Anna Roemers Visscher -  Amsterdam 1583 - Alkmaar 1652

Manuscript PlockhaertiePlockhaertie van ionckvrou Anna Roemers met Cvpido

AY my! ick ben so moed! ick kan my nauw bedaren,
Het sweet dat breeckt myn uyt door 'tmoeyelick plockharen
Met dese bengel, die ick achte min als niet,
Want met sijn slappe booch hy teere pijltjens schiet.
't Was immers geckens waert dat hy op mijn ginck micken,
Want elcke reys schoot hy sijn broos geweer aen sticken,
Sy stooten weer te rugh, op 't Cristalijne schilt
Van Pallas, ick sprack stout: Schiet vrylick soo ghy wilt,
Nu lustich als een man! want hy con niet ghenaken
Mijn hert, hy mocht het sien, maer geensins cost hy't raken.

Verschenen in  Zeeusche Nachtegael 

 

Biografie

Anna Roemers VisscherAnna Roemers Visscher is de oudste van drie dochters van een gefortuneerde Amsterdamse graanhandelaar, verzekeraar van scheepsladingen en dichter. Ze groeit op in een intellectueel gezin waar het kruim van artistiek en literair Amsterdam uit de late renaissance dagelijks over de vloer komt. Anna krijgt onderwijs op een uitzonderlijk hoog peil voor vrouwen uit haar tijd. Naast literatuur en talen, Frans, Italiaans, Latijn en Grieks, volgt ze ook de gewone artistieke vakken. Vooral dankzij haar glasgravures is ze nog altijd bekend. Intellectueel en artistiek moet het lelijke eendje Anna zeker niet onderdoen voor haar jongere zus, de mooie, populaire Maria Tesselschade die de spil vormt van de Muiderkring.

Voor haar veertigste schrijft Anna haar beste poëzie : een kritische analyse van zichzelf en haar positie als vrouw en van haar dichterschap. Auteurs als Jacob Cats en Heinsius prijzen haar werk in hun gedichten. Anna Roemers Visscher loopt tegen de veertig als ze in 1624 trouwt en overstapt naar het katholicisme, de godsdienst van haar man. Na haar huwelijk houdt ze zich vooral bezig met de opvoeding van haar twee zonen, het runnen van het huishouden en contacten met haar vrienden in de Spaanse Nederlanden. Ze is nog altijd een goed netwerker. Af en toe schrijft ze nog een gelegenheidsgedicht voor een vriend.

Anna Roemers Visscher (DBNL)

Anna Roemers Visscher (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)

Oeuvre

Anna Roemersdochter Visscher doet nogal bescheiden over haar werk, maar dat is veel gevarieerder en ruimer dan ze lijkt te willen toegeven. Veel van haar gedichten schrijft ze voor persoonlijke meditatie eerder dan voor het creëren van literatuur. Behalve moraliserende gedichten levert ze ook verzen vol geestige zelfspot. Er zijn bijna honderd gedichten van haar bewaard in diverse vormen: van sonnetten, gebeden en inscripties tot spottende verhalen over haar gedurige gevecht tegen Cupido en lofdichten op militaire overwinningen.

Daarnaast vertaalt ze literaire teksten, waaronder het populaire genre van de embleemverzameling , zoals het werk van de Franse Georgette de Montenay Cent emblemes chrestiens (1571). Anna Roemers Visscher vertaalt ook psalmen naar het Nederlands.

Verder verzorgt ze een uitgave van haar vaders embleemboek Sinnepoppen , die ze aanvult met eigen verzen.

Erkenning en prijzen

anna roemers embleem

Haar literaire vrienden appreciëren haar poëzie. Jacob Cats is een grote fan van haar ironische verzen. Haar tijdgenoten nemen soms verzen van haar op in hun eigen bundels. Zelf is ze te beschroomd om haar werk te laten publiceren. Haar levensmotto haalt ze uit haar vaders emblemenboek "Ghenoegh is meer ".

Lees "Aen den geleerden Heer Jacob Cats ."

Aanraders uit de RoSa bibliotheek

' 't Spoor der dichteressen' : netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750) / Annelies De Jeu . - Hilversum : Verloren, 2000. - (RoSa exemplaarnummer: GIV2m/0065 ) . - Recensie in : Tijdschrift voor Genderstudies jrg. 04 nr. 03 (09 2001) 55-56.
Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher / red.  Riet Schenkeveld-van der Dussen. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.] - Recensie: Surplus jrg. 14 nr. 03 (05/06/ 2000)

Doorzoek RoSa's online catalogus met de trefwoorden : dichters/ 17e eeuw/ poëzie

Ook lezen

Letterkundig leven na de Reformatie / P.J. Meertens (DBNL)