Actueel in het nieuws

Het Vlaams regeerakkoord belooft te streven naar een genderevenwichtige samenleving. Hiervoor werden een aantal beleidsprioriteiten opgesteld. De juiste man voor de job wordt Pascal Smet (SP.A) kersvers minister voor Gelijke Kansen.

Vrouwen hebben bij de verkiezingen van 7 juni 2009 goed gescoord.  42% van de verkozenen voor het Vlaamse Parlement is vrouw. Een stijging van 10% tegenover 2004.

Het invoeren van een hoofddoekverbod op het Koninklijk Atheneum in Antwerpen deed de discussie over hoofddoeken opnieuw opflakkeren.

In de VS is George Tiller, een bekende abortusarts, vermoord.
Doet dit het abortusdebat in alle hevigheid opwaaien of zal het verstommen?