Hélèna Serafia Haasse - Batavia 1918 - Amsterdam, 2011

Hella Haasse

Ik vraag mij af of het voor een vrouw wel mogelijk is zich een plaats te verwerven in de annalen van de geschiedenis, anders dan door haar tijdgenoten te schokken.

Opzienbarende, zelfs afwijkende gedragingen schijnen een vereiste te zijn voor een vrouw die wil dat men zich haar herinnert.

Goede vrouwen uit de historie zijn naamloos, met andere woorden, die komen in de kronieken niet voor, tenzij zij heilig verklaard zijn.
lees verder

Uit: Daal- en Bergse brieven (1976)

Biografie

Hella Haasse wordt op 2 februari 1918 in Batavia geboren. Zij is de dochter van een concertpianiste en een ambtenaar in Nederlands-Indië. Ze trouwt in 1944 met Jan van Lelyveld en krijgt drie dochters. Met uitzondering van enkele periodes in Nederland, brengt Hella Haasse haar jeugdjaren in het toenmalige Nederlands-Indië door. Haar exotische jeugd verloopt probleemloos. 

In 1938 komt ze als een belezen maar nogal wereldvreemde twintiger alleen naar Nederland om Scandinavische taal- en letterkunde te studeren. De cultuurschok is groot, vooral doordat de oorlog uitbreekt. Haasses' ouders worden geïnterneerd in een Japans strafkamp en Hella staat er alleen voor. Ze wordt geconfronteerd met honger en armoede en moet voor het eerst politieke keuzes maken. Uit afkeer voor de nazi-dweperij met de Scandinavische heldendichten stopt ze met haar studie.
Uiteindelijk studeert ze in 1943 af aan de toneelschool. Als actrice is Hella Haasse veelbelovend maar toch breekt ze haar toneelcarrière af in 1944. Vanaf dan legt ze zich alleen nog toe op de literatuur. Ze wordt een van de meest geliefde auteurs uit de hedendaagse Nederlandse letterkunde en verovert een plaats in de wereldliteratuur. 
Lees de autobiografische roman Zelfportret als legkaart (1954)

Hella Haasse creëert buitengewone, weerbarstige en complexe vrouwelijke personages die zich verzetten tegen het puur materiële, biologische domein waartoe vrouwen veroordeeld zijn. Dat ze zichzelf geen feminist noemt komt omdat ze zich niet herkent in het klaagfeminisme van de tweede golf.

Hella Haasses relatie tot het feminisme (IIAV) 

Hella Haasse : dossier (Koninklijke Bibliotheek Nederland)

Bespreking van Hella Haase (Boek Grrls)

Dossier Hella Haasse (Boekentaal)

RoSa's portretten: Hella S. Haasse, gereputeerd Nederlands schrijfster  

Koninklijke Bibliotheek Nederland  : Dossier Hella Haasse

Oeuvre

Tijdens haar studentenjaren publiceert zij al enkele gedichten in tijdschriften. In 1945 debuteert ze met Stroomversnelling, haar enige dichtbundel. Aansluitend bij haar toneelopleiding schrijft ze toneelstukken en cabaretteksten maar later vrijwel alleen proza. Hella Haasse is een compleet auteur. Naast historische romans, novelles en autobiografisch werk publiceert ze essays, historische documenten en strijdbare columns ('Iedere vrouw heeft tijd om te lezen' - 1957). In 1948 breekt ze door bij een breed publiek dankzij de anoniem gepubliceerde novelle Oeroeg, een boekenweekgeschenk. Ze heeft een monumentaal oeuvre voortgebracht. Een groot aantal titels werden vertaald.

Uitgebreide lijst met werken
Haar eigen website
Hella Haasses autobiografisch museum
Hella Haasse leest voor

Erkenning en prijzen

Haar werk werd altijd al goed onthaald. Al in 1958 kreeg Haasse de Internationale Atlantische prijs voor De ingewijden. Later kreeg ze talrijke blijken van erkenning en mocht ze de meest gegeerde literaire prijzen in ontvangst nemen waaronder de Constantijn Huygensprijs (1981), P.C. Hooft prijs (1984) en de Prijs de Nederlands Letteren(2004). 
In 1995 ontving zij, behalve de Annie Romein-prijs van het maandblad 'Opzij', de onderscheiding Officier, later Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres van het Franse Ministerie van Cultuur. Vervolgens werd ze benoemd tot Officier dans l’Ordre de la légion d'honneur (2000). In 2007 werd Haasse genomineerd voor de AKO literatuurprijs.

Laudatio ter gelegenheid van haar erelidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1991). 
Literaire prijzen

Aanraders in de RoSa bibliotheek

Spiegelbeeld en schaduwspel: het oeuvre van Hella S. Haasse / Margot Dijkgraaf. - Amsterdam: Em. Querido's, 2014. - (RoSa exemplaarnummer GIV2a/0754)

Ik besta in wat ik schrijf: Hella S. Haasse in beeld / samenst. Patricia De Groot. - Amsterdam : Querido, 2008. - (RoSa exemplaarnummer T/1085)

Elckerlyc is ook een vrouw: het beeld van de vrouw in de historische briefromans van Hella S. Haasse / Gerti Wouters. - Gent  : Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2007.- (RoSa exemplaarnummer GIV2a/0621)

Een nieuwer firmament:  Hella S. Haasse in tekst en context / red. Arnold Heumakers, Anthony Mertens, Peter Van Zonneveld. - Amsterdam : Querido, 2006. - (RoSa exemplaarnummer GIV2a/0535)

Het dieptelood van de herinnering: Zelfportret als legkaart. Persoonsbewijs. Krassen op een rots. Een handvol achtergrond /Hella S. Haasse. - Amsterdam : Querido, 2004.- (RoSa exemplaarnummer S/0394)    

Retour Grenoble: Anthony Mertens in gesprek met Hella S. Haasse /  Anthony Mertens. - Amsterdam : Querido, 2003. - (RoSa exemplaarnummer T/0711)     

Meer over Hella Haasse in de RoSa bibliotheek   

Doorzoek de online catalogus met de trefwoorden: auteurs / Nederland / Haasse, Hella S