geweld tegen vrouwen in Europa

Cijfers

  • 1 op 10 vrouwen kreeg sinds haar 15de te maken met een of andere vorm van seksueel geweld, 1 op 20 vrouwen werd verkracht
  • 1 op 10 meisjes jonger dan 15 ondervond seksueel geweld gepleegd door een volwassene
  • 1 op 10 vrouwen werd gestalkt door haar ex-partner
  • het meeste geweld wordt gepleegd door de huidige of vroegere partner, 22% van de vrouwen in een relatie vermelden partnergeweld
  • 31% van de vrouwen die slachtoffer werden van verkrachting binnen de relatie ondervonden dat zes keer of meer
  • slechts 14% van de slachtoffers van partnergeweld deed aangifte bij de politie
  • slechts 13% van de vrouwen die seksueel geweld ondervonden buiten de relatie deed aangifte van het ergste incident
  • in 3 landen die algemeen geprezen worden voor hun vrouwvriendelijkheid zijn de cijfers opvallend hoog: in Denemarken getuigt 52%, in Finland 47% en in Zweden 46% van de vrouwen sinds hun 15de fysiek of seksueel geweld meegemaakt te hebben.

Rapport

Cover Rapport Geweld tegen vrouwenHet rapport "Geweld tegen vrouwen : een Europese enquête" van 5 maart 2014 is het eerste in zijn soort. Het is gebaseerd op interviews met 42.000 vrouwen in de 28 EU-lidstaten. Er is gepeild naar hun ervaringen met lichamelijk, seksueel en psychisch geweld en partnergeweld. De vragen gingen ook over stalking, seksuele intimidatie en de rol van sociale media in het misbruik dat de vrouwen ondervonden. Ook geweldervaringen in hun kindertijd kwamen aan bod.

Met dit grensoverstijgende rapport en de beleidsmaatregelen die hopelijk volgen, willen de makers het taboe en het zwijgen rond gendergerelateerd geweld doorbreken en vrouwen aanmoedigen om aangifte te doen.

Korte samenvatting in het Nederlands :  Geweld tegen vrouwen: een Europese enquete

Lees het rapport

Campagne geweld tegen vrouwenHet samenvattend verslag van FRA over de bevindingen van de enquête Geweld tegen vrouwen: een Europese enquête. Resultaten in een notendop  biedt een overzicht van geselecteerde enquêteresultaten en bevat belangrijke adviezen die op de bevindingen zijn gebaseerd.

Het verslag over de belangrijkste enquêteresultaten Geweld tegen vrouwen: een Europese enquête. Verslag over de belangrijkste resultaten - (Violence against women: an EU - wide survey. Main  results) - pdf (198 pagina's) presenteert een uitgebreid verslag over de bevindingen op basis van de enquêtegegevens en enkele gedetailleerde adviezen, speciaal gericht op diverse vormen van geweld tegen vrouwen, zoals fysiek en seksueel geweld, seksuele intimidatie en stalking, die in afzonderlijke hoofdstukken worden behandeld.

Hier vind je de online gegevensverkenner bij de resultaten van de enquête naar gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
Geweld tegen vrouwen:een Europese enquête. Technisch verslag (Violence against women: An EU - wide survey. Technical report) bevat de bijzonderheden van de enquêtemethodologie.

In de pers

"Nee is nee"

Zo heet de campagne van Amnesty Vlaanderen die donderdag 6 maart 2014 gelanceerd wordt  op het Muntplein in Brussel. Die maakt deel uit van de wereldwijde campagne van de organisatie “My Body, my rights”. Met het initiatief wil ze de overheid oproepen om seksueel geweld op een doortastende en gecoördineerde manier aan te pakken.

Teken de petitie van Amnesty International : Stop verkrachting in België

 

 

 

Meer info op rosadoc.be

Kwestie Geweld

Voor meer achtergrondliteratuur uit de RoSa bibliotheek: surf naar de RoSa online catalogus en gebruik als trefwoord een term of een combinatie van termen uit de volgende lijst : mishandeling / geweld / verkrachting / stalking / seksuele intimidatie / huiselijk geweld / fysiek geweld / psychisch geweld / seksueel geweld / aanranding / assertiviteitstraining / daders / slachtoffers

 

Aanvullende gegevens