actofloveOp een bepaald moment in je carrière minder werken om voor de kinderen te zorgen, het huishouden te doen of om de zorg voor familieleden op te nemen, heeft gevolgen, bijvoorbeeld op het pensioen. Bij een scheiding kan dat, vaak voor de vrouw, financieel slecht uitdraaien. Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet wil met 'Act of love' koppels bewust maken van de impact van loopbaankeuzes en iedereen aanzetten dergelijke onderwerpen niet uit de weg te gaan. 

Act of Love: kant-en-klare compensatieclausules

"Het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil koppels bewust maken van de impact van loopbaankeuzes en hen ertoe aanzetten in een relatie dit thema niet uit de weg te gaan en hier onderling afspraken over te maken.

Nadenken over een waterdichte regeling is dus aangeraden en het hoeft helemaal geen vorm van wantrouwen te zijn voor de relatie. Integendeel, het is een bewijs dat je als koppel fair en verantwoordelijk voor elkaar wilt zijn, ook al is de liefde voorbij."

-

Act of love op www.genderklik.be 

 

Waarom?

De voorgestelde clausules moeten een financiële kater bij een scheiding vermijden of de impact ervan verdelen over de twee partners. Vrouwen lopen nog steeds het grootste risico op een financiële impact, klonk het bij de voorstelling van het concept op 3 februari 2014. De statistieken liegen er niet om:

 • 2/3 van de loopbaanonderbrekers zijn vrouwen
 • 7 op 10 personen met ouderschapsverlof zijn vrouwen
 • meer dan 45% van de werkende vrouwen in Vlaanderen werkt deeltijds (bij mannen gaat het slechts om 9%)
 • in de meeste gevallen gaat de man er financieel op vooruit bij een scheiding

Het gaat niet alleen om het pensioen, maar ook de sociale zekerheidsrechten en de gemiste loopbaankansen.

Indien het tot een scheiding komt, dan is de financiële weerslag voor de minst werkende vaak dramatisch. Bijna 40% van de alleenstaande ouders leeft met een armoederisico. Omdat 80% van de alleenstaande ouders vrouwen zijn, stelt het welvaartsverlies zich vooral bij hen.

Meer informatie? Klik hier

clausuleConcreet

 Wat houdt 'Act of love' nu concreet in?

 • eerst en vooral zijn er uiteraard de compensatieclausules die je kan laten opnemen in het huwelijks- of samenlevingscontract
 • de clausules kunnen geformaliseerd worden door een notaris
 • er is een informatiebrochure die wordt uitgedeeld aan jonge koppels
 • ook online is informatie over trouwen en samenwonen verzameld
 • onderzoekers van de UHasselt en KULeuven stelden een gids op voor notarissen en juridisch adviseurs die een duidelijk overzicht geeft van de clausules met voor- en nadelen en de nodige duiding
 • er is ook een heuse mediacampagne in samenwerking met radiozender MNM en magazine Flair die het publiek sensibiliseert
 • via radio en sociale media gaat er tot slot ook aandacht naar genderstereotypen, combinatiedruk en de compensatieclausules

Meer weten?

Surf snel naar www.genderklik.be.  

In de RoSa-bibliotheek

Meer lezen over de combinatie werk-gezin, deeltijds werk en/of de financiële gevolgen die keuzes hierin met zich meebrengen? Opzoeken in de RoSa-bibliotheek kan via de online catalogus. Opzoeken doe je best onder de volgende trefwoorden: 

ARBEID, ZORG, ARBEIDSPARTICIPATIE, LOOPBAAN, BETAALDE ARBEID, INKOMEN, OUDERSCHAPSVERLOF, FLEXIBILISERING, VERLOFREGELINGEN, THUISARBEID, KINDEROPVANG, ARBEIDSTIJDVERKORTING, FINANCIEEL en/of PENSIOENEN. 

Ook op de RoSa-website werd reeds heel wat informatie verzameld. Neem zeker een kijkje bij de kwesties: Werk en gezin, Arbeidsparticipatie, Loonkloof en Vrouwen aan de top of lees er het artikel van Dimitri Mortelmans in Uitgelezen, 'Financiële gevolgen van een echtscheiding' (2009 - pdf), eens op na.

 

 

 

Aanvullende gegevens