Eind 2014 zetten VVOB en RoSa vzw reeds de eerste stappen richting samenwerking op langere termijn. Zo was RoSa vzw als externe partner aanwezig tijdens de 'Gender and education: a global learning trajectory'-workshop in Lusaka, Zambia (24-28 november 2014). Deze workshop bracht VVOB-medewerkers uit de verschillende partnerlanden samen om te brainstormen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen over gender in onderwijs. Tijdens deze workshop presenteerde RoSa vzw onder meer ook een pop-upbibliotheek die de deelnemers de kans gaf vertrouwd te raken met het divers aanbod aan literatuur over gender en onderwijs. 

Het formaliseren van deze samenwerking zal dit partnerschap nog versterken. 

VVOB vzw

logoVVOB (de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) vzw werkt op dit moment samen met negen landen in het Zuiden. Focus van de werking van VVOB is de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs en vorming in deze landen duurzaam verbeteren. Daarbij is oog voor de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders en voor de strategische ondersteuning. De aanpak van VVOB draait voornamelijk rond capaciteitsontwikkeling van de partnerinstellingen in het Zuiden. Zo kunnen deze partnerinstellingen de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van onderwijsprogramma’s. Om dit te bereiken biedt VVOB vooral technische assistentie aan via deskundig personeel uit het Noorden en het Zuiden.

Gender in education

Binnen de verschillende landenprogramma's van VVOB wordt strategische ondersteuning geboden inzake equity. Sinds 2014 werd ook 'gender' als centraal en overkoepelend thema opgenomen binnen de onderwijsprogramma’s. In het kader van dit 'globale gender-leertraject' is er binnen elk landenteam een aanspreekpunt voor gender. Hij/zij staat in voor de communicatie omtrent gender. De partnerlanden worden voornamelijk ondersteund door VVOB in de volgende gebieden: 

  • Genderresponsieve pedagogie voor leerkrachten
  • Genderresponsief schoolleiderschap
  • Gendersensitief lesgeven en lesmaterialen

Het tweejarig partnerschap (2015-2016) van VVOB en RoSa vzw legt dan ook de klemtoon op deze drie aspecten.

Integratie van gender op alle niveaus van het onderwijs:

"Genderongelijkheid in het onderwijs is zowel een oorzaak als een gevolg van diepgewortelde ongelijkheid in de samenleving. Discriminatie in het beleid van en de praktijken in het onderwijs verhindert nog steeds miljoenen meisjes om deel te nemen aan kwaliteitsvol onderwijs. Gender moet geïntegreerd worden op alle niveaus van het onderwijs: van de kleuterklas tot het hoger onderwijs. Dit houdt capaciteitsontwikkeling op alle niveaus in: van nationale beleidsmakers tot leerkrachten en schoolleiders."
(VVOB, 2015)

Rol van RoSa vzw

Waar we VVOB vzw kunnen omschrijven als een organisatie gericht op onderwijsversterking met oog voor integratie van het genderverhaal, kan RoSa vzw net beschouwd worden als het omgekeerde: een documentatiecentrum actief rond gelijke kansen m/v en gender met een sterke klemtoon op de rol van onderwijs. Twee werkingen die elkaar bijgevolg optimaal aanvullen. Beide organisaties vinden elkaar in de keuze voor een beleid dat werkt aan de situatie in Vlaanderen op basis van good practices uit de rest van de wereld en dat omgekeerd bijdraagt aan de onderwijsverbetering in het Zuiden door de eigen good practices met anderen te delen.

RoSa vzw zal binnen dit partnerschap voornamelijk de verschillende VVOB-teams ondersteunen in drie subthema's:

  • Gendergevoelige pedagogie en professionalisering van leerkrachten en begeleidingsdiensten
  • Gendervriendelijk schoolleiderschap
  • Gendervriendelijk leermateriaal

Hierbij zal niet enkel oog zijn voor ondersteuning van de het onderwijs in Vlaanderen, maar ook in de negen partnerlanden van VVOB: Cambodja, de Democratische Republiek Congo, Ecuador, Rwanda, Suriname, Vietnam, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Meer over VVOB vzw: 


Educaid.be

VVOB vzw is één van de initiatiefnemers van 'Educaid.be'. Dit is het Belgisch platform voor onderwijs en vorming in ontwikkelingssamenwerking. Het wil kennis en informatie delen en mensen en organisaties aanzetten om hun acties in het Zuiden beter op elkaar af te stemmen om zo de efficiëntie van deze acties te verhogen. 

Ook binnen het Educaid.be-platform wordt er aandacht besteed aan het genderthema. Zo vond in november 2014 een conferentie plaats 'Gender mainstreaming in education: Moving beyond theory, sharing practical insights' (zie link hieronder). Ook op deze conferentie was RoSa vzw aanwezig met een stand en pop-upbibliotheek rond gender in onderwijs. Meer informatie: www.educaid.be

Meer over het genderverhaal binnen de werking van VVOB vzw:

Meer over de onderwijswerking van RoSa vzw:

 

 

foto VVOB foto VVOB 2 20141124 120510 foto 3 bis

(RoSa vzw op de Gender and Education Workshop, Lusaka (Zambia) © VVOB, 2014)