Anna Jarvis, 1832-1905

Anna jarvisMothers Day is in honor

of the best mother who

ever lived - the Mother

of your heart. 

- Anna Jarvis

 

 

 

 


Op 12 mei 1907 organiseerde Anna Jarvis in Philadelphia een herdenking voor haar moeder, Ann Maria Reeves Jarvis. Meer dan 15.000 mensen woonden de herdenking bij. Ann Maria Reeves Jarvis was dan ook niet de eerste de beste, maar een gelovig sociaal activiste die met haar Mothers' Day Work Clubs hulpbehoevende moeders voedsel en medicijnen bood tijdens de Amerikaanse burgeroorlog en opkwam voor de rechten van arbeiders en kwetsbare moeders. Anna bleef haar moeder jaarlijks herdenken met een sobere ceremonie. Omdat die herdenkingen zo succesvol waren wilde ze een officiële 'Moederdag' in het leven roepen, om niet alleen haar moeder, maar ook alle andere moeders te herdenken en te eren.

Anna Jarvis was overtuigd van haar zaak. Ze gaf speeches, schreef brieven naar hooggeplaatsten en trok naar D.C. Washington om politieke aandacht en steun te vragen voor haar feestdag.Die steun kreeg ze van president Woodrow Wilson en van het Congres. Op 8 mei 1914 werd officieel aangekondigd dat de tweede zondag van mei voortaan 'Moederdag' zou heten. Op de eerste officële Moederdag droeg Wilson een witte anjer op zijn pak, de lievelingsbloem van Ann Maria Reeves. Nu nog wordt in de V.S. op Moederdag een witte anjer opgespeld voor alle overleden moeders en een roze anjer voor alle levende moeders.

Voor Anna was de zaak nog niet beklonken. Ze reisde ook af naar andere landen om Moederdag in de kijker te zetten, wat haar nog lukte ook. Maar tot haar ontzetting kreeg Moederdag een commercieel karakter. De dag die moeders moest eren en herdenken werd een dag die vooral de handel in postkaarten, bloemen en geschenken goed uitkwam. Anna reageerde woedend op de commercialisering van “haar” dag, die zoveel betekenis had. Ze trok frequent de straat op om de ware boodschap achter Moederdag te verkondigen, ze maakte een badge met een witte anjer op als alternatief voor de commerciële cadeaus en lanceerde een petitie om winkeliers en fabrikanten een hak te zetten. Tevergeefs.

"A printed card means nothing except that you are too lazy to write to the woman who has done more for you than anyone in the world. And candy! You take a box to Mother—and then eat most of it yourself. A pretty sentiment."

- Anna Jarvis

Tot haar overlijden bleef ze strijden voor het vieren van Moederdag op een serene en ingetogen manier. Anna Jarvis stierf op 24 november 1948 en werd begraven naast haar moeder, broer en zus in Philadelphia.