In 2015 ontving RoSa een archief van Ingrid Stals/Lokale Politie Antwerpen met betrekking tot haar werkzaamheden bij de Lokale Politie van Antwerpen, waar zij zich jarenlang heeft ontfermd over het thema ‘huiselijk geweld’. Zij was o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een draaiboek rond slachtofferzorg en zette in 2002 (en de daaropvolgende jaren) het thema extra in de kijker via de actie ‘Stairs’.

Een geïntegreerde aanpak en dito actieplan moesten de verschillende actoren (politie, hulpverlening, therapie) helpen om beter samen te werken en interventies beter op elkaar af te stemmen. Reeds in 1998 startte de Antwerpse politie met verschillende projecten teneinde de aanpak van partner- en intrafamiliaal geweld te verbeteren. Politiemensen bleken niet altijd over de juiste vaardigheden te beschikken om met zaken van huiselijk geweld om te gaan. De opvang van (en hulpverlening aan) slachtoffers van huiselijk geweld verdiende ook meer aandacht dan ze tot nu toe gekregen had.

Huiselijk geweld omvat zowel partnergeweld als kindermishandeling. Beide fenomenen vereisen een specifieke aanpak, waarvan de verschillende documenten in dit archief een belangrijke illustratie zijn. De materialen zijn ook heel divers: brochures, draaiboeken en handleidingen inzake hulpverlening en preventiecampagnes, actieplannen, onderzoeken en statistieken, etc. Wat ook blijkt uit de documenten is de inspiratie die werd opgedaan in het buitenland m.b.t. het optimaliseren van de slachtofferhulp.

Dit archief bestaat uit 33 dozen en 187 mapjes.

 

Het gedetailleerde overzicht vindt u hier: beknopt overzicht Archief Lokale Politie Antwerpen (pdf)

 

 

Aanvullende gegevens