Actueel in het nieuws

Maart is traditioneel de maand waarop er aandacht wordt besteed aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dit jaar focussen de verschillende acties op de combinatie arbeid-gezin en de oververtegenwoordiging van vrouwen in deeltijds werk als één van de oorzaken van de beloningskloof.

Op 8 maart viert de vrouwenbeweging traditiegetrouw feest. Het VN-thema voor de internationale vrouwendag van 2010 is: 'Equal rights, equal opportunities: Progress for all'

Op 23 januari 2009 trok Amerikaanse president Barack Obama de voor vrouwen zo nefaste Global Gag Rule in. Een belangrijke stap voor internationale vrouwenrechten. 

Op 10 december 1948 vond in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de ondertekening plaats van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Deze  'magna carta' legt de basisrechten van de hele mensheid vast in dertig artikels.