Volgens een grootschalig Europees onderzoek uitgevoerd door het Agency for Fundamental Rights in 2014 bleek dat in België in de afgelopen 12 maanden meer dan 300 000 vrouwen het slachtoffer zijn geworden van fysiek en/of seksueel geweld. Maar liefst 1 op 4 vrouwen gaf aan kleinerende of vernederende opmerkingen te hebben ondergaan vanwege de huidige partner of ex-partner in de privésfeer.

In 2013 werden 61 028 gevallen van huiselijk geweld geregistreerd bij het parket, waaronder 24 260 zaken waarbij het om “slagen en verwondingen” ging. Dat zijn in totaal ongeveer 167 registraties per dag. 157 van de in 2013 bij het parket geregistreerde gevallen van partnergeweld gingen om doodslag, moord of poging tot moord of doodslag.

Slachtoffer van partnergeweld? Hier vindt u hulp.

 ‘Say NO’

Jaarlijks organiseert VN-Vrouwen de campagne "UNiTE to End Violence against Women". De campagne loopt van 25 november, Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, tot 10 december, de Internationale dag voor de mensenrechten.

saynoviolenceSay No doet een oproep naar regeringen, vrouwenorganisaties, jongeren, media, economische spelers en de burgermaatschappij om de handen in elkaar te slaan en stappen te ondernemen tegen geweld op vrouwen en meisjes. Gedurende 16 dagen vinden allerhande initiatieven en akties plaats om aan de wereld duidelijk dat we geweld tegen vrouwen en meisjes niet langer accepteren.


Kleur je omgeving oranjeHet ordewoord van 2014 is “Kleur je omgeving oranje” nodigt je uit om je eigen straat, buurtwinkel, werkplek, school, oranje te kleuren met oranje spandoeken, posters, linten. Trek oranje kleren aan en organiseer een mars in je stad om iedereen te doen beseffen dat geweld tegen vrouwen en meisjes niet kan. Bedenk mee oplossingen om dat geweld te doen ophouden in je eigen buurt. Deel je berichten, foto's en filmpjes van je acties op Facebook en Twitter.

Achtergrondinfo over het actieplatform. - pdf.

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid EIGE werkt aan een Europa vrij van gendergerelateerd geweld. Download onderzoeksrapport.

Acties in eigen land

Schelden of slaan, het komt even hard aan

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) lanceert in samenwerking met de Beweging tegen Geweld – Vzw Zijn de nationale campagne tegen partnergeweld. Met de slogan “Het begint met slet en eindigt met een mep” vestigt het Instituut de aandacht op verbaal en fysiek geweld op vrouwen. Van fysiek en/of seksueel geweld zijn in het afgelopen jaar minstens 300 000 Belgische vrouwen het slachtoffer geworden.
De campagne richt zich op jonge mannen en hun vrienden. Choquerende slogans wijzen erop dat verbaal geweld dezelfde gevolgen kan hebben als fysiek geweld, en ertoe kan leiden.  Lees het persdossier. - pdf.

Doorbreek de Stilte

Enkele feministische organisaties (FEL en Hollaback!Gent met ondersteuning van de Vrouwenraad) en individuele feministes uit Gent organiseren op zondag 23 november 2014 een ontmoetingsdag met workshops rond geweld op vrouwen. Deze 2de editie legt de  focus op vluchtelingen en vrouwen met een migratieachtergrond.

Huiselijk geweld, dat slaat nergens op

Optredens en getuigenissen tegen huiselijk geweld zondag 23/11 op het theaterplein in Antwerpen.

Wittelintjescampagne

Wie in de periode van 25 november tot 10 december een wit lintje opspeldt, verbindt zich ertoe om nooit geweld tegen vrouwen te plegen of het oogluikend toe te staan, om geen excuses te zoeken voor geweldplegers, nooit te denken dat een vrouw 'erom vraagt', het niet te verzwijgen, anderen te overtuigen het geweld te stoppen. De campagne wordt mee getrokken door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wittelintjes-pins kunt u krijgen bij RoSa documentatiecentrum.

In de pers

Meer info op de RoSa-site 

 RoSa-kwestie Geweld

Geweld tegen vrouwen: een Europese enquête

Aanraders uit de RoSa bibliotheek

  • Kris Smet - Liefde met alle geweld. Agressie tegen vrouwen in huiselijke kring (2014) - RoSa exemplaarnummer FIa/0496
  • Mary White Stewart - Ordinary violence : everyday assaults against women worldwide (2014)- RoSa exemplaarnummer: FIIIa/0257
  • Katja Smedslund - Responsabilités et violences envers les femmes (2014) - RoSa exemplaarnummer: FII a/1116
  • Helen Blow - Handboek familiaal geweld (2013) - RoSa exemplaarnummer Cf/0423
  • Swan David - Avec le temps se reconstruire après la violence conjugale (2013) - RoSa exemplaarnummer: S/0640
  • Helen Blow, Koen Dedoncker - (W)eerbaar: wat is eergerelateerd geweld ? welk beleid is er voor nodig ? (2012) - RoSa exemplaarnummer FII b/1328
  • Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - De strijd tegen geweld tegen vrouwen (2011) - RoSa exemplaarnummer FII b/1271
  • Carol Rittner, John K. Roth - Rape: weapon of war and genocide (2012) - RoSa exemplaarnummer M/0469

 

Aanvullende gegevens