Rosalie en Virginie Loveling

Rosalie Loveling - Nevele 1834 - Nevele 1875

Rosalie LovelingDe tweede vrouw

Ik was der kinderen tweede moeder,
En als ik in de woning kwam,
Daar stonden ze allen rond hun vader,
Gelijk de scheutjes rond den stam.

Hij zette 't kleinste op mijne knieën,
En leî zijn handjes in de mijn,
En zeî, dat het mij lief zou hebben,
En dat het zou gehoorzaam zijn
lees verder

Uit: Gedichten. Rosalie Loveling, 1870

Virginie Loveling - Nevele 1836 - Nevele 1923

Virginie Loveling ‘Ik houd van hem, o zoo oneindig houd ik van hem,’ zei Georgine, en, als werd er een poging aangewend om haar van dat voorgenomen huwelijk af te trekken: ‘al stond God en heel de wereld er tegen op, nog zou ik volhouden,’ pochte zij.
‘Kraai niet zoo hoog, roep niet zoo hard, lach niet zoo luid, hij is een aartsschelm, hij heeft ons beiden bedrogen; ik ook was zijn geliefde,’ sprak Marie, ‘ik ook zijn... verloofde,’ voegde zij er aarzelend aan toe.

Lees de novelle helemaal

Uit: Een revolverschot. Virginie Loveling, 1911

Biografie

Virginie en haar jong gestorven zus Rosalie Loveling groeien op in een cultureel-intellectueel vrijzinnig milieu. Hun ouders zijn welgesteld. Via privé-onderwijs krijgen de kinderen Loveling een goede ontwikkeling en een uitgebreide talenkennis. Virginie en Rosalie lezen Nederlandse, Duitse en vooral Franse auteurs. Vertalingen brengen hen tot eigen creatief werk, dat Virginie reeds vanaf haar vijftiende in tijdschriften begint te publiceren. 

Wanneer vader zelfmoord pleegt gaat de familie in Gent wonen. Daar maken de zussen kennis met fransprekende liberale burgerij en hun fel antiklerikale opvattingen. Lees meer over Virginie en Rosalie.

Raadpleeg ook Schrijversgewijs

Biografie van Virginie Loveling (Kunstbus)

Oeuvre

Rosalie schrijft gedurende vijf jaar. Haar productie is beperkt tot twee bundels novellen en wat melancholische verzen.

Virginie schrijft in het begin van haar literaire parcours realistische poëzie met sentimentele ondertoon. Na de dood van haar zus schrijft ze hoofdzakelijk proza : romans, novellen, reis- en kinderverhalen, enkele essays en volkskundige studies. Ze maakt scherpe karakterstudies van de Gentse burgerij. Tijdens de eerste wereldoorlog houdt Virginie een dagboek bij, wat levensgevaarlijk is in een bezette stad.

Lijst met werken van Virginie Loveling

Lijst met werken van Rosalie Loveling

Erkenning en prijzen

Officiële erkenning krijgt Virginie in 1895, met de roman Een dure eed uit 1891, die bekroond wordt met de Vijfjaarlijkse prijs voor Nederlandse Letterkunde. 

Marie Belpaire, overtuigd rooms-katholiek, vergelijkt het werk van Virginie Loveling met dat van een ander vrijzinnig realistisch auteur, George Elliot. Andere tijdgenoten zoals Potgieter, Busken Huet en Karel Van de Woestijne apprecieerden het werk van Virginie Loveling meer. 

Aanraders uit de RoSa bibliotheek

Rosalie en Virginie : leven en werk van de gezusters Loveling / Ludo Stynen . -Tielt : Lannoo, 1997. - (RoSa exemplaarnr. T/0515)

Het veld der verbeelding: vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914) / Liselotte Vandenbussche . - Gent : Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2008. - (RoSa exemplaarnummer: GIV2m/0127 )  

Oorlogsdagboeken 2014 - 2018 /

Meer over de zussen Loveling in de RoSa bibliotheek.

Doorzoek de online catalogus met de trefwoorden: loveling rosalie, loveling virginie, auteurs, 19e eeuw, 20e eeuw, belgie, biografische gegevens, eerste wereldoorlog