Say No - Unite to end violence against women
Jaarlijks organiseert VN-Vrouwen de campagne "UNiTE to End Violence against Women". De campagne loopt van 25 november, dat is de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, tot 10 december, de Internationale dag voor de mensenrechten. Say No - UNiTE roept iedereen op - regeringen, vrouwenorganisaties, media, bedrijfswereld en civiele maatschappij - om samen krachtig op te treden tegen geweld op vrouwen en meisjes. Gedurende 16 dagen vinden allerhande initiatieven en acties plaats om aan de wereld duidelijk te maken dat we geweld tegen vrouwen en meisjes niet langer tolereren.

 

Orange the World

16 Days of Activism to end violence against womenIn 2016 focust de zestiendaagse UNiTE-campagne op duurzame financiering van de inspanningen om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen, een van de punten op de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling. De 17 nieuwe VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling bieden een historische kans om eens en voorgoed komaf te maken met acceptatie van geweld tegen vrouwen en meisjes. Zolang vrouwen niet in de positie zijn om hun lichamelijke integriteit te doen respecteren, kan van vooruitgang op elk ander domein immers geen sprake zijn. Gendergelijkheid is immers de sleutel voor het behalen van de ontwikkelingsdoelstellingen.

Meer weten: "Orange the world: raise money to end violence against women"

Persinfo: Robust funding critical to ending the pandemic of violence against women and girls 

 

Europa en het verdrag van Istanbul

Op de vooravond van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen hebben de Europarlementsleden vragen bij de geringe vooruitgang in de bestrijding van geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld. Dit geweld vormt een schending van de grondrechten en is een extreme vorm van discriminatie, die zowel de oorzaak als het gevolg van genderongelijkheden is.

De Europese Commissie stelde op 4 maart 2016 de toetreding van de EU  tot het verdrag van Istanbul voor, het eerste juridisch bindende instrument op internationaal niveau voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Alle EU-lidstaten  hebben het verdrag al ondertekend, nog maar veertien hebben het geratificeerd, namelijk België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenie, Spanje en Zweden.

De EU-toetreding tot het verdrag van Istanbul moet leiden tot meer coherentie in de beleidsmaatregelen voor het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld in Europa, meer efficiëntie in de besteding van de middelen en het verzamelen van cijfergegevens, en bijdragen tot de EU-doelstellingen over gendergelijkheid, uitbanning van discriminatie, volksgezondheid en economische groei. De toetreding moet de verantwoordingsplicht van de EU bij de uitbanning van geweld tegen vrouwen op internationaal niveau vergroten en politieke druk zetten op de lidstaten om dit instrument te ratificeren.

Meer weten:

Acties in eigen land

Wittelintjescampagne

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert op 25 november 2016 een sensibiliseringsactie aan het Europaplein voor het Centraal Station in Brussel. Er worden tussen 12u en 13u30 witte lintjes uitgedeeld om het publiek bewust te maken van de noodzaak om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Wie van 25 november tot 10 december een wit lintje opspeldt toont dat hij geweld tegen vrouwen veroordeelt en verbindt zich ertoe om nooit geweld tegen vrouwen te plegen, het nooit oogluikend toe te staan, geen excuses te zoeken voor geweldplegers, nooit te denken dat een vrouw 'erom vraagt', en anderen te overhalen om te stoppen met geweld.

Mannenmars tegen sexisme

Het Huis van de Vrouw van Schaarbeek veroordeelt intimidatie van vrouwen in de openbare ruimte en organiseert een mars op 25 november onder het motto 'Schaarbeek zegt neen tegen seksisme'. Vertrek aan het stadhuis van Schaarbeek om 12u30 en aankomst aan het Huis van de Vrouw.

Campagne "Wees voor één keer loslippig" 

 • Onder het motto "Wees voor één keer loslippig! Aanvaard geen geweld in je relatie! Praat er over!" wordt er op 25 november 2016 in de provincie Vlaams-Brabant aandacht gevraagd voor de problematiek van partnergeweld. De schaamte en de pijn die deze slachtoffers ervaren maakt het voor hen erg moeilijk om erover te praten en hulp te zoeken. Zwijgen en verbergen helpt niet! De blikvangers van de campagne zijn lippenbalsems met de duidelijke boodschap "Aanvaard geen geweld in je relatie", affiches, flyers en bladwijzers. Ze worden op 25 november op verschillende plaatsen in Vlaams-Brabant uitgedeeld.
 • In de Leuvense bibliotheek kun je op 25 november om 19 uur terecht voor de film 'Beyond' en een panelgesprek over huiselijk geweld. Meer info

Campagne #KIJKNIETWEG

Meer info op de RoSa-site

Aanraders uit de RoSa bibliotheek

Maudy Piot - Violences de genre, violences du handicap: forum du 15 octobre 2015 avec le marrainage de Ségolène Neuville (2016) - RoSa exemplaarnummer Ca/0651

Assita Kanko - De tweede helft: tijd voor een nieuw feminisme (2015) - RoSa exemplaarnummer FII a/1138   Chia Longman, Tamsin Bradley - Interrogating harmful cultural practices: gender, culture and coercion (2015) - RoSa exemplaarnummer Cg/0183  Kris Smet - Liefde met alle geweld. Agressie tegen vrouwen in huiselijke kring (2014) - RoSa exemplaarnummer FIa/0496Mary White Stewart - Ordinary violence : everyday assaults against women worldwide (2014)- RoSa exemplaarnummer: FIIIa/0257Katja Smedslund - Responsabilités et violences envers les femmes (2014) - RoSa exemplaarnummer: FII a/1116Helen Blow - Handboek familiaal geweld (2013) - RoSa exemplaarnummer Cf/0423David Swan - Avec le temps se reconstruire après la violence conjugale (2013) - RoSa exemplaarnummer: S/0640Helen Blow, Koen Dedoncker - (W)eerbaar: wat is eergerelateerd geweld ? welk beleid is er voor nodig ? (2012) - RoSa exemplaarnummer FII b/1328Carol Rittner, John K. Roth - Rape: weapon of war and genocide (2012) - RoSa exemplaarnummer M/0469

 • Maudy Piot - Violences de genre, violences du handicap: forum du 15 octobre 2015 avec le marrainage de Ségolène Neuville (2016) - RoSa exemplaarnummer Ca/0651
 • Assita Kanko - De tweede helft: tijd voor een nieuw feminisme (2015) - RoSa exemplaarnummer FII a/1138 
 • Chia Longman, Tamsin Bradley - Interrogating harmful cultural practices: gender, culture and coercion (2015) - RoSa exemplaarnummer Cg/0183
 • Kris Smet - Liefde met alle geweld. Agressie tegen vrouwen in huiselijke kring (2014) - RoSa exemplaarnummer FIa/0496
 • Mary White Stewart - Ordinary violence : everyday assaults against women worldwide (2014)- RoSa exemplaarnummer: FIIIa/0257
 • Katja Smedslund - Responsabilités et violences envers les femmes (2014) - RoSa exemplaarnummer: FII a/1116
 • Helen Blow - Handboek familiaal geweld (2013) - RoSa exemplaarnummer Cf/0423
 • David Swan - Avec le temps se reconstruire après la violence conjugale (2013) - RoSa exemplaarnummer: S/0640
 • Helen Blow, Koen Dedoncker - (W)eerbaar: wat is eergerelateerd geweld ? welk beleid is er voor nodig ? (2012) - RoSa exemplaarnummer FII b/1328
 • Carol Rittner, John K. Roth - Rape: weapon of war and genocide (2012) - RoSa exemplaarnummer M/0469