Archief

stemvrouwVóór de jaren ’70 steunde de vrouwenbeweging op de sociaal-culturele vrouwenorganisaties zoals KAV, KVLV, SVV en CMBV. Op het einde van de jaren ’60 ontstaan over de hele wereld protestbewegingen: men eist meer inspraak, een grotere individuele verantwoordelijkheid en de traditionele man-vrouw patronen worden in vraag gesteld. De tweede feministische golf komt op gang. RoSa voerde in 2016 een update door met betrekking tot dit archief.

lokalepolitieAIn 2015 ontving RoSa een archief van Ingrid Stals/Lokale Politie Antwerpen met betrekking tot haar werkzaamheden bij de Lokale Politie van Antwerpen, waar zij zich jarenlang heeft ontfermd over het thema ‘huiselijk geweld’. Zij was o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een draaiboek rond slachtofferzorg en zette in 2002 (en de daaropvolgende jaren) het thema extra in de kijker via de actie ‘Stairs’.

Anno 2015 droeg radiopresentatrice Joanna Van der Heyden een archief over, met daarin 8 geluidsopnames van het radioprogramma 'La Donna è mobile', uitgezonden in 2013. Het programma werd gewijd aan 28 belangrijke vrouwen uit de wereldgeschiedenis, zoals Belle van Zuylen, Marie Curie, Marie Popelin, Virginia Woolf, de gezusters Brönte, ... .

De titel 'La Donna è mobile' betekent letterlijk: de vrouw is wispelturig. Men koos deze titel - gebaseerd op de gelijknamige aria uit de opera 'Rigoletto' van Giuseppe Verdi - omdat hierin op een neerbuigende manier wordt gesproken over de vrouw. De titel is dus ironisch bedoeld. Het is namelijk maar pas laat in de moderne geschiedsschrijving dat men ook aandacht begon te hebben voor de rol die vrouwen hebben gespeeld.

In elke aflevering komen zeven vrouwen aan bod die een bepaalde passie deelden: politiek, filosofie, kunst en wetenschappen. Zij ontrokken zich aan het klassieke rolpatroon, uitten kritiek aan het adres van de patriarchale maatschappij en vervulden een pioniersfunctie.

Beknopte beschrijving archief joanna van der heyden.pdf

Het archief van Gerd Van Limbergen bevat stukken betreffende vrouwen en het Reizend Volkstheater, later Zuidpool theater.

De documenten die Diane De Keyzer ons bezorgde bestaan uit essays, correspondentie, getuigenissen, grijze literatuur, krantenknipsels, illustraties, notitieboekjes, cdroms en boeken.

Het archief van de Vrouwendag in Brugge in 1991 is een gift van Chris Zwaenepoel en bevat 2 dozen.

Lutgart Van Parijs was actief betrokken was bij de VIM-VOL-Federatie, als lid van de Raad van Bestuur en de stuurgroep Vorming. Het archief Lutgart Van Parijs bestaat uit een schenking van verslagen, publicaties en vormingsmappen. De documenten hebben betrekking op de periode 1985-1993.

Elisabeth Gerarda van Loon, geboren te Voorburg (Nederland) op 5 november 1931, heeft de Belgische nationaliteit door naturalisatie en is gehuwd met George Severne.
Ze begint haar loopbaan als zelfstandige, na studies in Nederland en aan het Institut de Psychologie van de Sorbonne te Parijs.
Van 1970 tot 1974 is ze medeoprichtster en co-verantwoordelijke voor de afdeling gezinsplanning en relationele problematiek van Infor-Femmes. 

Aanvullende gegevens