Politiek en beleid

anticonceptie vrij

Vrije toegang tot anticonceptie was in Vlaanderen nog niet zo lang geleden geen evidentie. Voorbehoedsmiddelen bleven tot de jaren 1960 een taboe onderwerp. De katholieke Kerk veroordeelde ten strengste elke vorm van anticonceptie. En ook de wetgever trok aan hetzelfde zeel.

1948 vrouwenstemrecht

Vrouwenstemrecht komt er in België pas in 1948. Eerste golf feministen zetten vooral burgerrechten en meisjesonderwijs hoog op de agenda en het vrouwenstemrecht wordt vertraagd door electorale strategieën van de traditionele partijen.

abortusstrijd

Voor tweede golf-feministen vormde de strijd voor de legalisering van abortus een essentieel onderdeel van de emancipatiebeweging.

eerste vrouwen aan de universiteit

In 1880 studeerde de eerste vrouw aan de Université Libre de Bruxelles. De Universiteiten van Luik en Gent volgden kort daarna. Deze pioniers zorgden voor een revolutionaire doorbraak: het principieel aanvaarden van het recht op gelijke onderwijskansen voor mannen en vrouwen.