Met het Actiecomité Gelijk Loon voor Gelijk Werk werd gestart in 1966 naar aanleiding van de staking van de vrouwelijke werknemers van FN in Herstal en ACEC in Charleroi. De bedoeling was steun te verlenen aan hun eisen via een manifestatie en een petitie.

 

Na deze staking besloot het Actiecomité de strijd voor de economische gelijkheid van mannen en vrouwen voort te zetten en werd een centraal comité verkozen. Voorzitter van dit comité werd minister van staat Pierre Vermeylen, de ondervoorzitters waren Marthe Van de Meulebroeke voor het Franstalige gedeelte en Marijke Van Hemeldonck voor het Nederlandstalige.

Dit actiecomité werkte als drukkingsgroep tot in 1977.

Het archief van het Actiecomité Gelijk Loon voor Gelijk Werk, dat zich voor een groot gedeelte bij de secretaris Nelly Corman bevond, werd op initiatief van Marijke Van Hemeldonck en Adèle Hauwel aan RoSa geschonken.

Meer weten over de strijd voor gelijk loon voor gelijk werk?

Beschrijving van het Archiefbestand

Het archief van Actiecomité Gelijk Loon voor Gelijk Werk omvat 30 dozen met daarin 240 mappen, voorzien van inhoudsbeschrijvingen.

Een eerste deel bestaat uit briefwisseling, adressenlijsten, verslagen van vergaderingen, persconferenties en andere informatie betreffende het Actiecomité Gelijk Loon voor Gelijk Werk zelf, in totaal 8 mappen.

Vervolgens zijn er stukken betreffende andere vrouwenorganisaties : Porte Ouverte, Dolle Mina, Infor-Femmes, Parti Féministe Unifié, Association Belge des Femmes-Juristes - Belgische Vereniging van Vrouwelijke Juristen, Nationale Vrouwenraad, Fédération Belge des Femmes de carrières libérales et commerciales - Belgische Federatie van Vrouwen werkzaam in vrije en handelsberoepen, enz. De 12 mappen zijn geklasseerd per organisatie.

Het volgende gedeelte geeft een tijdsbeeld van belangrijke feministische standpunten door middel van briefwisseling en krantenknipsels over onderwerpen zoals discriminatie, abortus, emancipatie, politiek (meer specifiek de BSP in Sint-Pieters-Woluwe), en ook telexen van allerlei persbureau’s. Dit gedeelte is alfabetisch geklasseerd volgens trefwoorden uit de vrouwenthesaurus en omvat 69 mappen.

Hierna is er een groot deel dat tijdschriften en krantenknipsels bevat over deze zelfde onderwerpen, alfabetisch geklasseerd op de titel van het tijdschrift/krant. Het betreft 141 verschillende titels, met afzonderlijke beschrijving.

Ten slotte zijn er nog 9 mappen met documentatie van de Europese Gemeenschap betreffende vrouwenarbeid.

Het gedetailleerde overzicht vindt u hier: beknopte beschrijving van het archief.pdf

Aanvullende gegevens