Een dag per jaar aandacht voor de vluchteling

VN-Vluchtelingendag 20 juni 2015Op zaterdag 20 juni 2015, de Internationale Dag van de Vluchteling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor al wie op de vlucht is voor vervolging, mishandeling, onrecht. De kwestie is actueler dan ooit: de Syrische vluchtelingencrisis waar meer dan de helft van de bevolking op de vlucht is: vier miljoen mannen, vrouwen en kinderen, de dagelijkse menselijke drama's op de Middellandse Zee, de drie miljoen vluchtelingen in Sub-Sahara Afrika.

Wereldvluchtelingendag wordt in meer dan honderd landen georganiseerd. In België is deze dag een gezamenlijk initiatief van een aantal instanties die werken rond vluchtelingen .  Volgens Amnesty Vlaanderen vraagt de wereldwijde vluchtelingencrisis drastische maatregelen.  Amnesty organiseert een petitie: S.O.S Europa: eerst mensen dan grenzen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert op 19 juni 2015 een protestwake bij het graf van de Onbekende Drenkeling. Het Antwerpse Vredescentrum biedt dit schooljaar vormingspakketten aan voor het lager onderwijs Vluchtposten het secundair onderwijs Fort Europa. De organisatie Artsen Zonder Grenzen breidt haar zoek -en reddingsoperaties in Middellandse Zee uit met derde boot vanaf 15 juni 2015.

De VN-dag van de Vluchteling werd ingesteld op 20 juni 2001, de 50ste verjaardag van het 'VN-Vluchtelingenverdrag'. Dat Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen - pdf. (1951) bouwt voort op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  Artikel 14 UVRM stelt dat iedere mens die slachtoffer is  van mensenrechtenschendingen het recht heeft om naar een ander land te gaan en in dat land bescherming te vragen en te genieten tegen vervolging.

Meer:

Bekijk op de UNHCR-site de pagina World Refugee Day 2015  en lees verhalen van vluchtelingen
Lees het Amnesty-rapport: The Global Refugee Crisis: A Conspiracy of Neglect - pdf.

Female migration, urban relocation and remaking home: excerpts from a report,  Kate Neyts (9 juni 2015)

En de vrouwen?

Ondanks veel parallellen verschilt de situatie van vrouwelijke vluchtelingen aanzienlijk van die van mannelijke. Genderrelaties en machtsverschillen bepalen wie er vertrekt, waarom, via welk kanaal, waar en in welke situatie iemand uiteindelijk terechtkomt. In Europa, waar de vluchtelingenpopulatie voor 52% uit vrouwen en meisjes bestaat, zijn vele vrouwen op de vlucht voor genderspecifiek geweld, zoals genitale verminking, gedwongen huwelijk, eremoord, verkrachting, partnergeweld. Vrouwelijke vluchtelingen verdienen dat de gendergerelatieerde schending van hun rechten een expliciete reden tot bescherming vormt. Toch kunnen die vrouwen nog bijna nergens rekenen op asiel wanneer ze omwille van hun vrouwzijn in gevaar zijn. Seksueel geweld tegen vrouwen als oorlogswapen neemt epidemische vormen aan.

Jezidi op de vlucht voor IS in IrakIn 2000 aanvaardde de VN Veiligheidsraad Resolutie 1325 . Die stelt dat vrouwen een actieve rol te spelen hebben in preventie, beheersing en oplossing van gewapende conflicten. Internationale vredesorganisaties moeten vrouwen volop betrekken bij conflictoplossing en vredesopbouw. VN-resolutie 1325 erkent ook het bestaan van specifiek geweld gericht tegen vrouwen en meisjes in gewapende conflicten en de gevolgen ervan voor duurzame vrede en ontwikkeling.

Bron foto: De Wereld Morgen

Lees meer op rosadoc.be

Syrië, oorlogsgeweld en vrouwen

Geweld

Vrouwenhandel

Migratie en gender

Migratie en rechtspositie van vrouwen

Jennie Vanlerberghe, oprichter Moeders voor Vrede

Vrouwen en vrede

Internationale vrouwendag voor vrede en ontwapening

In de RoSa-bibliotheek

Women & conflict: in the Middle East: Palestinian refugees and the response to violence / Maria Holt (2014) - RoSa exemplaarnummer FII g/0945Contested voices: women immigrants in today's world / Marianne Githens (2013) - RoSa exemplaarnummer FII g/0940Beyond proof: credibility assessment in EU asylum systems / Clara Odofin (2013) - RoSa exemplaarnummer Cc/0159Trop de souffrance: mutilations génitales féminines et asile dans l'union Européenne / UNHCR (2013) - RoSa exemplaarnummer Cj/0013Refugee women: beyond gender versus culture / Leah Bassel (2012) - RoSa exemplaarnummer FII b/1293Seks en stigma over grenzen heen: homoseksuele en lesbische migranten in Vlaanderen en Brussel / Wim Peumans (2012) - RoSa exemplaarnummer Bg/0019;Gender and conflict since 1914: historical and interdisciplinary perspectives / Ana Carden-Coyne (2012) - RoSa exemplaarnummer M/0451Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie: tips & tricks voor een gendergevoelige aanpak / Fatma Arikoglu, Maggi Poppe (2010) - RoSa exemplaarnummer P11/0573

 

Aanvullende gegevens