Gelijkekansenbeleid

Hoe is het gelijkekansenbeleid in België op de verschillende beleidsniveaus gestructureerd?

Update 14 februari 2017

VN-Vrouwen, de entiteit voor gendergelijkheid van de Verenigde Naties, is van start gegaan in januari 2011. Het is ontstaan uit een fusie van diverse VN-organen en is opgericht om versnippering van activiteiten en middelen te voorkomen.

Update 14 februari 2017

Wat doet het Europese beleidsniveau voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen? We belichten kort het werk van de twee hoofdrolspelers: de Europese Unie en de Raad van Europa.

Update 15 februari 2017