Actueel in het nieuws

2 weken na de voltallige Kamer heeft nu ook de Senaat een wettekst goedgekeurd waardoor genderdiversiteit verplicht wordt in de bestuursraden van overheids- en beursgenoteerde bedrijven. Hoe dik is het glazen plafond in België en wat zijn de voor-en tegenargumenten van opgelegde quota? RoSa zet ze nog eens op een rijtje. 

Jonge feministes en feministes van het eerste uur, vrouwen uit grote vrouwenorganisaties en uit kleine ongebonden groepen, beroepsfeministes en vrijwilligsters, vrouwen en mannen... komen op 11 november samen om te brainstormen, discussiëren en overleggen over de toekomst van het feminisme. RoSa's leestips zorgen voor inspiratie. 

Gent krijgt een nieuw centrum voor schadelijke culturele praktijken, zoals genitale verminking, eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken, maagdenvliesherstellingen of cosmetische vaginale chirurgie.

Op 10 oktober 2010 palmt de wereldvrouwenmars België samen met alle vrouwen het museum  voor Midden-Afrika in Tervuren in.