16 oktober is Ada Lovelace Day. Een dag waarop vrouwen in technologie en wetenschappen worden gevierd. Een initiatief uit Groot Brittannië waarbij wordt opgeroepen om zoveel mogelijk blogs te posten over bewonderenswaardige vrouwelijke techneuten.De dag is opgedragen aan Ada Lovelace, 's werelds eerste computerprogrammeur.

Waarom? 

Ook hier kunnen vrouwen in de technologie en wetenschap nog een steuntje in de rug gebruiken:  

  • In het TSO en BSO is de kloof het grootst. Jongens kiezen veel vaker voor richtingen als houtbewerking, bouw en elektromechanica, terwijl meisjes vooral kantoor, personenzorg en schoonheidsverzorging volgen.
  • In het ASO volgen evenveel meisjes als jongens wiskunde of wetenschappen. Meisjes combineren deze 'harde' vakken wel meer met talen of humane wetenschappen en kiezen niet vaak een richting als wiskunde-wetenschappen.
  • In het hoger onderwijs worden ICT, technische studies, exacte, toegepaste en industriële wetenschappen vooral gevolgd door mannen.
  • Meisjes boeken voor de meeste vakken dezelfde tot betere resultaten als jongens, ook voor wetenschappen en wiskunde.
  • Toch geloven meisjes dat ze hier minder aanleg voor hebben dan jongens. Ze onderschatten niet alleen hun prestaties voor wetenschappelijke vakken, ze gaan er ook vaak vanuit dat jongens meer kans hebben om te slagen in wetenschappelijke hogere studies. 
  • Het gevolg is dat meisjes minder vaak kiezen voor exacte wetenschappen en informatica in het hoger onderwijs, ook al is de interesse er wel.

Meer op onze website Gender in de Klas: Studiekeuze en Wetenschappen.

Ada Lovelace 

Ada LovelaceDe computer zoals we die vandaag kennen is hooguit een halve eeuw oud. Maar meer dan een eeuw vóór de eerste computer werden de basisprincipes ervan al beschreven door Lady Lovelace, geboren Augusta Ada Byron. Ada Lovelace (1815-1852) was de dochter van Annabella Milbanke en de dichter Lord Byron. Na de scheiding van Byron kreeg Annabella Milbanke de voogdij over Ada, die toen nog geen jaar oud was. Ze ging een cruciale rol spelen in de intellectuele opvoeding van haar dochter. Om te vermijden dat Ada de poëtische weg zou opgaan van haar vader, werd haar opvoeding vooral in de richting van de exacte wetenschappen gestuurd. Ook de ontmoeting op zeventienjarige leeftijd met de wiskundige Mary Somerville was voor haar een stimulans om wiskunde te studeren. Via Somerville kwam Ada in contact met het werk van mathematicus en uitvinder Charles Babbage, die een nieuw soort rekenmachine ontworpen had, de ‘difference engine'. Dit mechanische gevaarte was slechts een voorproefje voor het ontwerp van een meer gesofisticeerde machine, de ‘analytical engine'. Het grondplan van de analytische machine, die enkel een bestaan op papier heeft gekend, bevatte reeds alle elementen van de moderne computer en kon de meest ingewikkelde berekeningen aan. In 1842 beschreef de Italiaanse wiskundige Menabrea deze rekenkundige wondermachine in een artikel van een twintigtal bladzijden. Het artikel werd  vervolgens door Ada Lovelace in het Engels vertaald en becommentarieeerd., en in 1843 gepubliceerd onder de initialen A.A.L. Voor een vrouw was het in die tijd immers ongepast om zich met wiskunde in te laten. In haar vertaling ging Ada Lovelace veel verder dan Menabrea in het beschrijven van de mogelijkheden van de analytische machine. Ze voegde er een aantal programma's aan toe, waaronder een complex programm a om de serie van de zogenaamde Bernoulli-getallen te berekenen. Dit programma staat vandaag algemeen te boek als het eerste computerprogramma. Voor haar pionierswerk als computerprogrammeur kreeg Ada Lovelace alsnog postuum erkenning, toen het Amerikaanse ministerie van Defensie in 1980 de computertaal ADA naar haar vernoemde.    

afbeelding: http://webealo.files.wordpress.com/2008/10/ada_lovelace.jpg

In het nieuws

In de RoSa bibliotheek

Zoek in de online catalogus onder de trefwoorden: Lovelace Ada , ict, nieuwe media  , technologiewetenschap