In het Brugse komen een 25-tal geïnteresseerden bijeen op initiatief van Marie-Louise Maes-Vanrobaeys, Josiane Van Vlaenderen-Tuyaerts en Lena Burm rond het thema van de aanpassing van het huwelijksgoederenrecht. Gebaseerd op het succes van enkele acties voor meer inspraak van de vrouwen wordt PAG (Pluralistische Actie Groep voor Gelijke Kansen van Man en Vrouw) officieel opgericht in januari 1970 op een bijeenkomst in het slot van Male.
PAG wil de ontplooiingskansen van vrouw én man bevorderen.

De activiteiten van PAG zijn veelvoudig: folders, betogingen, gespreksavonden, medewerking aan radio-en televisieprogramma’s, samenwerking met het Vrouwen Overleg Komitee en in het algemeen het aanmoedigen van vrouwen om zich in te zetten in het sociaal-economische leven en de politiek.

Na enkele jaren actie voeren waren een groot deel van de doelstellingen bereikt en tegelijkertijd voelden de vrouwen van PAG meer nood aan zelfontplooiing en minder aan algemene actievoering. 

Eind 1975 wordt door PAG Brugge een werkgroep opgericht met als doel een vrouwenhuis te op te richten. Wanneer het vrouwenhuis zijn deuren opent in januari 1977 beantwoordt dit meer aan de nieuwe behoeften.

De werking van PAG vloeit zachtjes over naar het Vrouwenhuis.

Beschrijving van het archiefbestand

Het materiaal werd ter beschikking gesteld door de volgende personen:

  • Lena Burm
  • Anita Demoen
  • Mariette Feyaerts
  • Yvette Pauwels
  • Griet Trioen
  • Josiane Tuyaerts
  • Marie-Louise Vanrobaeys

Het PAG-archief bevat o.a. stukken in verband met de oprichting van PAG Brugge, verslagen van vergaderingen, correspondentie, werkgroepen en activiteiten, maar ook stukken in verband met andere PAG-groepen waaronder PAG Antwerpen, PAG Gent, PAG Limburg, PAG Mechelen, PAG Roeselare alsook PAG Nationaal.

Verder kan u er ook diverse documenten in verband met PAG, tijdschriften, teksten/programma’s, interviews, affiches in aantreffen. Zowel in 1990-1991 als in 2003 werden een reeks interviews opgenomen met enkele leden van PAG, waarvan zowel transcripties als 15 audiocassettes bestaan die aan dit archief werden toegevoegd.

Inventaris van het archiefbestand: PAG Brugge - pdf