Mogelijkheden in Vlaanderen

Tijdelijk minder werken: werknemers

Tijdskrediet

Opgelet: De regeling voor tijdskrediet is veranderd op 1 januari 2015!

 • Tijdelijke geheel of gedeeltelijk onderbreken van loopbaan met behoud van arbeidsrechten
 • Recht onder voorwaarden
 • Tijdskrediet zonder motief: max 1 jaar voltijds, 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5-vermindering. Als je een tijdskrediet zonder motief aanvraagt, kom je sinds 1 januari 2015 niet meer in aanmerking voor een uitkering om je loonverlies te beperken.
 • Daarboven op kan je onder voorwaarden ook een tijdskrediet met motief aanvragen. Tijdskrediet met motief kan je langer opnemen dan zonder motief. Volgende motieven geven je onder voorwaarden recht om tijdskrediet met motief aan te vragen met de daarbijhorende uitkering om het loonverlies op te vangen:
  • om een erkende opleiding te volgen (max 3 jaar op te nemen)
  • om te zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar (max 3 jaar op te nemen)
  • om te zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad (max 3 jaar op te nemen)
  • om palliatieve zorgen te verstrekken (max 3 jaar op te nemen)
  • om te zorgen voor zijn gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar (max 4 jaar op te nemen)
  • Bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin (max 4 jaar op te nemen)
 • meer info over tijdskrediet

Verlof om dwingende redenen

 • Recht op 10 dagen per jaar afwezigheid om dwingende redenen, vb. ziek kind, stormschade aan huis,...
 • Overheid voorziet geen uitkering, betaling is dus afhankelijk van de voorwaarden ivm verlof om dwingende redenen in de arbeidsovereenkomst.
 • meer info over verlof om dwingende redenen

Andere  verlofmogelijkheden

 • Ziekte en ongeval 
 • Klein verlet (kort verzuim) 
 • Verloren arbeidsuren (gewaarborgd dagloon) 
 • Jaarlijkse vakantie 
 • Adoptieverlof 
 • Het pleegzorgverlof 
 • De staking en uitsluiting (lock-out) 
 • Verlof zonder wedde 
 • Politiek mandaat 
 • Zittingen in arbeidshoven en –rechtbanken 
 • Sociale promotie en betaald educatief verlof 
 • Voorlopige hechtenis 

Meer info over deze en andere mogelijkheden

Verloven direct verbonden aan ouderschap

Moederschapsverlof

 • Iedere werknemer heeft recht op 15 weken moederschapsverlof, verplicht minimum 7 dagen voor voorziene bevallingsdatum
 • uitkering: 82% niet-begrensde loon voor eerste 30 dagen, daarna 75% van begrensd loon
 • bescherming tegen ontslag
 • speciale preventiemaatregelen voor veiligheid en gezondheid
 • meer info over moederschapsverlof
 • Voor zelfstandigen, zelfstandige helpster of meerwerkende echtgenote gelden er andere regels en voorwaarden.

Borstvoedingspauzes met uitkering

 • Recht op half uur borstvoedingspauze als je minstens 4 uur per dag werkt. Als je minstens 7.5 uur per dag werkt, heb je recht op twee pauzes van een half uur.
 • Je kan deze pauzes opnemen tot 9 maanden na bevalling.
 • Belangrijk is wel dat je je werkgever minstens twee maanden op voorhand op de hoogte brengt als je van plan bent borstvoeding te geven.
 • Voor de "verloren" uren, kreeg je een uitkering van 82% van je onbegrensd bruto-loon. Daarvoor moet je elke maand samen met je werkgever het attest invullen dat je van het ziekenfonds krijgt. Je bezorgt het terug aan het ziekenfonds en zij berekenen hoeveel je uitkering bedraagt.

Borstvoedingsverlof

Er bestaan twee soorten borstvoedingsverlof:

 • Profylactisch of preventief borstvoedingsverlof. Moeders die borstvoeding geven en blootgesteld zijn aan een beroepsrisico, schadelijk tijdens de borstvoedingsperiode, kunnen genieten van betaald borstvoedingsverlof.
 • Individueel toegestaan borstvoedingsverlof. Deze vorm van borstvoedingsverlof wordt individueel toegestaan en is onbetaald.

Geboorteverlof: voor vaders en meeouders

 • Iedere werkende vader heeft recht op 10 dagen geboorteverlof, op te nemen binnen een periode van 4 maanden na bevalling
 • Onder bepaalde voorwaarden hebben meeouders (ouders die geen geen wettelijke afstammingsband heeft met het pasgeboren kind van zijn partner) ook recht op deze 10 dagen.
 • 3 dagen betaald door werkgever, overige 7 uitkering (82%) door ziekenfonds
 • meer info over vaderschapsverlof

Ouderschapsverlof

 • 4 maanden voltijds (eventueel op te nemen in 4 maal één maand), 8 maanden deeltijds of 20 maanden 1/5-vermindering
 • Opnemen tot het kind 12 jaar is; voor kinderen geboren voor 1 april 2009 opnemen tot leeftijd van 6 jaar 
 • Het ouderschapsverlof is onder bepaalde voorwaarden een recht.
 • Uitkering van RVA. Voor kinderen geboren of geadopteerd voor 8 maart 2012 wordt er voor de vierde maand ouderschapsverlof geen uitkering betaald. Van de Vlaamse overheid krijg je daar onder bepaalde voorwaarden nog tijdelijk een extra aanmoedigingspremie boven op.
 • In april 2014 is er een wet gestemd die ouderschapsverlof ook mogelijk maakt voor meemoeders. Deze wet is vanaf 1 januari 2015 in voege.
 • meer info over ouderschapsverlof

Tijdelijke minder werken: zelfstandigen

 • moederschapsverlof:
  minimaal 3 en  maximaal 8 weken, verplicht minimaal 7 dagen voor bevallingsdatum op te nemen vanaf drie weken voor de geplande bevalling tot 23 weken na de bevalling
  uitkering van ziekenfonds
  105 gratis dienstencheques, geldig gedurende 8 maanden
  meer info over moederschapsverlof zelfstandigen
 • vaderschapsverlof: geen wettelijke regeling
 • ouderschapsverlof: (nog) geen wettelijke regeling.

Thuiswerk / telewerk

Kinderopvang 

Gesubsidieerde kinderopvang

 • Bij kinderdagverblijven gesubsidieerd door de overheid (Kind en Gezin) is de dagprijs afhankelijk van het netto-inkomen van de ouders. Daarvoor heb je een attest inkomenstarief nodig.
 • Alle opvang erkend door Kind en Gezin biedt de mogelijkheid tot fiscale aftrek van de opvangkosten.
 • meer info over kinderopvang

Zieke kinderen

 • Mogelijkheid tot verlof om dwingende redenen (zie boven)
 • Veel gemeenten en/of ziekenfondsen organiseren een dienst opvang voor zieke kinderen. 

 Gezinsvriendelijke voorzieningen   

 

Meer interessante links

recentste update: 24/02/2015