Loonkloof

loonkloof

De gemiddelde vrouw verdient minder dan de gemiddelde man. Het verschil in loon noemt men de loonkloof. Het is een wereldwijd verschijnsel, dat hardnekkig standhoudt. Waarom gaapt er een kloof tussen de lonen van mannen en vrouwen?

Update: 28 februari 2017

loonkloof wereldwijd

RoSa is een van de partners in het grote Gender Pay Gap project dat mede gefinancierd wordt door het PROGRESS programma van de Europese Commissie. Vanuit een doorgedreven analyse van de loonkloof in twee sectoren, gaan we samen met partners uit Duitsland, Estland, Kroatië, Oostenrijk en Spanje op zoek naar alternatieve manieren om de loonkloof aan te pakken. 

Update: 5 augustus 2016

loonkloof in belgië

Op 22 april 2012 werd een wet aangenomen ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Lees er hier meer over en bekijk de nieuwste cijfers over de situatie in België.

Update 28 februari 2017

wetgeving ivm loonkloof

Welke wetgeving bestaat er die een gelijk loon voor vrouwen en mannen moet garanderen? Ontdek het hier.

Update 5 augustus 2016