Klaziena Bakker - Amsterdam 1875 - Utrecht 1966

 

Ina Boudierbakker‘Het is een gekke tijd,’ zei Marie. ‘Verbeeld je, ik las dat er een brochure is uitgekomen van eenen Piccard ‘Moet de werkzaamheid der vrouw worden uitgebreid?’

‘Een vrouw heeft genoeg te doen in haar huis,’ lachte Fransje.

‘Maar dat is ook de kwestie niet,’ zei de schuchtere Annebet Kooistra, en de vlekken op haar magere wangen werden vuriger nu al die getrouwde mannen en vrouwen haar opeens aankeken. ‘Het gaat erom of een vrouw die niet trouwt niet iets anders kan worden dan altijd onderwijzeres.’

‘Niet noodig,’ zei Goldeweijn, ‘laat een vrouw in het huishouden blijven.’

‘Maar als ze dat niet hééft -’ riep het oude meisje, en de kraaienpooten om haar donkere felle oogen trokken nerveus - ‘en niet iedereen is geschikt voor onderwijzeres....’

‘Och kom,’ lachte Weesburg. ‘Zoo'n kleinkinderschooltje, dat is nu net iets voor een vrouw.’

lees het hele boek

Uit:  De Klop op de Deur - 1930

 Biografie

Ina Bakker groeit op in Amsterdam in een welgesteld burgergezin. Na de middelbare school werkt ze even als onderwijzeres maar ze geeft haar job algauw op om voltijds te schrijven. Ze trouwt met een hoge ambtenaar Henri Boudier en moet verschillende keren verhuizen door de job van haar man. Daar heeft ze het moeilijk mee, maar nog meer met het feit dat ze geen kinderen kan krijgen.

Haar visie op de vrouwenemancipatie formuleert ze in de anti-feministische aanklacht De moderne vrouw en haar tekort uit 1921.

Over Boudier-Bakkers verhouding tot het feminisme van rond de eeuwwisseling, lees: 'De stormvlagen van 't publieke leven/ H. Van Dijk.- pdf. (pdf vanaf pagina 23 onderaan).

Meer lezen: 

Ina Boudier-Bakker 1875-1966 /Gé Vaartjes

Ina Boudier-Bakker (DBNL)

Bakker, Klaziena (INGHIST)

Levensberichten (DBNL)

Oeuvre

Volgens Jan Greshoff is haar beste werk: De Straat (1924).

Bespreking en publicatielijst

Erkenning en prijzen

In 1938 werd Ina Boudier-Bakker benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. In 1963 werd haar complete oeuvre bekroond met de Tollensprijs. Haar werk werd vertaald in het Noors, Deens, Zweeds, Duits, Fins, Tsjechisch en Esperanto.

Literaire prijzen

Haar groot succes bij het lezerspubliek is omgekeerd evenredig met de waardering van de literaire kritiek. Vooral Menno ter Braak schiet met scherp op wat hij “damesromans” noemt. "Niet open doen" zei hij over haar bestseller De klop op de deur, een uitvoerige familieroman over vrouwenemancipatie en de arbeidersbeweging in de tweede helft van de negentiende eeuw. In 1935 beschuldigt hij Boudier-Bakker van plagiaat in haar historische roman Vrouw Jacob.

Literaire apartheid: kritiek en sekse 1898-1930 / Maaike Meier 

Menno ter Braak over Boudier-Bakkers plagiaat in Vrouw Jacoba

Aanraders uit de RoSa bibliotheek

De moderne vrouw en haar tekort / Ina Boudier-Bakker . - Amsterdam : P.N. Van Kampen & Zoon, 1921. - (RoSa exemplaarnummer FII a/0289

Met de tanden op elkaar / Ina Boudier-Bakker . - recensie In: DE VOLKSGAZET / VOORUIT (27 11 1975) - (RoSa exemplaarnummer Xb/6707