internationaledagtegengeweldElk jaar op 25 november organiseren de VN een Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Omdat geweld tegen vrouwen en meisjes een wereldwijd verspreide plaag is. Omdat het momenteel de meest ingrijpende mensenrechtenschending is. Omdat het levens kapotmaakt, hele gemeenschappen uiteenrijt, vooruitgang en ontwikkeling blokkeert. Geweld tegen vrouwen neemt allerhande vormen aan, het komt overal voor: thuis, op school, op het werk, op straat. Vrouwen worden verkracht door hun eigen partner, in de mensenhandel, in oorlogssituaties, in vluchtelingenkampen. Op 16 november 2011 kondigde UN Women directeur Michelle Bachelet een zestienpuntenprogramma aan voor de strijd tegen geweld op vrouwen wereldwijd.

Feiten en cijfers

Tot 70 % van de vrouwen wereldwijd werd ooit in hun leven geslagen, tot seks gedwongen of misbruikt  
De dader van deze misdaden is meestal een bekende of een intieme partner van het slachtoffer.
Verkrachting en huiselijk geweld vormen een groter gezondheidsrisico voor vrouwen tussen 15 en 44 jaar dan kanker, verkeersongevallen en malaria samen. Seksueel geweld tegen vrouwen is een oorlogswapen geworden. 140 miljoen vrouwen en meisjes die nu leven hebben genitale verminking ondergaan met traditie en cultuur als excuus. Ieder jaar sterven minstens 5000 vrouwen als slachtoffer van "eerwraak". Vrouwen met het HIV-virus lopen 2,5 keer meer kans het slachtoffer te worden van partnergeweld dan gezonde vrouwen. Vrouwelijke arbeidsmigranten die werken in privé-huishoudens worden vaak mishandeld en zwaar uitgebuit (Bron: Say NO to violence).

Lees meer: Kwestie Geweld

Activiteiten 2017


16 cruciale dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld

In samenwerking met het Centrum voor Mondiaal Leiderschap van Vrouwen organiseren de Verenigde Naties jaarlijks de campagne ‘16 Dagen van Activisme tegen Gendergeweld’, die de wereld oproept om zich als één oranje blok achter de miljoenen vrouwen te scharen die dagelijks misbruikt, geslagen of psychologisch gekweld worden. 

 

De Witte Lintjescampagne

wittelintjes17Vrouw & Maatschappij - CD&V politica roept op om in aanloop tot die dag een wit lintje te dragen als teken van een persoonlijke engagement om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Dit jaar vragen ze aandacht voor seksuele intimidatie en geweld op het werk.

Uit onderzoek blijkt dat één op drie werknemers wordt geconfronteerd met geweld en ongewenst seksueel gedrag, en dit vooral in sterk hiërarchisch georganiseerde sectoren. Vrouwen en alleenstaanden lopen twee keer meer kans om hieraan blootgesteld te worden. Vrouwelijke poetshulpen lopen een bijzonder hoog risico: 31,7% is al het slachtoffer geweest van seksueel geweld op het werk.

V&M lanceert daarom een sociale mediacampagne met filmpjes van mannelijke CD&V-kopstukken die getuigenissen aflezen van vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld. 

 

Manifestatie: STOP Geweld tegen Vrouwen

Een zestigtal organisaties, verenigd onder het platform Mirabal, organiseren op 25/11 een feministische betoging in de straten van Brussel.

 

Blijf van mijn meloenen

blijfvanmijnmeloenenFOS en zij-kant organiseren in Gent een actiedag om aandacht te vragen voor de arbeidsomstandigheden van fruitpluksters. Onder de slogan ‘Blijf van mijn meloenen’ maken ze duidelijk dat seksisme en loonongelijkheid dagelijkse kost zijn voor de plantage-arbeidsters in het Zuiden. ‘Blijf van mijn meloenen’-buttons worden uitgedeeld.