Actueel in het nieuws

conchita kleinWaar liggen de pijnpunten en op welke manier kunnen we toewerken naar een meer gendergelijke samenleving? Vijftig jaar na Joke Smits roemruchtige artikel Het onbehagen van de vrouw (1967) organiseerde RoSa samen met deBuren en Furia afgelopen zomer een schrijfwedstrijd over het onbehagen van de vrouw vandaag. Conchita Belaey kwam als winnaar uit de bus met Vagina's aller landen: verenig u! Haar statement kun je hier teruglezen.

world mental health dayÉén op vier Belgen krijgt te maken met psychische problemen, toch wordt er amper over gepraat. Op 10 oktober, Internationale dag van de mentale gezondheid, maken we geestelijke gezondheid bespreekbaar. Psychische klachten komen even vaak voor bij mannen als bij vrouwen, maar ze nemen vaak een andere vorm aan. Vanuit zorgverlening wordt daarnaast vaak anders naar mentale problemen bij mannen en vrouwen gekeken. We spreken hierbij van gegenderde ziektebeelden.

plattelandsvrouwen15 oktober is het de elfde Internationale dag van de Plattelandsvrouwen. Vrouwen die het land bewerken maken ongeveer een kwart uit van de wereldbevolking en zijn broodnodig om het armoedeprobleem de wereld uit te helpen.

adaOp Ada Lovelace Day - tweede dinsdag van oktober - staan vrouwen en meisjes in STEM centraal om de zichtbaarheid en verwezenlijkingen van vrouwen in wetenschappelijke beroepen te vergroten en, daarmee, nieuwe rolmodellen te creëren die meer meisjes zullen aansporen ook te kiezen voor een carrière in STEM.