Belgische wetgeving

Nieuwe wetgeving wordt vermeld op de site van de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg - Verloning

Europese wetgeving

Nieuwe wetgeving wordt vermeld op de site van de Europese Commissie :  Justice > Gender equality > Documents  - Gender Pay Gap

Bron: Wetswijzer Gelijke Kansen - pdf (RoSa exemplaarnummer FIIc/0066) opgesteld door de Raad van de Gelijke Kansen. In deze publicatie, die ook online raadpleegbaar is, worden de verschillende wetten grondig geduid.