verkiezingen 2019 groot

 

Met het oog op de verkiezingen van 26 mei, vroeg RoSa aan de zeven grootste Vlaamse politieke partijen (CD&V, Groen, N-VA, Open Vld, sp.a, PVDA en Vlaams Belang) naar hun plannen op het vlak van gendergelijkheid inzake politieke participatie en representatie, maatschappelijke & sociale kwesties en werk & gezin.

We vroegen de regerende partijen CD&V, N-VA en Open Vld daarnaast om zelf een evaluatie te maken van de plannen en doelstellingen ter bevordering van gendergelijkheid uit hun verkiezingsprogramma’s van 2014, en in hoeverre ze deze gerealiseerd hebben. We maken daarna een beknopte analyse van de door hen al dan niet gerealiseerde doelstellingen.

De data voor dit onderzoek zijn afkomstig van vragenlijsten waarmee we bij de zeven grootste Vlaamse partijen peilden naar hun plannen en doelstellingen. Het onderzoek bestond uit open vragen. Sommige partijen reageerden niet, of uitgebreider en concreter op vragen dan andere partijen. We geven hun reacties hier letterlijk weer zoals zij die zelf neergepend hebben.

Wil jij ook graag onze nieuwsbrieven over de politieke verkiezingen ontvangen? Schrijf je in via deze link.

Deze rondvraag en de bijbehorende analyse kwam tot stand met medewerking van Yasmin Muradin, voormalig vrijwilliger bij RoSa en politicoloog.