Georgette De Wit (Mechelen, 13 juni 1933), was jarenlang één van de leidende figuren in de Belgische vrouwenbeweging. Zowel op nationaal als op internationaal niveau streed ze voor het bekomen van meer gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Later werd ze een actieve medewerkster in de ouderenbeweging, iets waar ze zich tot op de dag van vandaag voor inzet.

 

Na haar opleiding Hogere Handelsstudies en een kort intermezzo als steno-dactylo-telexiste gaat Georgette De Wit in mei 1954 aan de slag als personeelschef van het vrouwelijk personeel bij Agfa-Gevaert. Haar stevig onderbouwde kennis van de arbeidsproblematiek maakte haar de geknipte voorzitster van de Commissie Arbeid van de Nationale Vrouwenraad, een functie die ze van 1973 tot 1992 zou blijven uitoefenen. Ook internationaal werd haar dossierkennis gewaardeerd: van ’91 tot ’97 is Georgette De Wit voorzitster van de Commissie Arbeid van de Internationale Vrouwenraad.

Naast haar engagement in de vrouwenbeweging, is Georgette De Wit ook een vurig pleitbezorger voor de belangen van ouderen. Vanaf 1997 wordt ze lid van de Senaat van het Verbond van Senioren en van het Vlaams Ouderenoverlegkomitee. Al vlug stippelt ze ook bij deze twee organisaties respectievelijk als lid van de Raad van Bestuur en voorzitster van de Commissie Europa, mee de strategie uit. Opnieuw koppelt ze zowel een nationaal als een internationaal engagement aan elkaar. Sinds 2001 is De Wit lid van de Commissie Gender en Bejaarden van de Raad van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen. Ze blijft eveneens actief binnen de Internationale Vrouwenraad, vanaf 1997 als adviseur sociale zaken, voorzitster van de werkgroep Ouderen en coördinator van de Commissie Sociale Zaken.

Archief Georgette De Wit

Het archief bestaat uit 6 Dozen met 38 mappen.

De inhoud betreft documentatie over vrouwenarbeid in het algemeen en het gelijke kansenbeleid daaromtrent, maar ook de Commissie Arbeid van de NVR. Verder is er ook informatie over sociale voorzieningen zoals zwangerschapsvergoeding en  bevallingsverlof.

De documenten zijn gespreid van het einde van de jaren vijftig tot 2002.

Dit archief is opgenomen in ons bibliotheeksysteem met de exemplaarnummers GW/0001 tot en met GW/0038.

Beschrijving van het archief - pdf.

Aanvullende gegevens