Gek, slecht en droevigGek, slecht en droevig
Appignanesi Lisa

Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - 576p.: ill.

Een aantal psychische stoornissen zoals depressie en anorexia nervosa komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Lisa Appignanesi probeert te achterhalen waarom dit zo is. Ze onderzoekt hoe psychische stoornissen van vrouwen in de afgelopen twee eeuwen werden bekeken en geïnterpreteerd. Daarnaast komen in het boek ook uiteenlopende behandelmethoden aan de orde, van psychoanalyse tot speciaal op vrouwen toegesneden vormen van psychotherapie.

In de RoSa-bibliotheek te vinden onder het nummer Ce/0231