Lily Boeykens (21 maart 1930) kan met recht één van de voornaamste Vlaamse feministes van de afgelopen decennia genoemd worden. Begin jaren ’70 gaf ze mee de aanzet tot de tweede feministische golf in België, en tot vandaag is ze actief in de vrouwenbeweging.
Lily Boeykens kan zich beroepen op een lange lijst wapenfeiten. In 1964 zette zij haar schouders onder de vernederlandsing van de, toen nog nagenoeg uitsluitend Franstalige,  Nationale Vrouwenraad. Na de splitsing werd zij dan ook voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad. Zij bleef die functie vervullen tot 1992.

 

Zij stond mee aan de wieg van het VOK (Vrouwen Overleg Komité). De eerste Vrouwendag, met als genodigden onder andere Simone de Beauvoir en Germaine Greer, kwam er grotendeels op haar initiatief.
Daarnaast was Lily Boeykens medestichtster van verschillende P.A.G.'s (Pluralistische Actiegroep voor Gelijke Kansen Man en Vrouw) en onderhield ze nauwe contacten met de Dolle Mina-kernen in Vlaanderen.

Lily Boeykens is ook op het internationale forum actief. Vanaf begin jaren ’70 al had ze uitgebreide contacten met vrouwen en vrouwenbewegingen wereldwijd. Dit resulteerde onder meer in het International Tribunal of Crimes against Women dat in 1976 in Brussel werd georganiseerd. In 1988 werd Lily Boeykens voorzitster van de Internationale Vrouwenraad, een voorzitsterschap dat ze twee mandaten lang zou uitoefenen tot in 1994. Vanaf 1995 vertegenwoordigde ze België in de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties.

Ontdek ook de RoSa publicatie: Lily Boeykens, een grenzeloze feministe. Dit boek is op basis van het door RoSa ontsloten archief geschreven.

Inhoud archief Lily Boeykens

Het privé-archief van Lily Boeykens bevat unieke documenten betreffende haar werk in de vrouwenbeweging, zowel in België als op internationaal niveau, vanaf de jaren 70.
Eind 1999 kende de Vlaamse Gemeenschap subsidies toe aan het Documentatiecentrum en Archief RoSa voor de inventarisatie van het eerste deel van dit archief. Het project ging op 1 januari 2000 van start. Deze eerste fase van het project werd eind 2000 afgerond en resulteerde in een inventaris waarvan je hier de inhoudsopgave kan raadplegen, evenals een inleiding tot dit deel van het archief, een index op personen en een index op organisaties, verenigingen en andere instanties. De inventaris zelf kan je steeds bij RoSa komen raadplegen.

In 2003, 2004 en 2005 schonk Lily Boeykens een tweede deel van haar privé-archief aan RoSa. Dit tweede deel van het archief bevat persoonlijke stukken en stukken betreffende haar activiteiten op nationaal en internationaal vlak. Daarnaast bevat dit archief een gedeelte van de door Lily Boeykens verzamelde documentatie en persknipsels en een gedeelte van haar correspondentie. Aangezien RoSa nog steeds archiefstukken van Lily Boeykens ontvangt is de ontsluiting van het archief nog niet afgerond. Er is wel al een nieuw gedeelte geïnventariseerd.

Inventaris deel I

Inleiding: Beschrijving van het Archiefbestand - pdf

  1. De archiefvormer
  2. Het archief
    Identificatie
    Geschiedenis van het bestand
    Inhoud
    Raadpleging

Inhoudopgave Inventaris

Deel I. Stukken betreffende activiteiten in het kader van nationale organisaties - pdf

Deel II. Stukken betreffende internationale werkzaamheden of activiteiten in het kader van internationale organisaties - pdf.

Deel III. Persoonlijke stukken - pdf

Index

Personen - pdf

Organisaties, verenigingen en andere instanties - pdf

Inventaris deel II

Inhoudsopgave Inventaris

Deel I. Stukken betreffende activiteiten in het kader van nationale organisaties - pdf.

Deel II. Stukken betreffende internationale werkzaamheden of activiteiten in het kader van internationale organisaties - pdf

Deel III. Persoonlijke stukken - pdf .

Opmerking bij de inhoudopgave en index.

De codes LB/**** verwijzen naar het exemplaarnummer van de electronische fiche in de inventaris en kunnen gebruikt worden bij het zoeken in de databank in de RoSa bibliotheek.