15 oktober werd in 2007 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot de "internationale dag van de plattelandsvrouwen". Sindsdien staat de dag jaarlijks in het teken van het erkennen van de belangrijke rol die plattelandsvrouwen spelen in het verbeteren van landbouw- en plattelandsontwikkeling, het bijschaven van de voedselveiligheid en het uitroeien van armoede op het platteland.

Het belang van de empowerment van plattelandsvrouwen

ruralPlattelandsvrouwen zijn vitale actoren voor het bereiken van de broodnodige economische, ecologische en sociale veranderingen die vereist zijn voor een duurzame ontwikkeling. Helaas blijven heel wat hindernissen voorkomen dat deze vrouwen op een optimale manier deelnemen aan de denkoefeningen en reeële transformaties nodig om tot duurzamere ontwikkeling te komen. Beperkte toegang tot kredieten, gezondheidszorg en onderwijs zijn slechts enkele van de hindernissen waarmee plattelandsvrouwen nog al te vaak te maken krijgen. Deze toestand wordt trouwens nog verergerd door de globale voedsel- en economische crisissen en de klimaatsveranderingen. Empowerment voor deze vrouwen is dan ook vitaal, niet alleen voor deze vrouwen en hun families zelf, maar ook voor de bredere gemeenschap én voor de economische productiviteit wereldwijd.

bron foto: Anvar Ilyasov / Wereldbank

"Collectively, rural women are a force that can drive global progress. We must harness that power to achieve our three interlinked objectives for next year: accelerating our work towards the Millennium Development Goals, adopting a new vision for sustainable development, and concluding a meaningful universal climate agreement."

Huidig Secretaris Generaal van de VN, Ban Ki-moon in zijn boodschap voor International Day of Rural Women 2014

De volledige boodschap kan je hier lezen

International Day of Rural Women bij UN Women 

rural 2De week van 13 tot 19 oktober staat bij UN Women volledig in het teken van de vitale rol die vrouwen hebben voor ontwikkeling. Naast International Day of Rural Women op 15 oktober, volgen nog World Food Day op 16 oktober en International Day for the Eradication of Poverty op 17 oktober.

Plattelandsvrouwen zijn volgens berekeningen van UN Women goed voor 1/4e van de totale wereldpopulatie. Ze zijn, meer dan wie ook, afhankelijk van natuurlijke rijkdommen en landbouw voor hun overlevingskansen en inkomsten. In ontwikkelingslanden bestaat bijna 45% van de arbeidskrachten in de landbouwsector uit vrouwen. Deze vrouwen staan voornamelijk in voor de productie van het aanwezige voedsel, wat hen een prominente rol heeft inzake voedselveiligheid.

76% van de mensen die in extreme armoede leven, bevinden zich in rurale gebieden. Plattelandsvrouwen toegang vershaffen tot productieve landbouw kan dan ook een enorme bijdrage leveren aan het verminderen van de honger en armoede wereldwijd.

Ook de participatie van deze vrouwen bij het opstellen van wetten, beleid en programma's die directe impact hebben op hun levens en arbeid is van vitaal belang.

Door de bijvende organisatie van een dag als "Internationale dag van de Plattelandsvrouwen" tracht UN Women dan ook de aandacht te vestigen op de nood aan verandering voor deze vrouwen en het belang dat deze verandering kan betekenen voor de wereldwijde voedselketen.

Meer informatie, lees je hier.

bron foto: FAO / J. Cedon

Meer lezen online 

bron foto: FAO/Ishara Kodikara

In de RoSa-bibliotheek

Opzoeken kan via de online catalogus, onder meer onder volgende trefwoorden: PLATTELANDSVROUWEN, VOEDSELPRODUCTIE, GENDER, ONTWIKKELINGSBELEID, EMPOWERMENT, PLATTELAND, ARMOEDE, ECONOMIE, KREDIETEN, BEZIT, EIGENDOMSRECHTEN, ...

Enkele suggesties uit het aanbod: 

Women, livestock ownership and marketsrural boek 2rural boek 3rural boek 4

 

Aanvullende gegevens