De documenten die Diane De Keyzer ons bezorgde bestaan uit essays, correspondentie, getuigenissen, grijze literatuur, krantenknipsels, illustraties, notitieboekjes, cdroms en boeken.

 

Een aantal boeken werden in de bibliotheekcollectie opgenomen met vermelding van de schenker. De andere documenten zijn gearchiveerd en geklasseerd volgens trefwoorden uit het vrouwenthesaurus. Het archief bestaat uit 32 dozen met 54 mappen.

De inhoud van het archief komt overeen met de belangrijkste onderwerpen uit de boeken van Diane De Keyzer: dienstboden, de keuken van meesters en meiden, seksualiteit, huwelijk, gezin en abortus. De meeste documenten handelen over de periode van eind 19de eeuw tot nu.

Structuur van het archief

I. Madame est servie (doos 1 tot en met 8)

De dozen 1 tot en met 8 bevatten 16 mappen met materiaal dat De Keyzer gebruikte voor het schrijven van het boek Madame est servie. De mappen 1 tot 10 bevatten telkens het materiaal voor één hoofdstuk uit het boek. Tot het materiaal behoren artikels en studies over dienstbodes, met informatie over hun geschiedenis, rechten, werk en statuut. In map 11 zijn de getuigenissen van dienstbodes verzameld. Map 12 en 13 bestaan uit bijlagen met cijfermateriaal en bibliografische gegevens. Map 14 bevat het ontwerp van de tv-serie “Oui Madame, Non Madame”. In map 15 zitten kleine schriftjes met notities van Diane De Keyzer. In map 16 ten slotte zijn de illustraties verzameld per hoofdstuk.

II. De Keuken van meesters en meiden (doos 9 tot en met 16)

De dozen 9 tot en met 16 bevatten 10 mappen met materiaal dat De Keyzer gebruikte voor het schrijven van het boek De Keuken van meesters en meiden. De mappen 17-22 bevatten telkens het materiaal voor één hoofdstuk uit het boek. In die mappen steken artikels, schriftjes, menu’s en recepten. Veel documenten handelen over voeding in de oorlogstijden, keukentechnieken en de interactie tussen voeding en de socio-economische situatie. Map 23 bestaat uit getuigenissen en de vragenlijst voor getuigen. Map 24 bevat grijze literatuur van Diane De Keyzer. De in het boek gebruikte illustraties zijn terug te vinden in map 25-26 (cd-roms).

III. De schaamte en de schrik, goesting en genot (doos 17 tot en met 24)

Dozen 17 tot 24 bevatten 17 mappen met materiaal dat Diane De Keyzer gebruikte voor het schrijven van het boek De Schaamte en de schrik, goesting en genot. De mappen 27-32 komen overeen met respectievelijk de eerste zes hoofdstukken uit het boek van De Keyzer, met documenten over seksualiteit, huwelijk en gezin. In map 33 is materiaal verzameld over vrouwbeelden. Map 34 bestaat uit documenten die De Keyzer gebruikte voor het besluit van het boek. Map 35 bevat getuigenissen, map 36 grijze literatuur van De Keyzer. Illustraties zijn te vinden in map 37 en 38 (cd-roms).

IV. Met Madame aan Zee (doos 25 en 26)

Dozen 25 en 26 bevatten 6 mappen met materiaal dat Diane De Keyzer gebruikte voor het schrijven van het boek Met Madame aan Zee. Map 39 bestaat uit documenten met informatie over huishoudens in Middelkerke. Getuigenissen zijn terug te vinden in map 40. Grijze literatuur van De Keyzer bevindt zich in map 41. Map 42 bevat de illustraties die geordend zijn per hoofdstuk. In map 43 steekt een videocassette, map 44 bevat dan weer cd-roms met voornamelijk illustraties.

V. De Volle schort (doos 27)

Doos 27 bevat één map (45) met daarin een CD van het radioboek De Volle Schort.

VI. De Engeltjesmaaksters (doos 28 tot 32)

De dozen 28 tot en met 32 bevatten 9 mappen met daarin het materiaal dat De Keyzer gebruikte voor het schrijven van het boek De Engeltjesmaaksters. De mappen 46 tot 51 bevatten materiaal dat geordend is volgens het verloop van de hoofdstukken in het boek. Het betreft hier documenten over de oorsprong en ontwikkeling van abortus en een hele reeks abortusprocessen. Map 52 bestaat uit grijze literatuur van Diane De Keyzer, met onder andere correspondentie en notitieboekjes. Illustraties zijn verzameld in map 53 en in map 54 zitten cd-roms.

VII. Boeken niet opgenomen in bib

De dozen 33 tot 40 bevatten de 51 boeken die niet opgenomen werden in de bibliotheekcollectie. Opgenomen in de RoSa-collectie

Beschrijving

Aanvullende gegevens