In het voorjaar van 2017 trok RoSa voor partner VVOB naar Suriname en Zambië om lokale genderprojecten verder mee uit te bouwen.

Gendertraining in Suriname

In Suriname ondersteunt het VVOB-project iGROW lagere beroepsscholen om voor hun leerlingen een veilige leeromgeving te garanderen. Voor dit project bundelen de Europese Unie, VVOB, het Institute for Graduate Studies and Research, en lokale organisaties hun krachten om heel concreet gendergerelateerd geweld aan te vechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te promoten.

RoSa vloog eind maart 2017 als structurele partner van VVOB naar Paramaribo om bij de start van het project de kennis van het Surinaams VVOB-tea en haar lokale partners in het iGROW-project te versterken rond de link tussen gender, geweld en probleemgedrag.

Grote focus lag er tijdens de vorming op om duidelijkheid te scheppen over het begrip gender. Gender gaat over vrouwen én mannen, over vrouwelijkheid én mannelijkheid en de sociale verwachtingen en kansen die daarmee gepaard gaan. Als er in het kader van het iGROW-project over gendergerelateerd geweld en probleemgedrag gesproken wordt, is het van vitaal belang om gender vanuit die allesomvattende invalshoek te benaderen en ook naar dat ‘mannelijke’ gaan kijken: wat verwachten we van jongens? Wat beoordelen we als ‘mannelijk’ gedrag?

Lees meer

GRP4ECE toolkit rond genderbewust lesgeven in Afrika

vvob zambiaVVOB en FAWE (Forum for African Women Educationalists) slaan de handen in elkaar om een praktische toolkit rond genderbewust lesgeven voor leerkrachten uit het kleuteronderwijs te ontwikkelen. Een toolkit dat gebruikt kan worden binnen de lerarenopleiding en/of bij het bijscholen van leerkrachten in het kleuteronderwijs in Zambië, Rwanda en Zuid-Afrika, waar lokale afdelingen van VVOB aanwezig zijn. Deze toolkit zal in 2018 gepubliceerd worden. 

RoSa was in mei mee afgereisd naar Lusaka in Zambië voor de eerste bijeenkomst van de toolkit. Naast RoSa nodigden VVOB Zambië, Zuid-Afrika en Rwanda medewerkers van FAWE en het ministerie van onderwijs en gender experten uit voor een brainstormsessie. Focus lag op het vastleggen van de inhoudstafel van de toolkit en de integratie van een interactieve werkvorm voor leerkrachten om op een creatieve manier het genderverhaal te ontdekken.

Als kenniscentrum stelde RoSa vooraf een literatuurlijst op met nuttige boeken, rapporten en educatief materiaal die gebruikt kunnen worden bij het schrijven van de toolkit. In Lusaka gaf RoSa een nadere toelichting van deze literatuurlijst en stelde verschillende interactieve werkvormen rond gender voor leerkrachten uit het heden en verleden voor. Op deze bijeenkomst boog RoSa zich ook mee over het uitwerken van de inhoudstafel: vb. Hoe ga je als leerkracht genderbewust te werk met bestaand schoolmateriaal of met genderstereotiep speelgoed? Wat met gendergevoelige interactie tussen leerkrachten en leerlingen? Hoe kunnen leerkrachten en scholen in het algemeen genderbewuster aan de slag gaan inzake het schoolbeleid? 

Foto: Jens Mollenvanger