In het voorjaar van 2017 dook historica Clara Gevaert in de RoSa-bibliotheek met als missie het niet-westers feminisme in het Westen (gedeeltelijk) in kaart te brengen. Het resultaat is een uitgebreid dossier met aandacht voor verschillende feministische bewegingen, intersectionaliteit en multicultulturalisme. 

Download hier het volledige dossier Niet-westers feminisme in het Westen - pdf (67 p.)

In dit dossier wordt gefocust op verschillende feministische bewegingen die meestal in de marge geplaatst worden. Het gaat namelijk over het niet-westers feminisme in het westen, hoofdzakelijk toegespitst op de periode van de zogenaamde tweede feministische golf (1960-1980). Het belang van deze vormen van feminisme wordt vaak onderschat omdat er meestal een westerse vorm van feminisme dominant is.

De centrale vraag die gesteld wordt, is of ‘niet-westers feminisme’ bestaat. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, onderzocht Gevaert welke vormen van feminisme onderscheiden kunnen worden en zich bijgevolg als niet-westers karakteriseren. In eerste instantie wordt daarvoor een definitie gegeven aan westers feminisme. 

Een tweede vraag die naar boven komt,is of de vormen van ‘niet-westers feminisme’ invloed hebben gehad op de verdere ontwikkeling van het dominante westerse feminisme. Daarvoor is onder meer de theorievorming binnen de feministische stromingen belangrijk.

Er wordt doorheen het dossier zowel aandacht besteed aan de situatie in de Verenigde Staten als die in Europa.