Suster Bertken - Geboren in Utrecht 1426 - daar overleden 1514

Manuscript Suster Bertken

Een lyedeken

Ic was in mijn hoofkijn om cruyt gegaen;
Ic en vanter niet dan distel ende doorn staen.
Den distel ende den doorn die werp ick wt:
Ic soude gaerne planten ander cruyt.
Nu heb ic een gevonden dye gaerden can;
Hi wil die sorge gaerne nemen an.
Een boom was hooch gewassen in corter tijt;
Den cond ic wter aerden gebrengen nyet


Lees het hele gedicht

Fragment uit 'Een boecxken...' - derde lied

Biografie

Berta Jacobs, 'Suster Bertken', was een natuurlijk kind van de Utrechtse kanunnik Jacob van Lichtenberg. Uit haar werk blijkt dat ze een goede scholing kreeg. Suster Bertken had een groot zondebesef en wou een ascetisch en devoot leven leiden in de geest van de Moderne Devotie. Op haar dertigste werd ze 'incluse' : ze liet zich tot aan haar dood vrijwillig  opsluiten in een aanbouw aan de Utrechtse Buurkerk. Daar bracht ze 57 jaar van haar leven door. Vanuit haar cel kon ze kerkdiensten volgen en raad geven aan mensen die haar kwamen opzoeken. De kluizenares kende iedereen in Utrecht, ze was heel goed op de hoogte van wat zich afspeelde in de stad. Haar advies en bemiddeling op allerlei gebieden werd op prijs gesteld. Verder hield Suster Bertken zich bezig met meditatie en lectuur, schrijven en bidden. 

Profiel van Suster Bertken (Kon. Bib. Ned) - Jacobsdr. Berta (Inst. Ned. Geschiedenis)

Oeuvre

In haar werk draait alles om de mystieke liefde, de intens verlangde toenadering tussen God en mens. We mogen aannemen dat haar werk destijds veel succes had, want kort na haar dood werd het uitgegeven bij minstens drie drukkers. 

Er zijn twee titels bewaard gebleven: Hier begint een seer devoet boecxken van die passie ons liefs heeren Jhesu Christi tracterendeSuster Bertkens boeck dat sy selver gemaect ende bescreven heeft Het eerste is een passieboekje dat ze schreef als leidraad bij haar dagelijkse meditatie. Het is gestructureerd volgens de 7 dagelijkse gebedsmomenten in kloosters. Het tweede bevat gebeden, liederen en mystieke traktaten, met onder meer een bijzonder kerstverhaal, waarin Maria de geboorte van Jezus ervaart als een mystiek visioen.
Suster Bertkens nagelaten gedichten in druk - Suster Bertken: bibliografie.

Aanraders uit de RoSa bibliotheek

Mi quam een schoon geluit in mijn oren: het werk van Suster Bertken /  Suster Bertken; Van Aelst José, Van Buuren Fons, Tan AnnemiekeMi quam een schoon geluit in mijn oren: het werk van Suster Bertken /  Suster Bertken; Van Aelst José, Van Buuren Fons, Tan Annemieke (samenst.) Hilversum: Verloren, 2007. - (RoSa exemplaarnummer FI h/0068)

Doorzoek de online catalogus met de trefwoorden: Suster Bertken, spiritualiteit & middeleeuwen