Geen moderne Europese democratie zonder gendergelijkheid

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de politiek in de Europese Unie. Van het half miljard EU-burgers is 52% een vrouw. Toch zijn er gemiddeld slechts 25,27% vrouwen in de nationale regeringen van de 27 EU-lidstaten, in de nationale parlementen gemiddeld slechts 23,94 %. Die ondervertegenwoordiging van vrouwen stellen we ook vast in de instellingen van de Europese Unie. In het Europees Parlement is  31% van de parlementairen een vrouw. In de Europese Commissie zetelen 27 commissarissen, slechts 10 daarvan zijn vrouwen. 

Een rondvraag van een interparlementaire EU-commissie leert dat vrouwelijke kiezers minder geïnteresseerd zijn in het project 'Europa' dan mannelijke kiezers. Nochtans heeft de EU-wetgeving direct invloed op het dagelijkse leven van vrouwen, op hun arbeidsvoorwaarden, hun veiligheid, hun gezondheid en hun reproductieve rechten. 

Meer: Women Parity

Verdeling mannen en vrouwen in het  EP na de verkiezingen  

European Women's Lobby voert campagne

50/50 campagneSinds 17 juli 1979, de eerste keer dat het Europees Parlement rechtstreeks verkozen werd, hebben we 12 EP-voorzitters gekend, waarvan twee vrouwelijke:  Simone Veil, Frans politica en juriste (1978-1982) en Nicole Fontaine (1999-2002).  

De Europese Vrouwenlobby (EWL ) gelooft dat vrouwelijke kiezers zich meer betrokken zouden voelen bij de Europese Unie als er vaker een vrouw aan het hoofd zou staan. De ervaring heeft geleerd dat meer vrouwen aan de top van de politieke besluitvorming, betekent dat meer vrouwenthema's op de agenda komen. 

Met de Europese verkiezingen in zicht van 4 tot 7 juni 2009 , voert de Europese Vrouwenlobby in alle EU-lidstaten de 50/50 campagne voor democratie - pdf, onder het motto: Geen moderne Europese democratie zonder gendergelijkheid. Om vrouwen te overtuigen voor vrouwen te stemmen, voert de Europese Vrouwenlobby campagne in alle EU-lidstaten. Met de 50/50-campagne wil de EWL komen tot een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het Europees parlement. Maar daarnaast heeft ze ook een duidelijk inhoudelijk doel: pariteit op de politieke agenda zetten en alle partijprogramma’s van alle politieke partijen die opkomen voor de Europese verkiezingen analyseren op het vlak van vrouwenrechten.

Om de 50/50 campagne te ondersteunen: onderteken de online petitie

De Europese Vrouwenlobby is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in de Europese Unie. De koepelorganisatie schaart zich achter de strijd voor een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming. Een realistische afspiegeling van de samenleving, met een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, leidt tot een grotere legitimiteit van de besluitvorming. "De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek is een obstakel voor en een aanval op de democratie", zegt Cécile Gréboval, politiek directeur van de Europese Vrouwenlobby.

In de aanloop naar de Europese verkiezingen organiseerde de Europese Vrouwenlobby in Brussel een paneldebat: “Europese en regionale verkiezingen: waar zijn de vrouwen?”.
RoSa was erbij. Lees het verslag. - pdf.

Lees ook :

FEMM

Op de RoSa site

In de RoSa bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus met als trefwoorden: politieke participatie, paritaire democratie, quota, besluitvorming, verkiezingen, burgerschap, Europese Unie, Europees Parlement, Raad van Europa

Op het www:

Ontdek uw positie in het politieke landschap voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009: EU PROFILER