar solidariteit en weerstand in een zeer actieve zin.

Het boek is reeds meermaals bekroond. Zo kreeg het onder meer de 2015 Judy Grahn Award for Lesbian Nonfiction (van de Publishing Triangle) en de 2015 Lambda Literary Award in Lesbian Memoir/Biography (van de Lambda Literary Foundation). Het boek won ook de SILVER MEDALIST - 2014 ForeWord IndieFab Book of the Year Award in de categorie Vrouwenstudies.

Trefwoorden: HOLEBI, SMITH BARBARA, ZWARTE VROUWENBEWEGING, ZWART FEMINISME, ZWARTE VROUWENSTUDIES, LOOPBAAN, HOMOBEWEGING, LESBISCHE BEWEGING, ANTI-RACISME, RACISME, IDENTITEIT, INTERSECTIONALITEIT, MENSENRECHTEN, HOMOFOBIE, ACTIEGROEPEN, BIOGRAFISCHE GEGEVENS, VERENIGDE STATEN, 20e EEUW en 21e EEUW.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: F IIm/0763

.

RoSa's leestip

 

Transnational LGBT Activism

Working for Sexual Rights Worldwide

Ryan R. Thoreson
Minneapolis: University of Minnesota, 2014

De International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) werd in 1990 opgericht als de eerste NGO gewijd aan het bevorderen van LGBT mensenrechten wereldwijd. In Transnational LGBT activism wordt de vraag gesteld hoe deze missie zich vertaald heeft naar de praktijk. Wat doen deze transnationale LGBT mensenrechtenverdedigers op een dag-tot-dag basis en voor wie doen ze het nu juist? Claims inzake LGBT mensenrechten begrijpen is onmogelijk, zegt Ryan R. Thoreson, zonder de antwoorden op deze vragen te kennen.

Thoreson stelt dat het idee van de LGBT mensenrechten niet vooraf bepaald is, maar in plaats daarvan wordt bepaald door de internationale activisten die bepalen wat en wie in aanmerking komt voor bescherming. Hij laat zien hoe IGLHRC werd gevormd en zich heeft ontwikkeld doorheen de jaren, wie zich allemaal bezighoudt met dit werk, hoe deze mensen LGBT mensenrechten conceptualiseren, en hoe zij hun standpunten bij de Verenigde Naties en elders hebben geïnstitutionaliseerd. Na een volledig jaar van diepgaand onderzoek in New York City en Cape Town, Zuid-Afrika, acht Thoreson zich in staat om IGLHRC's vroege campagnes te reconstrueren en de beslissende verschuivingen in het werk van de organisatie te markeren vanaf de oprichting tot heden.

Met behulp van een aantal high-profile campagnes ter illustratie, biedt Thoreson inzicht in de reden waarom activisten specifieke eisen op specifieke manieren hebben geconceptualiseerd en hoe intergouvernementele belangenbehartiging uiteindelijk de vorderingen die activisten maken mee hebben gevormd. Het resultaat is een uniek evenwichtig, empirisch antwoord op eerdere impressionistische en reducerende kritieken van de westerse mensenrechtenactivisten - en een verhelderend perspectief op de aard en de praktijk van het wereldwijde LGBT - en zelfs bredere - mensenrechten activisme.

Trefwoorden: HOLEBI, TRANSGENDER, ACTIES, MENSENRECHTEN, VN, ORGANISATIES, NGO'S, IGLHRC & INTERNATIONAAL.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ab/0071

RoSa's leestip

 

Jongeren en seksuele oriëntatie

Ervaringen van en opvattingen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele jongeren

Lisette Kuyper
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2014

Het Sociaal en Cultureel Planbureau voert regelmatig onderzoek uit naar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) individuen. In het huidige rapport staan jongeren in Nederland centraal. Het onderzoek richt zich op twee zaken: de houding van jongeren tegenover LHBT-zaken en de overeenkomsten en verschillen in de leefsituatie, leefstijl en het welzijn tussen LHB en heteroseksuele jongeren en de verklaringen daarvoor. Die houding van Nederlandse jongeren lijkt met de jaren positiever te worden, maar hangt wel af het specifieke onderwerp. Vriendschappen met LHB’ers bijvoorbeeld zijn meer geaccepteerd dan twee jongens die met elkaar zoenen. De verschillen in leefsituatie, leefstijl en welzijn zijn talrijker dan de overeenkomsten en pakken negatief uit voor de LHB-jongeren. Belangrijke verschillen doen zich voor in de relatie met de ouders, schoolbeleving (zoals pesten en spijbelen), middelengebruik (zoals roken en drugsgebruik) en psychische problemen (zoals emotionele en gedragsproblemen of suïcidaliteit). Er zijn juist geen verschillen in de beleving van hun vriendenkring. De verschillen hangen samen met algemene risicofactoren en met LHB-specifieke risicofactoren (zoals het meemaken van homonegatieve reacties).

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Trefwoorden: HOLEBI, JEUGD, ATTITUDEN, HETEROSEKSUALITEIT, HOMOSEKSUALITEIT, ERVARINGEN, GEZIN, ONDERWIJS, SOCIALE NETWERKEN, GEZONDHEID, GEESTELIJKE GEZONDHEID, NEDERLAND, CIJFERMATERIAAL & RAPPORT.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Aa/0396

RoSa's leestip

 

Boots of leather, slippers of gold: the history of a lesbian community

Kennedy, Elizabeth Lapovsky & Davis, Madeline D.
New York: Routledge, 2014

In Boots of Leather, Slippers of Gold wordt het ontstaan van de lesbische gemeenschap van Buffalo, New York uit de doeken gedaan. De start van het verhaal wordt gemaakt halfweg de jaren '30 en kent zijn einde begin jaren '60. Er wordt vertrokken vanuit de orale geschiedenis van vijfenveertig vrouwen. Het boek kan in dat opzicht beschouwd worden als de eerste uitgebreide geschiedenis van het leven van een groep lesbiennes uit de arbeidersklasse. De schrijnende en vaak complexe ervaringen die in het boek aangehaald worden, tonen hoe zwarte en blanke lesbiennes uit de arbeidersklasse krachtige agenten werden van historische verandering, ondanks dat ze meestal onder erg onderdrukkende omstandigheden moesten leven. Gebaseerd op 13 jaar onderzoek, neemt het boek verscheidene topics onder de loep: seksualiteit, relaties, coming out, butch femme rolpatronen, moederschap, ouder worden, racisme, werk, onderdrukking en trots. De auteurs bezorgen ons zo een unieke blik op de butch femme cultuur - vanuit het standpunt van de insider - waarbij ze argumenteren dat de roots van homo en lesbische bevrijding teruggevonden kunnen worden in de vastberaden weerstand van deze lesbiennes uit de arbeidersklasse.

Het boek verscheen voor het eerst in 1993, maar werd na 20 jaar opnieuw uitgebracht. In deze 'anniversary edition' wordt het boek toegankelijk gemaakt voor een nieuwe generatie aan lezers. Er werd een nieuw voorwoord voorzien waarin de auteurs reflecteren over de gebeurtenissen van de voorbije twintig jaar. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het lesbische leven van de jaren veertig en vijftig en/of de dynamiek van de butch femme cultuur blijft dit boek een aanrader.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, LESBISCHE CULTUUR, LESBIANISME, IDENTITEIT, ETNICITEIT, ARBEIDERSKLASSE, ZWARTE VROUWEN, BUTCH FEMME, VROUWBEELDEN, SEKSUALITEIT, RELATIES, LIEFDE, VERENIGDE STATEN, HISTORISCH, JAREN DERTIG, JAREN VEERTIG, JAREN VIJFTI & 20E EEUW.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Am/0102

RoSa's leestip

 

New Choices, New Families

How Lesbians Decide about Motherhood

Nancy J. Mezey
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2008

Hoe beslissen lesbiennes of ze moeder willen worden of niet? En, waarom vormen zich nieuwe families op specifieke momenten in de geschiedenis? In het heetst van de discussies over allerlei nieuwe gezinsconstructies (grootouders als ouders, adoptie, scheiden en hertrouwen, et cetera) vormt zich ook een debat rond de ouderlijke rechten van homoseksuele en lesbische koppels. Dit boek gaat dieper in op deze discussie, vertrekkende vanuit het standpunt van lesbische koppels zelf. Waarom kiezen deze koppels er op een bepaald moment voor om ouders te worden? Welke factoren dragen bij aan deze beslissing? Het boek is voornamelijk gebaseerd op persoonlijke interviews & vormt zo een mooie bijdrage aan het antwoord op de vraag: een familie, wat is dat nu juist?

Trefwoorden: HOLEBI, MOEDERSCHAP, LESBISCHE VROUWEN, LESBISCHE MOEDERS, KINDERKEUZE, SOCIALE KLASSE, ETNICITEIT, VERENIGDE STATEN & ONDERZOEK.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ae/0055

RoSa's leestip

 

Fifty gay and lesbian books everybody must read

Richard Canning (Ed.)
New York: Alyson Books, 2009

In Fifty Gay and Lesbian Books Everybody Must Read kiezen 50 hedendaagse topauteurs elk een klassieker of nieuwe aanwinst uit die in niemands - hetero of holebi - boekenkast mogen ontbreken. Zo gaat Jonathan Franzen voor James Purdy's Eustace Chisholm and the Works en brengt Alison Smith Colette's werken onder de aandacht. Ook Thomas Mann's Death in Venice, Henry James' The Bostonians en Virginia Woolf's Mrs Dalloway kunnen niet ontbreken. Dit boek bevat heel wat voor de hand liggende literaire werken, maar weet voor iedere lezer toch ook wel voor een aantal verrassingen te zorgen. Zeker een boek om vast te pakken dus!

Trefwoorden: HOLEBI, LITERATUUR, INTERNATIONAAL & AUTEURS.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: GIV2a/0753

RoSa's leestip

 

Tomboys and bachelor girls: a lesbian history of post-war Britain 1945-71

Rebecca Jennings
Manchester: Manchester University Press, 2007

Door middel van het gebruik van een rijke verzameling aan mondelinge overleveringen en archiefstukken is Rebecca Jennings erin geslaagd de eerste gedetailleerde wetenschappelijke studie te voorzien van lesbische identiteit en cultuur in het naoorlogse Groot-Brittannië.

Ondanks het feit dat lesbische vrouwen door psychiaters als onvolwassen en neurotisch beschreven werden, en over het algemeen gemeden en genegeerd werden door de mainstream maatschappij, erkenden en accepteerden deze vrouwen toch hun lesbische verlangens en gingen ze bewust op zoek naar gelijkgezinde vrouwen.

Dit boek daagt het conventionele naoorlogse beeld uit van soberheid en conservatieve vrouwelijkheid. Het traceert de opkomst van een levendige lesbische sociale scène in Groot-Brittannië, gefocust op de nachtclubs in het naoorlogse Londen. Daarnaast is er echter ook aandacht voor de ontwikkeling van deze scène in andere delen van het land, mogelijk gemaakt door lesbische magazines en sociale organisaties.

Dit boek brengt op een fascinerende manier de rijke naoorlogse geschiedenis van de Britse lesbische cultuur tot leven.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, IDENTITEIT, ARBEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, LESBISCHE CULTUUR, UITGAAN, SUBCULTUREN, TIJDSCHRIFTEN, HISTORISCH, 20E EEUW & GROOT-BRITTANNIE.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Am/0081

RoSa's leestip

 

LESBO ENCYCLOPEDIE

Mirjam Hemker & Linda Huijsmans (Red.)
Amsterdam: Ambo, 2009

In Nederland speelde de lesbische subcultuur zich lange tijd in het verborgene af, vrijwel onzichtbaar voor de buitenwereld. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw veranderde dat en inmiddels zijn lesbo's zichtbaar aanwezig in de politiek, literatuur, muziek, sport, wetenschap, theater, kunst en het uitgaansleven.

De LESBO-ENCYCLOPEDIE geeft in twintig hoofdstukken met in totaal meer dan zevenhonderd lemma's, geschreven door ruim honderd auteurs, een uitgebreid beeld van het lesbische leven in Nederland. Prominente vrouwen passeren de revue: van Anna Blaman, Andreas Burnier en Bet van Beeren tot Barbara Barend, Frédérique Spigt en Claudia de Breij, en vele anderen. De LESBO-ENCYCLOPEDIE is een lees-en kijkboek, waarin de veelzijdigheid van het lesbische leven in al zijn bekende en onverwachte kanten zichtbaar wordt.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, LESBISCHE BEWEGING, LESBISCHE STUDIES, LESBISCHE CULTUUR, LESBISCHE LITERATUUR, NASLAGWERK, ENCYCLOPEDIE en NEDERLAND.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: V3/0478

RoSa's leestip

 

Sexuality and Social Justice in Africa.

Rethinking Homophobia and Forging Resistance.

Marc Epprecht
London: Zed Books, 2013

De vervolging van mensen in Afrika op basis van hun (veronderstelde) homoseksuele geaardheid heeft de voorbije jaren ruime aandacht gekregen in de populaire media. Gay-bashing door zowel politieke als religieuze figuren in landen als Zimbabwe en Ghana; draconische nieuwe wetten en/of wetsvoorstellen tegen holebi's (en de mensen die mee voor gelijke rechten strijden) in Malawi, Nigeria en Oeganda; en het gevangennemen van homomannen in Senegal en Kameroen. Al deze recente gebeurtenissen brachten een sterke internationale veroordeling teweeg. Helaas bevatte het merendeel van de analyses van de situatie een erg kritische blik op Afrikaans leiderschap en Afrikaanse culturele waarden, zonder daarbij lokale nuances, historische factoren en externe invloeden te beschouwen. Ook deze aspecten dragen namelijk bij aan het bestaande probleem. Dergelijke gebrekkige analyses en commentaren kijken ook voorbij aan bepaalde gronden van optimisme in de strijd voor seksuele rechten en rechtvaardigheid in Afrika. Dit, niet alleen voor seksuele minderheden, maar ook voor de rest van de bevolking. Dit boek wil de hierboven vernoemde hiaten duiden en een plaats geven in het debat. Het biedt de lezer een accurate kijk op de huidige situatie, een overzicht van de (f)actoren die een rol spelen en een hoopvolle kijk op hoe de toekomst er voor seksuele minderheden in Afrika uit zou (kunnen) zien.

Trefwoorden: HOLEBI, TRANSGENDER, HOMOFOBIE, DISCRIMINATIE, GEWELD, ACTIEGROEPEN, MENSENRECHTEN, OVERHEIDSBELEID, ANTROPOLOGISCH, BEELDVORMING, FUNDAMENTALISME, CHRISTENDOM, ISLAM en AFRIKA.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ag/0104

RoSa's leestip

 

Queer 1950's: rethinking sexuality in the postwar years

Heike Bauer & Matt Cook
New York: Palgrave MacMillan, 2012

In Queer 1950’s komen academici uit verschillende takken van de humane wetenschappen aan het woord. Eén voor één werpen ze een blik op het bestaan, de levens, de culturen en het denken van queers in het eerste naoorlogse decennium. Via exploraties van seksuologie, literatuur, film, mondelinge overlevering, kranten en aantekeningen van rechtszaken worden de manieren waarop we tegen die periode aankijken genuanceerd en wordt de particulariteit van het leven van queers in verschillende nationale contexten in beeld gebracht, zonder de transnationale beweging van mensen en ideeën uit het oog te verliezen. Queer 1950’s doet ons bestaande percepties van de jaren ’50 in vraag stellen, gaat genealogieën van seksueel denken na en brengt de belangrijke momenten en overleveringen van die specifieke periode in beeld. Door dit alles wordt de bruikbaarheid van queer theoretische methodologie verkend: in hoeverre kunnen dergelijke methoden ons helpen een betere kennis te verkrijgen van queer levens, relaties en netwerken in het verleden?

Trefwoorden: HOLEBI, SEKSUALITEIT, QUEER THEORY, LESBIANISME, FOTOGRAFIE, FILMS, KRANTEN, TRIVIALE LITERATUUR, LESBISCHE VROUWEN, FRANKRIJK, DUITSLAND, GROOT-BRITTANNIE, VERENIGDE STATEN, FINLAND, NIEUW ZEELAND en JAREN VIJFTIG.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Am/0095

RoSa's leestip

 

Sapphistries: a global history of love between women

Leila J. Rupp
New York: New York University Press, 2009

Van de dichteres Sappho tot hedendaagse Indonesische 'tomboys', er zijn altijd vrouwen geweest - over de hele wereld en doorheen de geschiedenis - die verlang(d)en naar seks met andere vrouwen. Dat is de kerngedachte waarop dit boek voortbouwt. In prachtige proza vertelt Sapphistries de verhalen van deze vrouwen, met oog voor de veelheid aan wijzen waarop diverse maatschappijen en samenlevingen seksuele vrouw-vrouw relaties door de tijd heen in beeld hebben gebracht en een plaats gaven. Leila J. Rupp onthult in dit boek hoe, vanaf de vroegste samenlevingen, de mogelijkheid van liefde tussen vrouwen heeft bestaan, zelfs wanneer deze wordt gevreesd, genegeerd of geweigerd. Een verscheidenheid aan vrouwen komen, al dan niet via overleveringen, aan het woord. We horen verhalen van vrouwen die in afzondering leefden in kloosters en harems. We zien de begindagen van het openlijke vrouw-vrouw daten in de straten van Londen en Amsterdam of in de aristocratische kringen van Parijs. Ook verhalen vanuit het fabrieksleven in Shanghai en de ervaringen van Japanse schoolmeisjes passeren de revue. Uiteraard mag ook het ontstaan van de eerste 'lesbische bars' niet ontbreken. In welke tijd plaats of context deze verhalen zich ook situeren, Sapphistries wil vooral een platform bieden zodat deze verhalen gehoord en herinnerd worden, los van een exclusief door mannen bekeken bril. Sapphistries combineert lyrische verhaallijnen met zorgvuldige uitgekozen historisch onderzoek, wat zorgt voor een zeer leesbaar en vooral uniek boek vol verhalen van verlangen, liefde en seks beleefd tussen vrouwen.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, LESBIANISME en HISTORISCH.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Am/0086

RoSa's leestip

 

Oud = Out.

Ervaringen van lesbische en biseksuele vrouwen, geboren voor 1945.

Ann David & Mips Meyntjens
Uitgeverij 't Verschil / Fonds Suzan Daniel, 2009

In Oud = Out worden veertien vrouwen aan het woord gelaten die tussen 1910 en 1940 werden geboren. Stuk voor stuk vertellen ze ons hoe zij het ervaren hebben om als vrouwenminnende vrouw op te groeien in een context zo anders dan die van vandaag. Uiteraard wordt ook gesproken over hoe de buitenwereld met dergelijke informatie omging. Zowel hun dichte als de iets ruimere omgeving komen hierbij aan bod. Vele pijnlijke herinneringen worden bovengehaald. Gelukkig worden die op tijd en stond afgewisseld met de nodige humor.
De interviews in dit boek dateren reeds van midden de jaren '90, maar werden pas in 2009 door middel van een samenwerkingsproject met het Fonds Suzan Daniel vzw toegankelijk gemaakt.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, LESBIANISME, BISEKSUALITEIT, ERVARINGEN, BELGIE en 20E EEUW.

Plaatscode in de Rosa-bibliotheek: Am/0085

RoSa's leestip

 

The L Life : extraordinary lesbians making a difference

Erin McHugh & Jennifer May
Tabori & Chang Stewart, New York, 2011

The L Life laat de lezer via persoonlijke interviews kennismaken met een 27-tal bekende - of soms iets minder bekende - Amerikaanse dames die van dames houden. Vrouwen die stuk voor stuk een verschil maken in de context van hun kunst, stiel of beroep. Soms maken zij heel specifiek een verschil voor lesbische vrouwen; bijvoorbeeld door het verhogen van queer visibility (o.a. actrice Jane Lynch). Anderen kunnen dan weer als heldinnen beschouwd worden voor - en door - vrouwen in het algemeen; onder meer door vitale bijdragen te leveren aan borstkankeronderzoek (Dr. Susan Love). Kortom, het gaat om vrouwen die een onmiskenbare bijdrage hebben geleverd aan onze geschiedenis. Wie zijn deze vrouwen? Wat zijn hun drijfveren? En, hoe ervaren zij het etiket ‘lesbische vrouw’? Aan bod komen baanbrekende auteurs (Ann Bannon & Alison Bechdel), muzikanten (Amy & Elizabeth Ziff), een komiek (Kate Clinton), een congreslid (Tammy Baldwin), een cineaste (Christine Vachon) en vele anderen.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, ERVARINGEN BIOGRAFISCHE GEGEVENS en VERENIGDE STATEN.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: T/1204

RoSa's leestip

 

Who's who in gay and lesbian history: from Antiquity to World War II

Robert Aldrich & Garry Wotherspoon (Eds.)
Routledge, London, 2002

In dit eerste deel van een tweedelige reeks “Who’s who in gay and lesbian history” is een oplijsting voorzien van historische figuren (zowel mannelijk als vrouwelijk), die belangrijk zijn geweest binnen de geschiedenis en/of voor de evolutie van het concept ‘homoseksualiteit’. In dit eerste deel gaat het om een ruime waaier aan namen van zij die leefden tussen de Oudheid en de Tweede Wereldoorlog. Aan bod komen onder meer: Sappho, Koningin Christina van Zweden, Colette en Gertrude Stein. Net als een woordenboek is deze “who’s who” opgedeeld volgens alfabetische volgorde & zijn de namen slechts voorzien van een korte beschrijving. Of deze figuren al dan niet als ‘homoseksueel’ kunnen worden ingekaderd en zichzelf überhaupt als zodanig identificeerden, laat het boek mooi in het midden. Sociale, culturele en historische contexten moeten daarbij, volgens de auteurs, te sterk in acht genomen worden. Wel hebben elk van deze historische figuren hun bijdrage – bedoeld of niet bedoeld – geleverd in het ontstaan, gebruiken of (opnieuw) doen opleven van het concept ‘homoseksualiteit’. Dit, door woorden, daden of een combinatie van beiden. Voor zij die op zoek zijn naar een antwoord op vragen als: “Wie is … nu eigenlijk?", "Wat heeft ... met homoseksualiteit te maken?" & "Wanneer leefde … nu juist?” is dit boek zeker een aanrader. Evenzeer voor zij die benieuwd zijn naar welke “bekende lesbo” ze nu juist nog niet lijken te kennen… Ken jij ze allemaal?

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, NASLAGWERK, BIOGRAFISCH WOORDENBOEK, HISTORISCH

Plaatscode in de Rosa-bibliotheek: V2/0183

Ook deel II van dit biografische woordenboek "Who's who in contemporary gay and lesbian history : from World War II to the present day" is in de RoSa-bibliotheek terug te vinden: V3/0314. In dit tweede deel vallen namen als Simone De Beauvoir & K.D. Lang.

RoSa's leestip

 

Lesbian pulp fiction: the sexually intrepid world of lesbian paperback novels 1950-1965

Katherine V. Forrest
Cleis Press, San Francisco, 2005

Lang voor de opkomst van de huidige holebi-beweging, vond er een quasi onopgemerkte literaire revolutie plaats binnen de covers van een reeks spotgoedkoop geproduceerde boekjes uit het post-WOII tijdperk die men ‘lesbian pulp paperbacks’ noemde. In 1950 stichtte uitgeverij Fawcett Books zijn Gold Medal imprint. Deze beslissing droeg bij aan de snelle opkomst van lesbische pulp fictie. Het gaat hier om boekjes die massaal door lesbische vrouwen (en geïnteresseerde mannen), die niet in de grootsteden leefden, werden gekocht en verslonden. Goedkoop, gemakkelijk te vinden en meteen herkenbaar aan hun fel gekleurde covers. Voor vrouwen die heteroseksuele levens leiden, waren deze boekjes de bevestiging dat ze niet alleen waren. Zowel realistische beschrijving van ‘het leven in de schaduw’ als meer op sensatie beruste verhalen over meisjes die van het rechte pad werden geleid; voor ieder was er wel wat wils. Dit boek is een verzameling van enkele van de meest memorabele werken uit deze eerste literaire revolutie binnen de opkomst van een lesbische subcultuur in post-WOII Amerika. Bijdragen zijn er onder meer van: Tereska Torres, Anne Herbert, Valerie Taylor, Miriam Gardner en Ann Bannon.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE LITERATUUR, BLOEMLEZING, JAREN VIJFTIG en JAREN ZESTIG.

Plaatscode in de Rosa-bibliotheek:  GIV2a/0497

RoSa's leestip


 

Narratives of Queer Desire: Deserts of the Heart

Margaret Sönser Breen
Palgrave Macmillan, New York, 2009

Narratives of Queer desire is een interdisciplinaire kijk op de mate waarin en de manier waarop ‘LGBTQ’-verhaallijnen werden en worden voorgesteld in boeken en films. Van boeken zoals Radclyffe Hall’s Well of Loneliness tot films als All about your mother van Pedro Almodovar; Breen laat een grote verscheidenheid aan bronnen de revue passeren. De rode draad die alle werken in deze uiteenzetting verbindt is het hoge - of net iets minder hoge - queer-gehalte die de verhalen en/of personages die erin aan bod komen omringt. De schrijfster tracht in dit boek dan ook te illustreren wat de kracht van kunstvormen als boeken en films is - of kan zijn - om minderheidsgroepen zoals holebi’s, transgenders en queers in de spotlight te zetten. Haar analyse bevat zowel persoonlijke input, literaire analyse als ook een uitgebreide link met gender en queer theory.


Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE LITERATUUR, LESBISCHE CULTUUR, FILMS, LESBISCHE HUWELIJKEN.

Plaatscode in de Rosa-bibliotheek: GIV 2a/664

RoSa's leestip

 

The Lesbian Premodern

Noreen Giffney, Michelle M. Sauer & Diane Watt (Ed.)
Palgrave Macmillan, New York, 2011

The Lesbian Premodern is een collectie van essays uitgegeven als onderdeel van de boekenreeks The New Middle Ages. De centrale vraag in dit boek luidt als volgt: Wanneer werd het gebruik van de term “lesbienne” niet als anachronistisch beschouwd? Belangrijke namen binnen het veld van Lesbische studies en Queer theory, zoals onder meer Heike Bauer en Elisabeth Freeman, formuleren hun visie op de feiten. Dit boek biedt ons een radicale nieuwe kijk op - en methodologie voor - het schrijven van theorieën en geschiedenissen over (lesbische) seksualiteit. Eén voor één gaan de verschillende auteurs op zoek naar complexe en overlappende praktijken van ‘toen’ en ‘nu’. Boodschap van het boek: het wordt tijd dat ook seksuele vrouw-vrouw relaties en praktijken uit premoderne tijden in het daglicht worden gesteld!

Trefwoorden: GENDER, HOLEBI, LESBIANISME, MIDDELEEUWEN, VROEG MODERNE PERIODE, LESBISCHE VROUWEN, SEKSUALITEIT, EUROPA, VROUWBEELDEN, HISTORIOGRAFIE, etc.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Am/0089

RoSa's leestip

 

Here Comes the Brides!: Reflections on Lesbian Love and Marriage

Audrey Bilger & Michele Kort (Ed.)
Seal Press, Berkeley, 2012

Wie draagt de broek? Wie van de twee verschijnt op haar huwelijk in smoking en wie in een jurk? Wie is 'papa', wie is 'mama'? Here come the Brides! is een bundeling getuigenissen (soms ook gedichten of cartoons) van lesbische vrouwen die ervoor kozen om in het huwelijk te treden, maar ook van vrouwen die deze stap (nog) niet gezet hebben. Het gaat ook over rollen en hoe lesbische koppels die invullen. Vrouwen getuigen over hoe moeilijk het was om hun liefde voor een ander te kunnen beleven zonder daarbij geconfronteerd te worden met onaangename reacties en discriminatie. Activisten komen aan het woord en vertellen met humor, maar ook met een tikkeltje weemoed, over hun strijd voor het recht om te mogen trouwen. Als het dan toch eindelijk zo ver kwam, hoe leefden deze vrouwen dan toe naar de spreekwoordelijke mooiste dag van hun leven?

Trefwoorden: LESBISCHE VROUWEN, LESBISCHE HUWELIJKEN, LIEFDE, RELATIES, ERVARINGEN, LESBIANISME, VERENIGDE STATEN

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Aa/0367

RoSa's leestip

 

Televising Queer Women: A Reader

Rebecca Beirne (Ed.)
Palgrave Macmillan, New York, 2012 (2de editie)

LGBT-vrouwen op tv, er is al een hele weg afgelegd. In deze bundel essays werpen verschillende auteurs hun kritische - vaak heerlijk stoute – blik op de beeldvorming van lesbische en bi-vrouwen in populaire Engelstalige tv-programma’s. Waar gaat het goed en wat kan beter? In de multidisciplinaire bijdragen worden onder meer de Ellen DeGeneres Show, Sex and the City, The L Word, The O.C. en Sugar Rush besproken.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, TELEVISIE, SEKSUALITEIT, VROUWBEELDEN, VERENIGDE STATEN

Plaatscode in de RoSa-bib: GII 2a/0049

RoSa's leestip


uit: Le bleu est une couleur chaude

 

RoSa's stripcollectie

In onze bib vind je heel wat strips en graphic novels waaronder, jawel, een hoop lesbische strips van vroeger en nu. Tijd om er eens mee uit te pakken!

Zoek ze op in de online catalogus, trefwoord STRIP / LESBISCHE VROUWEN / HOLEBI

RoSa's leestip

 

 

 

Seks en stigma over grenzen heen: homoseksuele en lesbische migranten in Vlaanderen en Brussel

Wim Peumans
Acco Leuven, 2011

In deze vlot leesbare etnografische studie onderzoekt antropoloog Wim Peumans hoe etnische minderheden in ons land hun holebiseksualiteit beleven en welke rol deze speelde bij de beslissing om te migreren naar ons land. Verder zoekt hij onder meer uit hoe ze omgaan met hun stigma in hun nieuwe land en welke invloed hun migratie had op hun seksualiteitsbeleving. Het boek bevat ook reacties van binnen- en buitenlandse onderzoekers en holebi-activisten op het onderzoek. Zo worden volgende topics besproken: de tweede generatie holebi's in Nederland, een kritische beschouwing van bestaand onderzoek naar islam en homoseksualiteit, de behandeling van homoseksualiteit in Belgisch en Europees vreemdelingenrecht en in de asielprocedure,...

Trefwoorden: SEKSUALITEIT/ HOLEBI'S/ ALLOCHTONEN/ MIGRATIE/ ONDERZOEK/ COMING OUT/ VREEMDELINGENRECHT/ ASIEL/ ISLAM/ IDENTITEIT/ BELGIE/ VLAANDEREN/ NEDERLAND

Plaatscode in de RoSa-bib: Bg/0019

 

RoSa's leestip

 

 

Vintage coming-out

Lees op de Nederlandse website Vrouwen Nu Voor Later een gedicht van een moeder over de coming-out van haar dochter, gepubliceerd in een jaren '70 COC-krantje.

In de RoSa-bib kan je een tachtigtal holebi-tijdschriften vinden: magazines, wetenschappelijke tijdschriften en contactblaadjes van organisaties. Alle interessante tijdschriften van vandaag zijn opgenomen. Verder vind je afgesloten tijdschriften die een stukje roze geschiedenis vertegenwoordigen van Vlaanderen of elders en tal van losse nummers, een traktatie voor liefhebbers en schattenzoekers.

Bekijk RoSa's roze tijdschriftencollectie

RoSa's leestip

 

 

Holebi in de klas

Hoe kan je als leerkracht ervoor zorgen dat iedereen, ook holebi-leerlingen, zich welkom voelt in de klas? Hoe werk je eventuele homofobie weg bij hetero-leerlingen en hoe maak je holebiseksualiteit bespreekbaar bij jongeren?

Laat je inspireren door RoSa's selectie van online onderwijstools en lesmaterialen uit de RoSa-bibliotheek.

RoSa's leestip


Homosexuality in Islam: Islamic Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims

Siray al-Haqq Kugle, Scott
Oxford, 2010

Verbiedt de islam homoseksualiteit, zoals zoveel moslims geloven? Volgens auteur Kugle, zelf moslim, is dit niet zo. In zijn baanbrekende boek schuwt hij de complexiteit en de controverse van het thema niet. Aan de hand van islamitische geschriften, wetten en tradities onderzoekt hij het hoe en waarom van de anti-homo gevoelens in de islam vandaag. 

Homosexuality in islam wil laten zien dat het voor moslims mogelijk is zich te verzoenen met (seksuele) diversiteit in de samenleving zonder hun principes op te moeten geven. Het is een pleidooi voor een nieuwe tolerante islam. 

Kugle is de eerste moslimauteur ooit die op grote schaal publiceert over holebi- en transgender thema's. 

Trefwoorden: HOMOSEKSUALITEIT / LESBIANISME / HOLEBI / TRANSGENDER /TRANSSEKSUALITEIT / HOMOHUWELIJKEN / LESBISCHE HUWELIJKEN / ISLAM / HEILIGE TEKSTEN / THEOLOGIE / WETGEVING / ETHIEK

Plaatscode in de RoSa-bib: Ag/0096

 

RoSa's leestip


 

Oog voor vrouwen: Nederlandse lesbische subcultuur van de jaren tachtig en negentig

Bakker, Marian (fotogr.)
Amsterdam, 2009

Van 1980 tot 2000 werkte Marian Bakker als beeldend kunstenaar en fotograaf. Als fotograaf legde zij veel vast van de lesbische en feministische beweging in Amsterdam in de jaren tachtig en negentig.

Dit fotoboek is de catalogus bij een overzichtstentoonstelling van haar werk die in 2009 door het Internationaal Homo Lesbisch Informatiecentrum en Archief in samenwerking met de Openbare Bibliotheek van Amsterdam werd georganiseerd.

Het is een uniek tijdsdocument van de talloze acties en evenementen van lesbische vrouwen en vrouwengroepen die voortkwamen uit de tweede feministische golf.

Trefwoorden: HOLEBI / LESBISCHE VROUWEN / LESBISCHE CULTUUR / SUBCULTUREN / VROUWENORGANISATIES / MANIFESTATIES / TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF / NEDERLAND / FOTOBOEK

Plaatscode in de RoSa-bib: Q/172

 

RoSa's leestip


Zij & Zij en Hij & Hij: lessuggesties bij boeken over holebi's

Plichart, Ilona
Antwerpen, 2008

Deze leesmap biedt concreet didactisch materiaal om het thema holebi’s aan te brengen in de lessen kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs. Om af te stappen van de homoseksualiteit-als-probleem-benadering wordt er telkens vertrokken van een kinder- of jeugdboek waarin op een open en herkenbare manier besproken wordt over holebiseksuele liefde en relaties.

Trefwoorden: HOLEBI / ONDERWIJS / LITERATUUR / BASISONDERWIJS / SECUNDAIR ONDERWIJS / LEERMIDDEL / BELGIE

Plaatscode in de RoSa-bib: P 4/0524

 

RoSa's leestip

 

Kaft Artemis Nachtgaal

De avonduren van Artemis Nachtegaal.

Eline W.
FemFusion, 2007 (IJsselstein)

In deze bundel zijn de avonduren van Artemis Nachtegaal verzameld, van aflevering 1 tot en met 38. De hilarische pagina-strips verschenen tussen 1994 en 2000 in Zij aan Zij magazine en zijn gebundeld ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Artemis Nachtegaal. De bundel bevat ook 12 nieuwe, niet eerder gepubliceerde avonduren.

Trefwoorden: HOLEBI / STRIP / LESBISCHE VROUWEN

Plaatscode in de RoSa-bib: Q/0163

 

 

Nog meer tips? Raadpleeg de RoSa-literatuurlijst "Lesbische vrouwen"

!!! Deze leestip wordt regelmatig vervangen. Vergeet niet een kijkje te komen nemen.

top

 

© RoSa. contact webmaster