Sinds 1978 verzamelt RoSa vzw ook systematisch boeken en tijdschriften over lesbische vrouwen, lesbische bewegingen, lesbische cultuur en holebiseksualiteit in het algemeen. Door de jaren heen werd dit uitgebreid met literatuur waarin ook bredere LHBTQ+ -thema's aan bod komen, met specifieke aandacht voor de link LHBTQ+ en gender. Deze omvangrijke verzameling kan door iedereen - net als de rest van de collectie - gratis geraadpleegd worden. We zetten in dit katern graag een aantal publicaties uit de 21ste eeuw in de kijker.

“You're in the Wrong Bathroom!”
And 20 Other Myths and Misconceptions About Transgender and Gender Nonconforming People (2017) - Laura Erickson-Schroth & Laura A. Jacobs

Bathroom"You're in the Wrong Bathroom!" weerlegt de eenentwintig meest voorkomende mythen en misvattingen over transgenders en gender-niet-conformerende individuen.

Van Laverne Cox en Caitlyn Jenner tot Thomas Beatie ("de zwangere man") en transgenderjongeren, de berichtgeving over trans-levens is explosief - desondanks blijft er veel misinformatie bestaan.

In dit boek worden medische, sociale, psychologische en politieke aspecten van transzijn samen gebracht. Auteurs Laura Erickson-Schroth (een psychiater) en Laura A. Jacobs (een psychotherapeut) pakken onder meer volgende clichés aan:

Transgenders zijn opgesloten in het verkeerde lichaam / Je bent niet echt trans als je 'de operatie' nog niet hebt gehad / Transgenders zijn een gevaar voor anderen, vooral kinderen / Trans-mensen zijn geestesziek en therapie kan hen veranderen / Transgenders en feministen komen niet overeen.

Trefwoorden: nieuw binnen - nog toe te kennen

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: nieuw binnen - nog toe te kennen

How queer! - Personal narratives from bisexual, pansexual, polysexual, sexually-fluid, and other non-monosexual perspectives (2016) - Faith Beauchemin

HowQueerHow Queer! verzamelt veertien korte autobiografische essays - niet geschreven door sociologen of professionele activisten, maar door gewone biseksuele, panseksuele en seksueel fluide mensen met verschillende achtergronden, die hun ervaringen delen en hun eigen verhalen vertellen. Deze persoonlijke verhalen verkennen thema's van biseksuele en panseksuele zichtbaarheid, activisme, confrontaties met homofobie en niet-monoseksuele ervaringen in de LHBT-gemeenschap.

Naast deze verhalen biedt auteur Faith Beauchemin commentaar in de vorm van een inleiding en vijf reflectieve essays die de ervaringen van deze schrijvers plaatsen in de context van bredere bewegingen voor radicale sociale verandering. Beauchemin betoogt dat de algemene trend om de 'B' binnen LHBT-activisme te wissen alleen functioneert om de belangen van het patriarchaat, seksisme en homofobie te dienen. De in dit boek verzamelde verhalen helpen daarentegen om onderdrukkende hiërarchieën te ondermijnen door de perspectieven te belichten van mensen die weigeren netjes in categorieën te passen zoals 'homo' of 'hetero'. 

Trefwoorden: nieuw binnen - nog toe te kennen

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: S/0705

Fair play: how LGBT athletes are claiming their rightful place in sports (2016) - Cyd Ziegler

fair playToen Cyd Zeigler in 1999 begon met het schrijven over LHBT's en sport, wilde niemand praten over de vaak schrijnende en problematische situaties. Tegenwoordig zijn LHBT-topics een centraal thema in de Amerikaanse samenleving - een topic dat overal in de sportwereld en daarbuiten weergalmt. In Fair Play  vertelt Zeigler hoe de sportwereld door de jaren heen is getransformeerd voor LHBT-atleten, duikend in belangrijke momenten en kwesties die vandaag vorm hebben gegeven aan de sportrealiteit en -beleving van LHBT-mensen. Hij deelt intieme details van achter de schermen over verschillende atleten, waaronder NFL Hall of Famer Michael Irvin, transgender MMA-vechter Fallon Fox en NFL hoop Michael Sam, samen met contextuele inzichten over topsport, waaronder de overgehypete "afleidingsmythe" rond homoseksuele atleten. Zeigler brengt tot slot de nodige stappen in kaart om de transformatie van de sportwereld in de toekomst compleet te maken en deze volledig open te stellen aan LHBT-deelnemers. 

Trefwoorden: HOLEBI, SPORT, SPORTBEROEPEN, COMING OUT en VERENIGDE STATEN

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: DIII5a/0043

Verzwegen verlangen.
Een geschiedenis van homoseksualiteit in België (2016) - Wannes Dupont (e.a.)

verzwegen verlangen largeDe voorbije eeuwen bleef het vaak opmerkelijk stil rond zogenaamde 'sodomieten', 'buggers', 'geelgieters' en 'vuile vrouwen'. Niettemin tonen talloze bestofte gerechtelijke dossiers aan dat 'de liefde die haar eigen naam niet noemen durfde' ook bij ons allesbehalve zeldzaam was.

Dit boek gebruikt procesdossiers als leidraad om een verborgen geschiedenis bloot te leggen: als gidsen doorheen een vergeten wereld van badhuizen, urinoirs, achterkamers en homobars, en als de rijke getuigenissen van vurige verlangens die de samenleving lange tijd begreep als zondig of ziek.

Verzwegen verlangen reconstrueert de leefwereld van 'potten' en 'pederasten' in België, van de middeleeuwen tot vandaag, en bespreekt de veranderende mentaliteit rond een thema dat slechts met mondjesmaat publiekelijk bespreekbaar werd.

Trefwoorden: nieuw binnen - nog toe te kennen

Plaatscode in de bibliotheek: nieuw binnen - nog toe te kennen (in de Am-categorie)

Queering the countryside: new frontiers in rural queer studies (2016) - Mary L. Gray (e.a.)

countrysideDe landelijke queer-ervaring blijft vaak verborgen of genegeerd en er wordt te snel verondersteld dat deze vervreemdend, ontbrekend en/of onvolledig zou zijn zonder verbindingen met een homocultuur die in een stedelijke omgeving bestaat.

Queering the Countryside biedt een eerste uitgebreide blik op queer-verlangens die binnen het leven op het platteland in Noord-Amerika worden aangetroffen en dit vanuit een multidisciplinair perspectief. De verzameling essays in het boek daagt de veronderstelling uit dat queer-verlangens voor hun betekenis afhankelijk zijn van het leven in de stad.

Door het landelijke queerleven als een op zich staand fenomeen te beschouwen, dagen de bijdragers de lezer uit om queere ervaringen te onderzoeken op manieren die meer context en textuur geven aan moderne praktijken van identiteitsvorming. De nadruk die het boek legt op de tot nu toe weinig onderzochte landelijke ruimten werpt een reliëf op de overdreven nadruk op stedelijke locaties en structuren in het huidige politieke en theoretische werk over queerseksualiteiten en genders.

Queering the Countryside benadrukt de noodzaak om ideeën over "de kast" en "coming-out" en de karakteristieken van niet-stedelijke seksualiteit en geslachten te herdenken. Deze zijn niet zomaar vanzelfsprekend "geïsoleerd" en/of "in nood aan outreach".

De auteurs concentreren zich op een reeks onderwerpen - sommige voor de hand liggend, een aantal heerlijk onverwachts. Van de erfenis van Matthew Shepard tot hoe heteroseksualiteit wordt gereproduceerd in de 4-H Club, heel diverse onderwerpen komen aan bod. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar seksuele ontmoetingen bij een vrachtwagenstopplaats en naar een queere herinterpretatie van The Wizard of Oz.

Het boek vormt een reis naar een onontgonnen stukje leven op het platteland van Amerika. Queering the Countryside biedt zo een uniek perspectief op queere ervaringen in het moderne platteland van de Verenigde Staten en Canada.

Trefwoorden: HOLEBI, SEKSUALITEIT, PLATTELAND, IDENTITEIT, ERVARINGEN, LITERATUUR, MANNELIJKHEID, HETEROSEKSUALITEIT, QUEER THEORY, TRANSGENDER, ZWARTE VROUWEN, HOMOHAAT, ORAL HISTORY, VERENIGDE STATEN en CANADA

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ag/0120

Out of the closet, into the archives: researching sexual histories (2015) - Amy L. Stone & Jaime Cantrell

OutoftheClosetOut of the Closet, Into the Archives is het eerste boek dat zich concentreert op de ervaring van LHBT-archiefonderzoek.

Out of the Closet, Into the Archives neemt lezers mee in de ervaring van hoe het voelt om queer archiefonderzoek en queer onderzoek in het archief te doen. Het archief laat, net als de kast, verschillende niveaus van publiek en privaatheid zien: herkenning, bewustzijn, weigering, impuls, onthulling, framing, stilte, culturele intelligentie - elk gemedieerd en bepaald door subjectieve insider/outsider manieren van weten.

De bijdragende auteurs putten uit hun ervaringen met onderzoek in disciplines zoals sociologie, Afro-Amerikaanse studies, Engels, communicatie, prestatiestudies, antropologie en vrouwen- en genderstudies. De opgenomen essays dagen wetenschappers uit om zich bezig te houden met hun affectieve ervaring om in het archief te zijn, om te verduidelijken hoe de ruimte van het archief een ander soort diep persoonlijk, belichaamd onderzoek vereist.

Het boek was een finalist bij de 2016 Lambda Literary Awards in de categorie LGBT Anthology  (Lambda Literary Foundation).

Trefwoorden: HOLEBI, TRANSGENDER, QUEER, ARCHIEVEN, HISTORIOGRAFIE, ONDERZOEK, LESBISCHE ARCHIEVEN, LESBISCHE CULTUUR, HOMOCULTUUR, EGODOCUMENTEN, AUTOBIOGRAFIËEN, VERENIGDE STATEN, CANADA en AUSTRALIË

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ap/0043

Queers Online.
LGBT Digital Practices in Libraries, Archives and Museums (2015) - Rachel Wexelbaum

queersonlineIn de 21ste eeuw zijn er meer holebi-trans-queer informatiebronnen dan ooit tevoren. De uitdagingen die voortvloeien uit de explosie van digitaal geboren materialen en de transformatie van fysieke naar elektronische formaten heeft implicaties voor de toegang tot deze hulpbronnen voor toekomstige generaties. Beslissingen inzake onderhoud en bewaring, alsook overwegingen rond het beschikbaar houden van de grote hoeveelheid aan digitale LGBT-bronnen worden steeds moeilijker naarmate de poel aan websites, ebooks, gedigitaliseerde objecten en andere digitale bronnen waarin ze zich bevinden groter wordt. Bibliothecarissen, archivarissen en conservatoren moeten, volgens Wexelbaum, deelnemen aan een reeks nieuwe digitale praktijken om deze talrijke LGBT-bronnen te vrijwaren.

Een digitale praktijk in bibliotheken, archieven en musea omvat - maar is niet beperkt tot - de digitalisering van fysieke objecten, de creatie van online middelen en diensten die de toegang tot deze objecten verbeteren, het gebruik van online catalogi, databases en metadata om dergelijke objecten te categoriseren en online sociale media plus Web 2.0-tools die gebruikt worden om gebruikers in verbinding te brengen met de (juiste) materialen. Informatieprofessionals die zich bezighouden met digitale praktijken moeten, volgens de auteur, ook inzicht krijgen in de behoefte aan informatie, het online zoekgedrag en de online communicatiestijlen van hun bezoekers zodoende hen bewust te maken van de digitale middelen die van nut kunnen zijn.

Queers Online is daarnaast ook het eerste boek dat specifiek ingegaat op enerzijds de digitale praktijken van bibliothecarissen, archivarissen en conservatoren die zich als LGBTQ+ identificeren en anderzijds de digitale praktijken van bezoekers die op zoek zijn naar materialen met een specifieke holebi-trans-queer invalshoek. In Queers Online worden deze kwesties aangepakt in het kader van de technische, sociale, economische, juridische en politieke uitdagingen die ontstaan bij het creëren van holebi-trans-queer specifieke digitale collecties, elektronische bronnen en diensten.

Trefwoorden: HOLEBI, BIBLIOTHEKEN, LESBISCHE ARCHIEVEN, ARCHIEVEN, INTERNET en QUEER

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ap/0042

School's Out.
Gay and Lesbian Teachers in the Classroom (2015) - Catherine Connell

SchoolsoutHoe onderhandelen holebi docenten hun professionele en seksuele identiteiten op het werk, er van uitgaande dat deze identiteiten worden geconstrueerd als 'elkaar uitsluitend' of zelfs als 'elkaar tegensprekend'?

Met behulp van interviews en ander etnografisch materiaal uit Texas en Californië, onderzoekt Catherine Connell in School's Out in welke mate leraren moeite hebben om een 'klaslokaalpersona' te creëren waarbij ruimte is voor wie ze zijn, maar rekening houdt met wat er van hen verwacht wordt in een klimaat doordrongen van homofobie. Connell onderzoekt de spanning tussen de retoriek van 'gay pride' en de professionele ethiek van de discretie - rekening houdend met complicerende factoren zoals lokale wetgeving, politiek en genderprivileges. Ze beschrijft ook hoe geradicaliseerde discours van homofobie het uitdagingen van seksuele onrechtvaardigheden in de scholen dwarsboomt.

Connell's studie focust op de klaservaringen van leerkrachten met hun coming out. Het boek onthult de uitdagingen en kansen waarmee lesbische en homoseksuele leraren te maken krijgen en roept belangrijke vragen op voor docenten, beleidsmakers, wetenschappers en activisten over wat nu juist een 'homo- of queer-vriendelijke' school (of schoolteam) betekent en welke strategieën hiervoor echt transformatief (kunnen) zijn.

Trefwoorden: HOLEBI, LERAREN, ONDERWIJS, IDENTITEIT, COMING OUT, HOMOFOBIE & VERENIGDE STATEN

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: DII 3a/0315

Holebipioniers: een geschiedenis van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen (2015) - Paul Borghs

pioniersIn Vlaanderen is de maatschappelijke aanvaarding van holebi’s en transgenders vrij groot. Dat was ooit anders. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw dacht men nog dat homoseksualiteit kon genezen worden en dat jongeren homoseksueel werden als ze door een ouder iemand werden verleid. Pakweg vijftig jaar later is de situatie van holebi’s en transgenders sterk veranderd. Het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor partners van hetzelfde geslacht en ook adoptie werd mogelijk voor homo- en lesbienneparen.Dit gebeurde echter niet zonder slag of stoot.

Via een erfgoedproject verzamelde het Roze Huis-çavaria Antwerpen getuigenissen over de holebi- en transgenderstrijd in ons land sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. Aan de hand van die getuigenissen wordt in dit boek een geschiedenis geschetst van deze emancipatiestrijd in Vlaanderen, met aandacht voor zowel de maatschappelijke context, de internationale ontwikkelingen, als het dagelijks leven van holebi’s en transgenders. De geschiedenis van minderheden blijft vaak onderbelicht in de algemene geschiedschrijving van een land. Nochtans geeft de positie van holebi’s en transgenders een goed beeld van de verworven vrijheden in een samenleving. Bovendien heeft België op een aantal punten een voortrekkersrol gespeeld in de emancipatie van holebi’s en transgenders. Dit boek helpt ons te onthouden waar we vandaan komen en welke weg er nog moet worden afgelegd.

Het boek kadert in een erfgoedproject van Het Roze Huis-çavaria Antwerpen. Meer info vind je op de website www.holebipioniers.be

Trefwoorden: HOLEBI, PIONIERS, HOMOBEWEGING, LESBISCHE BEWEGING, TRANSGENDERBEWEGING, BELGIË, HISTORISCH, 20E EEUW en 21E EEUW

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Am/0104

Steel closets: voices of gay, lesbian and transgender steelworkers (2014) - Anne Balay

steelclosetsOndanks dat substantiële juridische en sociale overwinningen worden gevierd binnen de Amerikaanse  homorechtenbeweging, leeft een groot deel van de arbeidersklasse helaas nog steeds buiten het huidige elan van de homo-emancipatie.

In Steel Closets maakt Anne Balay gebruik van mondelinge geschiedenisinterviews met veertig homoseksuele, lesbische en transseksuele staalarbeiders (voornamelijk woonachtig in het noordwesten van Indiana) om een ​​stem te geven aan deze voorheen onzichtbare bevolking.

Balay presenteert krachtige verhalen over de kruispunten van werk, klasse, geslacht en seksuele identiteit in de gevaarlijke industriële omgeving van de staalfabriek. De stemmen en verhalen die Balay bundelt - om beurten alarmerend, heroïsch, grappig en verwoestend - dagen de hedendaagse inzichten uit van wat het betekent om queer te zijn en werpen een nieuw licht op homofobie en het geweld waarmee velen van hen te maken hebben. Bijna alle vertellers blijven in de kast op het werk en velen hebben - indien hun LHBT-zijn geweten is of vermoed wordt - last van intimidatie, geweld en zelf verkrachting. Via de stemmen van deze queer staalarbeiders zelf, biedt Steel Closets een rijk inzicht in een ondergewaardeerd deel van de LHBT-bevolking.

Trefwoorden: HOLEBI, TRANSGENDER, ERVARINGEN, ARBEID, INDUSTRIE, HOMOFOBIE, COMING OUT, BEDRIJFSCULTUUR, ARBEIDERSKLASSE en VERENIGDE STATEN

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ag/0122

Straight expectations: what does it mean to be gay today? (2014) - Julie Bindel

straightIn dit boek stelt auteur Julie Bindel zich de vraag: wat betekent het om homo te zijn in het tijdperk van het homohuwelijk en gelijke rechten? Meer dan vier decennia na het begin van de bevrijdingsbeweging voor homoseksuele, lesbiennes en homoseksuele mannen kunnen holebi's wettelijk trouwen, kinderen adopteren en opvoeden, en genieten van dezelfde rechten en vrijheden als heteroseksuelen... of niet?

In Straight expectations neemt Julie Bindel, een 'out-and-proud' lesbische sinds 1977, de veranderingen binnen de homoseksuele gemeenschap in de afgelopen veertig jaar onder de loep en vraagt ze zich af of vechten voor het recht te huwen echte vooruitgang heeft gerealiseerd. 

Trefwoorden: HOLEBI, HOMOSEKSUALITEIT, HOMOBEWEGING, LESBISCHE BEWEGING, DISCRIMINATIE, HOMOFOBIE, GELIJKE KANSEN, HOMOHUWELIJKEN, ADOPTIE, WETGEVING, EVOLUTIE, VERENIGD KONINKRIJK, 20E EEUW en 21E EEUW

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Aa/0395

Educatief pakket
Weetewa... ge zijt mijn stereotype niet (2014) - Lies Verhetsel (e.a.) / Sensoa

weetewaEducatief pakket over genderstereotypen en homofobie. Het is bedoeld om met jongeren in verschillende settings te spreken over genderrrollen en diversiteit. Het pakket bevat achtergrondinformatie, tips en methodieken om een gesprek in te leiden, te stofferen en evalueren. Dit lespakket werkt met video's in de vorm van vlogs.

RoSa vzw werkte mee aan de uitwerking van het pakket.

Trefwoorden: SEKSEROLLEN, GENDER, HOLEBI, HOMOFOBIE, STEREOTYPERING, SECUNDAIR ONDERWIJS, LEERMIDDEL en BELGIË

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: DII 3f/0163

 Ephemeral Material: Queering the Archive (2014) - Alana Kumbier

kumbierEphemeral Material brengt een zogenaamde 'queer approach' van archiefstudies en archivering onder de aandacht, waarbij de auteur ook het belang van een dergelijke aanpak voor niet-LGBTQ-archieven tracht aan te tonen. Onder een 'queere aanpak' van archivering wordt het volgende verstaan: een analyse vertrekkende vanuit queer interesses, ervaringen, verklarende kaders en culturele praktijken. De premise van dit boek is dat een queere kijk op archieven en archivering ons in staat stelt een kritische blik te werpen op gevestigde archivale principes en praktijken.

In het boek is vervolgens ook aandacht (zowel beschrijvend als met interpretatie) voor die archivarissen, gemeenschapsdocumentalisten, activisten en onderzoekers die materiaal bijhouden over queere levens. Er wordt hierbij nagedacht over hoe er aan de specifieke noden van het archiveren van queere culturen tegemoetgekomen kan worden.

Ephemeral Material bevat werk van diverse onderzoekers, met expertise in o.a. geschiedenis, media analyse, 'disability studies' en 'queer studies'. De auteur linkt deze uitgebreide kennis aan de praktische en theoretische zorgen van archivarissen en bibliothecarissen. Het conceptuele werk wordt tot slot onderbouwd met concrete voorbeelden van collecties en documentatieprojecten alsook met analyses van media die archiefruimtes en archiefpraktijken weergeven (en bekritiseren waar nodig).

Ephemeral Material is het vijfde boek dat verscheen in de Litwin Books' boekenreeks 'Gender and Sexuality in Information Studies'. Meer informatie: http://litwinbooks.com/series-gender.php. Ook volgende boeken uit deze reeks bevinden zich in de RoSa-bib:

  • The Feminist Reference Desk: Concepts, Critiques, and Conversations / Maria T. Accardi, 2017 - verwacht
  • Queers Online: LGBT Digital Practices in Libraries, Archives, and Museums / Rachel Wexelbaum, 2015 - RoSa ex.nr.: Ap/0042
  • Feminist and Queer Information Studies Reader / Rebecca Dean & Patrick Keilty, 2013 - RoSa ex.nr.: M/0502
  • Feminist Pedagogy for Library Instruction / Maria T. Accardi, 2013 - RoSa ex.nr.: DIII3f/0053

Trefwoorden: ARCHIEVEN, QUEER, HOLEBI, TRANSGENDER & VERENIGDE STATEN

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ap/0041

Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around.
Forty Years of Movement Building with Barbara Smith (2014) - Alethia Jones & Virginia Eubanks (Eds.) - met Barbara Smith

barbarasmithBarbara Smith (1946- ) is een Amerikaanse lesbische feminist en socialist die een belangrijke rol heeft gespeeld in het opbouwen en onderhouden van het zwart feminisme in de Verenigde Staten.

Smith heeft diverse cruciale rollen gespeeld in een meervoud aan sociale rechtvaardigheidsbewegingen, waaronder die voor burgerrechten, feminisme, holebi-emancipatie, anti-racisme en zwart feminisme. De rollen die ze hierbij opnam waren die van organisator, auteur, geleerde-activist en verkozene. Vier decennia lang voerde ze acties waarbij collaboraties werden gevormd die de idee introduceerden dat onderdrukking gelijktijdig moet bekampt worden op diverse fronten: geslacht, gender, ras, klasse en seksualiteit.

Dit boek gaat dieper in op de wortels van de hedendaagse 'identiteitspolitiek' en 'intersectionaliteit' door het combineren van zeldzame historische documenten met nieuwe ongepubliceerde interviews met mede-activisten van Barbara Smith. Via deze weg willen de auteurs een essentiele publicatie voorzien voor zij die op zoek zijn naar solidariteit en weerstand in een zeer actieve zin.

Het boek is reeds meermaals bekroond. Zo kreeg het onder meer de 2015 Judy Grahn Award for Lesbian Nonfiction (van de Publishing Triangle) en de 2015 Lambda Literary Award in Lesbian Memoir/Biography (van de Lambda Literary Foundation). Het boek won ook de SILVER MEDALIST - 2014 ForeWord IndieFab Book of the Year Award in de categorie Vrouwenstudies.

Trefwoorden: HOLEBI, SMITH BARBARA, ZWARTE VROUWENBEWEGING, ZWART FEMINISME, ZWARTE VROUWENSTUDIES, LOOPBAAN, HOMOBEWEGING, LESBISCHE BEWEGING, ANTI-RACISME, RACISME, IDENTITEIT, INTERSECTIONALITEIT, MENSENRECHTEN, HOMOFOBIE, ACTIEGROEPEN, BIOGRAFISCHE GEGEVENS, VERENIGDE STATEN, 20e EEUW en 21e EEUW

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: F IIm/0763

Transnational LGBT Activism Working for Sexual Rights Worldwide (2014) - Ryan R. Thoreson

activismDe International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) werd in 1990 opgericht als de eerste NGO gewijd aan het bevorderen van de mensenrechten van holebi's en transgenders wereldwijd. In Transnational LGBT activism wordt de vraag gesteld hoe deze missie zich vertaald heeft naar de praktijk. Wat doen deze transnationale LGBT mensenrechtenverdedigers op een dagdagelijkse basis en voor wie doen ze het nu juist? Claims inzake mensenrechten van holebi's en transenders begrijpen is volgens de auteur onmogelijk zonder de antwoorden op de hierboven gestelde vragen te kennen.

Thoreson stelt dat de idee van LGBT mensenrechten niet vooraf bepaald is, maar in plaats daarvan wordt bepaald door de internationale activisten die bepalen wat en wie in aanmerking komt voor bescherming. Hij laat zien hoe IGLHRC werd gevormd en zich heeft ontwikkeld doorheen de jaren, wie zich allemaal bezighoudt met dit werk, hoe deze mensen LGBT mensenrechten conceptualiseren, en hoe zij hun standpunten bij de Verenigde Naties en elders hebben geïnstitutionaliseerd. Na een volledig jaar van diepgaand onderzoek in New York City, Verenigde Staten en Kaapstad, Zuid-Afrika, acht Thoreson zich in staat om IGLHRC's vroege campagnes te reconstrueren en de beslissende verschuivingen in het werk van de organisatie te markeren vanaf de oprichting van de organisatie tot het heden.

Met behulp van een aantal high-profile campagnes ter illustratie, biedt Thoreson inzicht in de reden waarom activisten specifieke eisen op specifieke manieren hebben geconceptualiseerd en hoe intergouvernementele belangenbehartiging uiteindelijk de vorderingen die activisten maken mee hebben gevormd. Het resultaat is een uniek, evenwichtig en empirisch antwoord op eerdere impressionistische en reducerende kritieken van de westerse mensenrechtenactivisten - en een verhelderend perspectief op de aard en de praktijk van het wereldwijde LGBT - en zelfs bredere - mensenrechten activisme.

Trefwoorden: HOLEBI, TRANSGENDER, ACTIES, MENSENRECHTEN, VN, ORGANISATIES, NGO'S, IGLHRC & INTERNATIONAAL

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ab/0071

Educatief pakket
Er was eens ... een regenboog: diversiteit in de klas (2014) - Kaj Poelman / çavaria

regenboogmap coverDeze educatieve map is ontwikkeld voor het lager onderwijs en bevat heel wat informatie, tips en kant en klare methodieken om kinderen in het lager onderwijs kennis te laten maken met genderdiversiteit en seksuele identiteit. De map bevat 2 onderdelen. Deel 1 geeft de leerkracht basisinformatie over hoe je kan werken aan een open schoolklimaat. Hierin staan praktische tips en voorbeelden. Deel 2 bevat 9 uitgewerkte methodieken voor kinderen vanaf 6 tot en met 12 jaar.

Trefwoorden: BASISONDERWIJS, HOLEBI, METHODIEK, GENDER, TRANSGENDER, DIVERSITEIT, BELGIË en LEERMIDDEL

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: DII 3f/0166

Jongeren en seksuele oriëntatie.
Ervaringen van en opvattingen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele jongeren (2014) - Lisette Kuyper

jongerenSOHet Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau voert regelmatig onderzoek uit naar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender individuen. In dit rapport staan jongeren in Nederland centraal. Het onderzoek richt zich op twee aspecten: enerzijds de houding van jongeren tegenover LHBT-zaken en anderzijds de overeenkomsten en verschillen in leefsituatie, leefstijl en welzijn tussen LHB jongeren en heteroseksuele jongeren (en de verklaringen daarvoor).

De houding van Nederlandse jongeren lijkt met de jaren positiever te worden, maar hangt wel af het specifieke onderwerp. Vriendschappen met LHB’ers bijvoorbeeld zijn meer geaccepteerd dan twee jongens die met elkaar zoenen. De verschillen in leefsituatie, leefstijl en welzijn zijn talrijker dan de overeenkomsten en pakken negatief uit voor de LHB-jongeren.

Belangrijke verschillen doen zich voor in de relatie met de ouders, schoolbeleving (zoals pesten en spijbelen), middelengebruik (zoals roken en drugsgebruik) en psychische problemen (zoals emotionele en gedragsproblemen of suïcidaliteit). Er zijn juist geen verschillen in de beleving van hun vriendenkring. De verschillen hangen samen met algemene risicofactoren en met LHB-specifieke risicofactoren (zoals het meemaken van homonegatieve reacties).

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Directie Emancipatie van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Trefwoorden: HOLEBI, JEUGD, ATTITUDEN, HETEROSEKSUALITEIT, HOMOSEKSUALITEIT, ERVARINGEN, GEZIN, ONDERWIJS, SOCIALE NETWERKEN, GEZONDHEID, GEESTELIJKE GEZONDHEID, NEDERLAND, CIJFERMATERIAAL & RAPPORT

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Aa/0396

Gender in de blender: educatief pakket over genderdiversiteit en transgender - 2e editie (2014) - Erica Frans (e.a.)

genderindeblenderDeze educatieve map wil jongeren informeren en sensibiliseren over 'genderdiversiteit' en 'transgender'. In een samenleving die de individuele autonomie stimuleert zijn de thema's van diversiteit en de identiteitsontwikkeling van de jongere zeer belangrijk. Centraal in deze map staat het Gender in de Blender-project dat jongeren wil leren om genuanceerd te denken over zichzelf en anderen en wil aansporen tot een bewuster omgaan met gender en diversiteit. 

In 2014 werd een 2e editie van het initiële pakket uit 2008 uitgebracht.

 

Trefwoorden: GENDER, TRANSGENDER, TRANSSEKSUALITEIT, SECUNDAIR ONDERWIJS, BELGIË en LEERMIDDEL

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: P4/0381

Boots of leather, slippers of gold: the history of a lesbian community - 20th Anniversary edition (2014) - Kennedy, Elizabeth Lapovsky & Davis, Madeline D.

bootsIn Boots of Leather, Slippers of Gold wordt het ontstaan van de lesbische gemeenschap van Buffalo, New York uit de doeken gedaan. De start van het verhaal wordt gemaakt halfweg de jaren '30 van de 20ste eeuw en kent zijn einde begin jaren '60. Er wordt vertrokken vanuit de orale geschiedenis van vijfenveertig vrouwen. Het boek kan in dat opzicht beschouwd worden als de eerste uitgebreide geschiedenis van het leven van een groep lesbiennes uit de arbeidersklasse.

De schrijnende en vaak complexe ervaringen die in het boek aangehaald worden, tonen hoe zwarte en blanke lesbiennes uit de arbeidersklasse krachtige agenten werden van historische verandering, ondanks het feit dat ze meestal onder erg onderdrukkende omstandigheden moesten leven. Gebaseerd op onderzoek van dertien jaar, neemt het boek verscheidene topics onder de loep: seksualiteit, relaties, coming out, butch-femme rolpatronen, moederschap, ouder worden, racisme, werk, onderdrukking en trots. De auteurs bezorgen ons zo een unieke blik op de butch-femme cultuur vanuit het standpunt van de insider, waarbij ze argumenteren dat de roots van homo- en lesbische bevrijding teruggevonden kunnen worden in de vastberaden weerstand van deze lesbiennes uit de arbeidersklasse.

Het boek verscheen voor het eerst in 1993, maar werd na 20 jaar opnieuw uitgebracht. In deze 'anniversary edition' wordt het boek toegankelijk gemaakt voor een nieuwe generatie aan lezers. Er werd een nieuw voorwoord voorzien waarin de auteurs reflecteren over de gebeurtenissen van de voorbije twintig jaar. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het lesbische leven van de jaren veertig en vijftig en/of de dynamiek van de butch-femme cultuur blijft dit boek een aanrader.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, LESBISCHE CULTUUR, LESBIANISME, IDENTITEIT, ETNICITEIT, ARBEIDERSKLASSE, ZWARTE VROUWEN, BUTCH FEMME, VROUWBEELDEN, SEKSUALITEIT, RELATIES, LIEFDE, VERENIGDE STATEN, HISTORISCH, JAREN DERTIG, JAREN VEERTIG, JAREN VIJFTI & 20E EEUW

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Am/0102

Educatief pakket:
Holebipioniers - drie methodieken voor het holebi- en transgenderthema in de laatste graad van het secundair onderwijs (2013) - Het Roze Huis - çavaria Antwerpen

pioniersEDUVandaag hebben holebi's heel wat wettelijke rechten opgebouwd en is de maatschappelijke aanvaarding van homo's, lesbiennes en biseksuelen groot. Het educatief pakket en de bijbehorende website Holebipioniers is het resultaat van een erfgoedproject waarbij Het Roze Huis Antwerpen op zoek ging naar de pioniers die dit alles mee mogelijk hebben gemaakt. Het project gaat ook specifiek in op de emancipatorische strijd van lesbiennes in de holebi- en vrouwenbeweging. Ook RoSa vzw voorzag (beeld)materiaal om dit alles mee te helpen verwezenlijken.

Naast heel wat info over de geschiedenis van de holebibeweging kan je er terecht voor een educatief pakket om het holebithema aan bod te brengen in het secundair onderwijs. Je vindt in het pakket ook heel wat tips en tricks die de leerkracht een houvast bieden. De website: www.holebipioniers.be

Trefwoorden: HOLEBI, TRANSGENDER, PIONIERS, METHODIEK, SECUNDAIR ONDERWIJS, BELGIË en LEERMIDDEL

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: P4/0558

Sexuality and Social Justice in Africa.
Rethinking Homophobia and Forging Resistance (2013) - Marc Epprecht

epprechtDe vervolging van mensen in Afrika op basis van hun (veronderstelde) homoseksuele geaardheid heeft de voorbije jaren ruime aandacht gekregen in de populaire media. Gay-bashing door zowel politieke als religieuze figuren in landen als Zimbabwe en Ghana; draconische nieuwe wetten en/of wetsvoorstellen tegen holebi's (en de mensen die mee voor gelijke rechten strijden) in Malawi, Nigeria en Oeganda; en het gevangennemen van homomannen in Senegal en Kameroen. Al deze recente gebeurtenissen brachten een sterke internationale veroordeling teweeg. Helaas bevatte het merendeel van de analyses van de situatie een erg kritische blik op Afrikaans leiderschap en Afrikaanse culturele waarden, zonder daarbij lokale nuances, historische factoren en externe invloeden te beschouwen. Ook deze aspecten dragen namelijk bij aan het bestaande probleem. Dergelijke gebrekkige analyses en commentaren kijken ook voorbij aan bepaalde gronden van optimisme in de strijd voor seksuele rechten en rechtvaardigheid in Afrika. Dit, niet alleen voor seksuele minderheden, maar ook voor de rest van de bevolking.

Dit boek wil de hierboven vernoemde hiaten duiden en een plaats geven in het debat. Het biedt de lezer een accurate(re) kijk op de huidige situatie, een overzicht van de (f)actoren die een rol spelen en een hoopvolle kijk op hoe de toekomst er voor seksuele minderheden in Afrika uit zou (kunnen) zien.

Trefwoorden: HOLEBI, TRANSGENDER, HOMOFOBIE, DISCRIMINATIE, GEWELD, ACTIEGROEPEN, MENSENRECHTEN, OVERHEIDSBELEID, ANTROPOLOGISCH, BEELDVORMING, FUNDAMENTALISME, CHRISTENDOM, ISLAM en AFRIKA

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ag/0104

Queer 1950's: rethinking sexuality in the postwar years (2012) - Heike Bauer & Matt Cook

Queer1950In Queer 1950’s komen academici uit verschillende takken van de humane wetenschappen aan het woord. Eén voor één werpen ze een blik op het bestaan, de levens, de culturen en het denken van queers in het eerste naoorlogse decennium.Via exploraties van seksuologie, literatuur, film, mondelinge overlevering, kranten en aantekeningen van rechtszaken worden de manieren waarop we tegen die periode aankijken genuanceerd en wordt de particulariteit van het leven van queers in verschillende nationale contexten in beeld gebracht, zonder de transnationale beweging van mensen en ideeën uit het oog te verliezen.

Queer 1950’s doet ons bestaande percepties van de jaren ’50 in vraag stellen, gaat genealogieën van seksueel denken na en brengt de belangrijke momenten en overleveringen van die specifieke periode in beeld. Door dit alles wordt de bruikbaarheid van queer theoretische methodologie verkend: in hoeverre kunnen dergelijke methoden ons helpen een betere kennis te verkrijgen van queer levens, relaties en netwerken in het verleden?

Trefwoorden: HOLEBI, SEKSUALITEIT, QUEER THEORY, LESBIANISME, FOTOGRAFIE, FILMS, KRANTEN, TRIVIALE LITERATUUR, LESBISCHE VROUWEN, FRANKRIJK, DUITSLAND, GROOT-BRITTANNIE, VERENIGDE STATEN, FINLAND, NIEUW ZEELAND en JAREN VIJFTIG

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Am/0095

Televising Queer Women: A Reader - 2nd edition (2012) - Rebecca Beirne (Ed.)

televisingqueerwomenLGBT-vrouwen op tv, er is al een hele weg afgelegd. In deze bundel essays werpen verschillende auteurs hun kritische - vaak heerlijk stoute – blik op de beeldvorming van lesbische en bi-vrouwen in populaire Engelstalige tv-programma’s. Waar gaat het goed en wat kan beter? In de multidisciplinaire bijdragen worden onder meer de Ellen DeGeneres Show, Sex and the City, The L Word, The O.C. en Sugar Rush besproken.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, TELEVISIE, SEKSUALITEIT, VROUWBEELDEN, VERENIGDE STATEN

Plaatscode in de RoSa-bib: GII 2a/0049

Here Comes the Brides!: Reflections on Lesbian Love and Marriage (2012) - Audrey Bilger & Michele Kort (Ed.)

bridesWie draagt de broek? Wie van de twee verschijnt op haar huwelijk in een smoking en wie in een jurk? Wie is 'papa', wie is 'mama'? Here come the Brides! is een bundeling getuigenissen (soms ook gedichten of cartoons) van lesbische vrouwen die ervoor kozen om in het huwelijk te treden of deze stap (nog) niet gezet hebben. Het gaat ook over rollen en hoe lesbische koppels die invullen.

Vrouwen getuigen over hoe moeilijk het was om hun liefde voor een ander te kunnen beleven zonder daarbij geconfronteerd te worden met onaangename reacties en discriminatie. Activisten komen aan het woord en vertellen met humor, maar ook met een tikkeltje weemoed, over hun strijd voor het recht om te mogen trouwen. Als het dan toch eindelijk zo ver kwam, hoe leefden deze vrouwen op dat moment toe naar de - spreekwoordelijke - mooiste dag van hun leven?

Trefwoorden: LESBISCHE VROUWEN, LESBISCHE HUWELIJKEN, LIEFDE, RELATIES, ERVARINGEN, LESBIANISME, VERENIGDE STATEN

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Aa/0367

The Lesbian Premodern (2011) - Noreen Giffney, Michelle M. Sauer & Diane Watt (Ed.)

premodernThe Lesbian Premodern is een collectie van essays uitgegeven als onderdeel van de boekenreeks The New Middle Ages. De centrale vraag in dit boek luidt als volgt: Wanneer werd het gebruik van de term “lesbienne” niet als anachronistisch beschouwd? Belangrijke namen binnen het veld van Lesbische studies en Queer theory, zoals onder meer Heike Bauer en Elisabeth Freeman, formuleren hun visie op de feiten.

Dit boek biedt ons een radicale nieuwe kijk op - en methodologie voor - het schrijven van theorieën en geschiedenissen over (lesbische) seksualiteit. Eén voor één gaan de verschillende auteurs op zoek naar complexe en overlappende praktijken van ‘toen’ en ‘nu’. Boodschap van het boek: het wordt tijd dat ook seksuele vrouw-vrouw relaties en praktijken uit premoderne tijden in het daglicht worden gesteld!

Trefwoorden: GENDER, HOLEBI, LESBIANISME, MIDDELEEUWEN, VROEG MODERNE PERIODE, LESBISCHE VROUWEN, SEKSUALITEIT, EUROPA, VROUWBEELDEN, HISTORIOGRAFIE, etc.

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Am/0089

The L Life : extraordinary lesbians making a difference (2011) - Erin McHugh & Jennifer May

TheLlifeThe L Life laat de lezer via persoonlijke interviews kennismaken met een 27-tal bekende - of soms iets minder bekende - Amerikaanse dames die van dames houden. Vrouwen die stuk voor stuk een verschil maken in de context van hun kunst, stiel of beroep. Soms maken zij heel specifiek een verschil voor lesbische vrouwen; bijvoorbeeld door het verhogen van queer visibility (o.a. actrice Jane Lynch). Anderen kunnen dan weer als heldinnen beschouwd worden voor - en door - vrouwen in het algemeen; onder meer door vitale bijdragen te leveren aan borstkankeronderzoek (Dr. Susan Love). Kortom, het gaat om vrouwen die een onmiskenbare bijdrage hebben geleverd aan onze geschiedenis. Wie zijn deze vrouwen? Wat zijn hun drijfveren? En, hoe ervaren zij het etiket ‘lesbische vrouw’?

Aan bod komen baanbrekende auteurs (Ann Bannon & Alison Bechdel), muzikanten (Amy & Elizabeth Ziff), een komiek (Kate Clinton), een congreslid (Tammy Baldwin), een cineaste (Christine Vachon) en vele anderen.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, ERVARINGEN BIOGRAFISCHE GEGEVENS en VERENIGDE STATEN

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: T/1204

Seks en stigma over grenzen heen: homoseksuele en lesbische migranten in Vlaanderen en Brussel (2011) - Wim Peumans

seksstigmaIn deze vlot leesbare etnografische studie onderzoekt antropoloog Wim Peumans hoe etnische minderheden in ons land hun holebiseksualiteit beleven en welke rol deze speelde bij de beslissing om te migreren naar ons land. Verder zoekt hij onder meer uit hoe ze omgaan met hun stigma in hun nieuwe land en welke invloed hun migratie had op hun seksualiteitsbeleving. Het boek bevat ook reacties van binnen- en buitenlandse onderzoekers en holebi-activisten op het onderzoek. Zo worden volgende topics besproken: de tweede generatie holebi's in Nederland, een kritische beschouwing van bestaand onderzoek naar islam en homoseksualiteit, de behandeling van homoseksualiteit in Belgisch en Europees vreemdelingenrecht en in de asielprocedure,...

Trefwoorden: SEKSUALITEIT/ HOLEBI'S/ ALLOCHTONEN/ MIGRATIE/ ONDERZOEK/ COMING OUT/ VREEMDELINGENRECHT/ ASIEL/ ISLAM/ IDENTITEIT/ BELGIE/ VLAANDEREN/ NEDERLAND

Plaatscode in de RoSa-bib: Bg/0019

Homosexuality in Islam: Islamic Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims (2010) - Siray al-Haqq Kugle, Scott

gayislamVerbiedt de islam homoseksualiteit, zoals zoveel moslims geloven? Volgens auteur Kugle, zelf moslim, is dit niet zo. In zijn baanbrekende boek schuwt hij de complexiteit en de controverse van het thema niet. Aan de hand van islamitische geschriften, wetten en tradities onderzoekt hij het hoe en waarom van de anti-homo gevoelens in de islam vandaag.

Homosexuality in islam wil laten zien dat het voor moslims mogelijk is zich te verzoenen met (seksuele) diversiteit in de samenleving zonder hun principes op te moeten geven. Het is een pleidooi voor een nieuwe tolerante islam.

Kugle is de eerste moslimauteur ooit die op grote schaal publiceert over holebi- en transgender thema's.

Trefwoorden: HOMOSEKSUALITEIT / LESBIANISME / HOLEBI / TRANSGENDER /TRANSSEKSUALITEIT / HOMOHUWELIJKEN / LESBISCHE HUWELIJKEN / ISLAM / HEILIGE TEKSTEN / THEOLOGIE / WETGEVING / ETHIEK

Plaatscode in de RoSa-bib: Ag/0096

Oog voor vrouwen: Nederlandse lesbische subcultuur van de jaren tachtig en negentig (2009) - Bakker, Marian (fotogr.)

oogvoorvrouwenVan 1980 tot 2000 werkte Marian Bakker als beeldend kunstenaar en fotograaf. Als fotograaf legde zij veel vast van de lesbische en feministische beweging in Amsterdam in de jaren tachtig en negentig. Dit fotoboek is de catalogus bij een overzichtstentoonstelling van haar werk die in 2009 door het Internationaal Homo Lesbisch Informatiecentrum en Archief in samenwerking met de Openbare Bibliotheek van Amsterdam werd georganiseerd. Het is een uniek tijdsdocument van de talloze acties en evenementen van lesbische vrouwen en vrouwengroepen die voortkwamen uit de tweede feministische golf.

Trefwoorden: HOLEBI / LESBISCHE VROUWEN / LESBISCHE CULTUUR / SUBCULTUREN / VROUWENORGANISATIES / MANIFESTATIES / TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF / NEDERLAND / FOTOBOEK

Plaatscode in de RoSa-bib: Q/172

 Fifty gay and lesbian books everybody must read (2009) - Richard Canning (Ed.)

fiftyIn Fifty Gay and Lesbian Books Everybody Must Read kiezen 50 hedendaagse topauteurs elk een queer boek dat in niemands - hetero of holebi - boekenkast mogen ontbreken. Zo gaat Jonathan Franzen voor James Purdy's Eustace Chisholm and the Works en brengt Alison Smith Colette's werken onder de aandacht. Ook Thomas Mann's Death in Venice, Henry James' The Bostonians en Virginia Woolf's Mrs Dalloway kunnen niet ontbreken.

Dit boek bevat heel wat voor de hand liggende literaire werken, maar weet voor iedere lezer toch ook wel voor een aantal verrassingen te zorgen. Zeker een boek om vast te pakken dus.

Trefwoorden: HOLEBI, LITERATUUR, INTERNATIONAAL & AUTEURS

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: GIV2a/0753

LESBO ENCYCLOPEDIE (2009) - Mirjam Hemker & Linda Huijsmans (Red.)

lesboencyclopedieIn Nederland speelde de lesbische subcultuur zich lange tijd in het verborgene af, vrijwel onzichtbaar voor de buitenwereld. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw veranderde dat en inmiddels zijn lesbo's zichtbaar aanwezig in de politiek, literatuur, muziek, sport, wetenschap, theater, kunst en het uitgaansleven.

De LESBO-ENCYCLOPEDIE geeft in twintig hoofdstukken met in totaal meer dan zevenhonderd lemma's, geschreven door ruim honderd auteurs, een uitgebreid beeld van het lesbische leven in Nederland. Prominente vrouwen passeren de revue: van Anna Blaman, Andreas Burnier en Bet van Beeren tot Barbara Barend, Frédérique Spigt en Claudia de Breij, en vele anderen.

De LESBO-ENCYCLOPEDIE is een lees-en kijkboek, waarin de veelzijdigheid van het lesbische leven in al zijn bekende en onverwachte kanten zichtbaar wordt.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, LESBISCHE BEWEGING, LESBISCHE STUDIES, LESBISCHE CULTUUR, LESBISCHE LITERATUUR, NASLAGWERK, ENCYCLOPEDIE en NEDERLAND

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: V3/0478

Sapphistries: a global history of love between women (2009) - Leila J. Rupp

SapphistriesVan de dichteres Sappho tot hedendaagse Indonesische 'tomboys', er zijn altijd vrouwen geweest - over de hele wereld en doorheen de geschiedenis - die verlang(d)en naar seks met andere vrouwen. Dat is de kerngedachte waarop dit boek voortbouwt. In prachtige proza vertelt Sapphistries de verhalen van deze vrouwen, met oog voor de veelheid aan wijzen waarop diverse maatschappijen en samenlevingen seksuele vrouw-vrouw relaties door de tijd heen in beeld hebben gebracht en een plaats gaven.

Leila J. Rupp onthult in dit boek hoe, vanaf de vroegste samenlevingen, de mogelijkheid van liefde tussen vrouwen heeft bestaan, zelfs wanneer deze wordt gevreesd, genegeerd of geweigerd. Een verscheidenheid aan vrouwen komen, al dan niet via overleveringen, aan het woord. We horen verhalen van vrouwen die in afzondering leefden in kloosters en harems. We zien de begindagen van het openlijke vrouw-vrouw daten in de straten van Londen en Amsterdam of in de aristocratische kringen van Parijs. Ook verhalen vanuit het fabrieksleven in Shanghai en de ervaringen van Japanse schoolmeisjes passeren de revue. Uiteraard mag ook het ontstaan van de eerste 'lesbische bars' niet ontbreken. In welke tijd plaats of context deze verhalen zich ook situeren, Sapphistries wil vooral een platform bieden zodat deze verhalen gehoord en herinnerd worden, los van een exclusief door mannen bekeken bril.

Sapphistries combineert lyrische verhaallijnen met zorgvuldige uitgekozen historisch onderzoek, wat zorgt voor een zeer leesbaar en vooral uniek boek vol verhalen van verlangen, liefde en seks beleefd tussen vrouwen.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, LESBIANISME en HISTORISCH

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Am/0086

Oud = Out.
Ervaringen van lesbische en biseksuele vrouwen, geboren voor 1945 (2009) - Ann David & Mips Meyntjens

oudisoutIn Oud = Out worden veertien vrouwen aan het woord gelaten die tussen 1910 en 1940 werden geboren. Stuk voor stuk vertellen ze ons hoe zij het ervaren hebben om als vrouwenminnende vrouw op te groeien in een context zo anders dan die van vandaag. Uiteraard wordt ook gesproken over hoe de buitenwereld met dergelijke informatie omging. Zowel hun dichte als de iets ruimere omgeving komen hierbij aan bod. Vele pijnlijke herinneringen worden bovengehaald. Gelukkig worden die op tijd en stond afgewisseld met de nodige humor.

De interviews in dit boek dateren reeds van midden de jaren '90, maar werden pas in 2009 door middel van een samenwerkingsproject met het Fonds Suzan Daniel vzw toegankelijk gemaakt.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, LESBIANISME, BISEKSUALITEIT, ERVARINGEN, BELGIE en 20E EEUW

Plaatscode in de Rosa-bibliotheek: Am/0085

Narratives of Queer Desire: Deserts of the Heart (2009) - Margaret Sönser Breen

narrativesNarratives of Queer desire is een interdisciplinaire kijk op de mate waarin en de manier waarop ‘LGBTQ’-verhaallijnen werden en worden voorgesteld in boeken en films. Van boeken zoals Radclyffe Hall’s Well of Loneliness tot films als All about your mother van Pedro Almodovar; Breen laat een grote verscheidenheid aan bronnen de revue passeren. De rode draad die alle werken in deze uiteenzetting verbindt is het hoge - of net iets minder hoge - queer-gehalte die de verhalen en/of personages die erin aan bod komen omringt. De schrijfster tracht in dit boek dan ook te illustreren wat de kracht van kunstvormen als boeken en films is - of kan zijn - om minderheidsgroepen zoals holebi’s, transgenders en queers in de spotlight te zetten. Haar analyse bevat zowel persoonlijke input, literaire analyse als ook een uitgebreide link met gender en queer theory.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE LITERATUUR, LESBISCHE CULTUUR, FILMS, LESBISCHE HUWELIJKEN

Plaatscode in de Rosa-bibliotheek: GIV 2a/664

New Choices, New Families.
How Lesbians Decide about Motherhood (2008) - Nancy J. Mezey

newchoices1Hoe beslissen lesbiennes of ze moeder willen worden of niet? En, waarom vormen zich nieuwe families op specifieke momenten in de geschiedenis? In het heetst van de discussies over allerlei nieuwe gezinsconstructies (grootouders als ouders, adoptie, scheiden en hertrouwen, et cetera) vormt zich ook een debat rond de ouderlijke rechten van homoseksuele en lesbische koppels. Dit boek gaat dieper in op deze discussie, vertrekkende vanuit het standpunt van lesbische koppels zelf. Waarom kiezen deze koppels er op een bepaald moment voor om ouders te worden? Welke factoren dragen bij aan deze beslissing? Het boek is voornamelijk gebaseerd op persoonlijke interviews & vormt zo een mooie bijdrage aan het antwoord op de vraag: een familie, wat is dat nu juist?

Trefwoorden: HOLEBI, MOEDERSCHAP, LESBISCHE VROUWEN, LESBISCHE MOEDERS, KINDERKEUZE, SOCIALE KLASSE, ETNICITEIT, VERENIGDE STATEN & ONDERZOEK

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Ae/0055

Zij & Zij en Hij & Hij: lessuggesties bij boeken over holebi's (2008) - Plichart, Ilona

kaftzijzijDeze leesmap biedt concreet didactisch materiaal om het thema holebi’s aan te brengen in de lessen kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs. Om af te stappen van de homoseksualiteit-als-probleem-benadering wordt er telkens vertrokken van een kinder- of jeugdboek waarin op een open en herkenbare manier besproken wordt over holebiseksuele liefde en relaties.

Trefwoorden: HOLEBI / ONDERWIJS / LITERATUUR / BASISONDERWIJS / SECUNDAIR ONDERWIJS / LEERMIDDEL / BELGIE

Plaatscode in de RoSa-bib: P 4/0524

De avonduren van Artemis Nachtegaal (2007) - Eline W.

rozekantIn deze bundel zijn de avonduren van Artemis Nachtegaal verzameld, van aflevering 1 tot en met 38. De hilarische pagina-strips verschenen tussen 1994 en 2000 in Zij aan Zij magazine en zijn gebundeld ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Artemis Nachtegaal. De bundel bevat ook 12 nieuwe, niet eerder gepubliceerde avonduren.

Trefwoorden: HOLEBI / STRIP / LESBISCHE VROUWEN

Plaatscode in de RoSa-bib: Q/0163

Tomboys and bachelor girls: a lesbian history of post-war Britain 1945-71 (2007) - Rebecca Jennings

tomboysDoor middel van het gebruik van een rijke verzameling aan mondelinge overleveringen en archiefstukken is Rebecca Jennings erin geslaagd de eerste gedetailleerde wetenschappelijke studie te voorzien van lesbische identiteit en cultuur in het naoorlogse Groot-Brittannië.

Ondanks het feit dat lesbische vrouwen door psychiaters als onvolwassen en neurotisch beschreven werden, en over het algemeen gemeden en genegeerd werden door de mainstream maatschappij, erkenden en accepteerden deze vrouwen toch hun lesbische verlangens en gingen ze bewust op zoek naar gelijkgezinde vrouwen.

Dit boek daagt het conventionele naoorlogse beeld uit van soberheid en conservatieve vrouwelijkheid. Het traceert de opkomst van een levendige lesbische sociale scène in Groot-Brittannië, gefocust op de nachtclubs in het naoorlogse Londen. Daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkeling van deze scène in andere delen van het land, mogelijk gemaakt door lesbische magazines en sociale organisaties.

Dit boek brengt op een fascinerende manier de rijke naoorlogse geschiedenis van Britse lesbische cultuur tot leven.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, IDENTITEIT, ARBEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, LESBISCHE CULTUUR, UITGAAN, SUBCULTUREN, TIJDSCHRIFTEN, HISTORISCH, 20E EEUW & GROOT-BRITTANNIE

Plaatscode in de RoSa-bibliotheek: Am/0081

Lesbian pulp fiction: the sexually intrepid world of lesbian paperback novels 1950-1965 (2005) - Katherine V. Forrest

pulpfictionLang voor de opkomst van de huidige holebi-beweging vond er een quasi onopgemerkte literaire revolutie plaats binnen de covers van een reeks spotgoedkoop geproduceerde boekjes uit het post-WOII tijdperk die men ‘lesbian pulp paperbacks’ noemde.

In 1950 stichtte uitgeverij Fawcett Books zijn Gold Medal imprint. Deze beslissing droeg bij aan de snelle opkomst van lesbische pulp fictie. Het gaat hier om boekjes die massaal door lesbische vrouwen (en geïnteresseerde mannen) werden gekocht en verslonden. Goedkoop, gemakkelijk te vinden en meteen herkenbaar aan hun fel gekleurde covers. Voor vrouwen die heteroseksuele levens leiden waren deze boekjes de bevestiging dat ze niet alleen waren. Zowel realistische beschrijving van ‘het leven in de schaduw’ als meer op sensatie beruste verhalen over meisjes die van het rechte pad werden geleid; voor ieder was er wel wat wils.

Dit boek is een verzameling van enkele van de meest memorabele werken uit deze eerste literaire revolutie binnen de opkomst van een lesbische subcultuur in post-WOII Amerika. Bijdragen zijn er onder meer van: Tereska Torres, Anne Herbert, Valerie Taylor, Miriam Gardner en Ann Bannon.

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE LITERATUUR, BLOEMLEZING, JAREN VIJFTIG en JAREN ZESTIG

Plaatscode in de Rosa-bibliotheek: GIV2a/0497

 Who's who in gay and lesbian history: from Antiquity to World War II (2002) - Robert Aldrich & Garry Wotherspoon (Eds.)

whoswhoIn dit eerste deel van een tweedelige reeks “Who’s who in gay and lesbian history” is een oplijsting voorzien van historische figuren (zowel mannelijk als vrouwelijk), die belangrijk zijn geweest binnen de geschiedenis en/of voor de evolutie van het concept ‘homoseksualiteit’. In dit eerste deel gaat het om een ruime waaier aan namen van zij die leefden tussen de Oudheid en de Tweede Wereldoorlog. Aan bod komen onder meer Sappho, Koningin Christina van Zweden, Colette en Gertrude Stein.

Net als een woordenboek is deze “who’s who” opgedeeld volgens alfabetische volgorde & zijn de namen slechts voorzien van een korte beschrijving. Of deze figuren al dan niet als ‘homoseksueel’ kunnen worden ingekaderd en zichzelf überhaupt als zodanig identificeerden, laat het boek mooi in het midden. Sociale, culturele en historische contexten moeten daarbij, volgens de auteurs, te sterk in acht genomen worden. Wel hebben elk van deze historische figuren hun bijdrage – bedoeld of niet bedoeld – geleverd in het ontstaan, gebruiken of (opnieuw) doen opleven van het concept ‘homoseksualiteit’. Dit, door woorden, daden of een combinatie van beiden.

Voor zij die op zoek zijn naar een antwoord op vragen als: “Wie is … nu eigenlijk?", "Wat heeft ... met homoseksualiteit te maken?" & "Wanneer leefde … nu juist?” is dit boek zeker een aanrader. Evenzeer voor zij die benieuwd zijn naar welke “bekende lesbo” ze nu juist nog niet lijken te kennen… Ken jij ze allemaal?

Trefwoorden: HOLEBI, LESBISCHE VROUWEN, NASLAGWERK, BIOGRAFISCH WOORDENBOEK, HISTORISCH

Plaatscode in de Rosa-bibliotheek: V2/0183

Ook deel II van dit biografische woordenboek "Who's who in contemporary gay and lesbian history : from World War II to the present day" is in de RoSa-bibliotheek terug te vinden: V3/0314. In dit tweede deel vallen namen als Simone De Beauvoir & K.D. Lang.

 Meer LHBTQ+ publicaties in de RoSa-bib

Er bevinden zich nog veel meer LHBTQ+ publicaties in de RoSa-bibliotheek, doorzoek de RoSa catalogus, spring eens binnen in de bib of contacteer ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. indien je op zoek bent naar specifieke boeken, artikels, thema's, ... We helpen je graag verder met je zoektocht.