Sinds 2007 valt op 15 oktober de Internationale dag van de Plattelandsvrouwen. Een dag die in het teken staat van de belangrijke rol die plattelandsvrouwen spelen in het verbeteren van landbouw- en plattelandsontwikkeling, het bijschaven van de voedselveiligheid en het uitroeien van armoede op het platteland.

Plattelandsvrouwen zijn nodig voor een duurzame wereld

Ongeveer een kwart van de wereldbevolking zijn plattelandsvrouwen en ze zijn vitale actoren voor het bereiken van de broodnodige economische, ecologische en sociale veranderingen die vereist zijn voor een duurzame ontwikkeling. Helaas blijven heel wat hindernissen voorkomen dat deze vrouwen op een optimale manier deelnemen aan de denkoefeningen en reeële transformaties nodig om tot duurzamere ontwikkeling te komen. Beperkte toegang tot kredieten, gezondheidszorg en onderwijs zijn slechts enkele van de hindernissen waarmee plattelandsvrouwen nog al te vaak te maken krijgen. Deze toestand wordt trouwens nog verergerd door de globale voedsel- en economische crisissen en de klimaatsveranderingen. Empowerment voor deze vrouwen is dan ook vitaal, niet alleen voor deze vrouwen en hun families zelf, maar ook voor de bredere gemeenschap én voor de economische productiviteit wereldwijd.

Dit jaar staat de Internationale dag van de Plattelandsvrouwen in teken van duurzame infrastructuur, diensten en sociale bescherming voor gendergelijkheid en het versterken van plattelandsvrouwen en -meisjes. Meer info vind je hier terug.

"Het versterken van plattelandsvrouwen en -meisjes is nodig om een welvarende, gelijke, vredevolle toekomst te garanderen voor een gezonde planeet."
- secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres

Focus op plattelandsvrouwen en -meisjes: de WWSF-award

Schermafbeelding 2018 10 14 om 22.24.52Jaarlijk rijkt de Women's World Summit Foundation de WWSF-award (1000 US$ per laureaat) uit. Genomineerden voor deze prijs zijn creatieve en moedige vrouwen en vrouwengroepen van over de hele wereld die hun bijdrage leveren in het verbeteren van de kwaliteit van het leven op het platteland, het delen van kennis, de bescherming van het milieu, en het opkomen voor de rechten van vrouwen, ontwikkeling en vrede.

De WWSF-award werd opgericht in 1994 en werd tot nu toe toegekend aan 433 prijswinnaars in 130 landen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op 15 oktober en kent dit jaar 10 laureaten. Een overzicht vind je hier terug.

Op sociale media kan je terecht met #RuralWomen.

 

Meer informatie

Suggesties uit de RoSa-biblitheek

Opzoeken kan via RoSa's online catalogus, onder meer onder volgende trefwoorden: PLATTELANDSVROUWEN, VOEDSELPRODUCTIE, GENDER, ONTWIKKELINGSBELEID, EMPOWERMENT, PLATTELAND, BOERINNEN, ARMOEDE, ECONOMIE, KREDIETEN, BEZIT, EIGENDOMSRECHTEN, ...

boek1boek2boek3boek4

boek7.jpgboek8.jpgboek9.jpg