Actueel in het nieuws

Aids is de belangrijkste doodsoorzaak voor jonge vrouwen wereldwijd. Op de Beijing + 15 meeting lanceerde UNAids een vijfjarenplan gericht op vrouwen en meisjes. 

Europa wil het moederschapsverlof tot 20 weken optrekken. Het VOK geeft de voorkeur aan het wegwerken van de kloof tussen moederschaps- en vaderschapsverlof. 

De 54ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw is in New York van start gegaan. Op de agenda staat een kritische evaluatie van 15 jaar Beijing-Actieplatform.

De vrouwenbeweging roept op tot wereldwijde acties voor de derde editie van de wereldvrouwenmars. Het actiejaar 2010 gaat in België van start op 6 maart. Afspraak om 12u30 aan de Beurs voor een mars door Brussel.