Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst (DIVA's)Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst (DIVA's):
een toekomstvisie voor het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen)

Aftab Shaireen (e.a.); Demuynck Katlijn (red.)

Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2009. - 86p.: ill.

De Koning Boudewijnstichting kreeg van de Vlaamse overheid de vraag om een innoverende toekomstvisie op het gelijke kansenbeleid voor Vlaanderen te laten uitwerken door talentvolle vrouwen van allochtone origine. Uit een groep van 56 kandidaten werden 15 vrouwen gekozen die de DIVA-denktank vormden. Aan de hand van literatuurstudie, goede praktijken op Europees niveau, enquêtes, workshops en de ervaringen van de betrokken vrouwen, werkte deze denktank een aantal beleidsaanbevelingen uit voor een masterplan 'Vlaanderen 2020: de (gekleurde) samenleving van morgen'.

RoSa exemplaarnummer: FII b/1150