De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten ondertekenen op 26 juni 2019 een charter Gender in Academia. Het document is opgesteld door de Jonge Academie (JA) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Het bouwt voort op de lopende inspanningen van de universiteiten en beoogt een snellere transitie naar gendergelijkheid in de academische wereld. 

Versnelling hoger schakelen inzake gendergelijkheid aan de universiteit

Naamloos

Bron: Jonge Academie

Het Vlaamse interuniversitaire actieplan inzake gendergelijkheid dateert van 2013. De vijf universiteiten boekten de voorbije jaren vooruitgang op dit vlak in de verschillende personeelsgeledingen. Wanneer de huidige koers behouden blijft, duurt het echter nog minstens tot 2050 voor er sprake kan zijn van daadwerkelijk genderevenwicht onder het academisch personeel in de universiteiten. Daarom willen de rectoren hun engagementen voor meer gendergelijkheid aanscherpen en waar nodig een versnelling hoger schakelen. 

Onderzoek toont aan dat onbewuste vooroordelen (implicit bias) ten opzichte van de capaciteiten en prestaties van V, X en M één van de belangrijkste oorzaken vormen voor het gebrek aan doorstroming van talent. Daarom lanceerde de Jonge Academie op 11 februari 2019 de campagne Wetenschap = M+V+X, waarmee de aandacht gevestigd werd op onbewuste vooroordelen en de impact ervan op de genderdiversiteit aan de Vlaamse universiteiten.

Meer lezen

Charter: vijf concrete actiepunten

Het charter werd opgesteld door een gemengde werkgroep van VLIR en de Jonge Academie. Het omvat vijf concrete en wetenschappelijk gefundeerde actielijnen, gericht op:

  • het creëren van meer bewustzijn, onder meer door het aanbieden van vormingspakketten over genderdiversiteit, loopbaanhindernissen en onbewuste vooroordelen;
  • het screenen en waar nodig bijsturen van bevorderings- en aanwervingsprocedures;
  • het realiseren van gelijke vertegenwoordiging in raden en commissies;
  • het aanbieden van een werkbare werkcultuur voor iedereen, onder meer door de combinatie van werken binnen een academische setting en zorg- en privé-engagementen beter op elkaar af te stemmen;
  • het systematisch monitoren van de evolutie van de genderbalans.

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

academic motherhoodgender teaching and researchacademic womenwomen power and the academy