20ste eeuw tot heden

Heleen Van Royen is een controversiële schrijfster. Ze propageert een losse, uitbundige levensstijl in haar boeken en in haar publieke optredens. Ze veroorzaakt constant beroering en bespeelt handig de media om haar stout imago te bevestigen.

Update 29 maart 2017

Karin Spaink is een feministe en internetactiviste die in een spitse taal strijdt tegen onrecht en onzin.

Update 4 april 2017

Anne Provoost is geen veelschrijver, verwacht van haar ook geen luchtig proza. Haar romans zitten ingenieus in elkaar en komen na een jarenlang rijpingsproces tot stand. Haar werk is stilistisch van bijzonder hoge kwaliteit.

Update 4 april 2017

Patricia De Martelaere

Patricia De Martelaere was naast filosoof en hoogleraar ook een uitzonderlijk getalenteerd auteur. Haar werk omvat essays en filosofische traktaten, romans en poëzie. De essays tonen nuchtere en scherpe observaties van een ongekende helderheid over taal, God, leven en dood, verlies en verlatingsangst. De zelfgekozen dood intrigeerde haar.

Update 11 april 2017