hier komen promoties & acties

Ashley Judd

Ashley Judd - "Hoe online misbruik van vrouwen uit de hand is gelopen"

Het is genoeg met die online haatdragende taal, seksuele intimidatie en geweldsbedreigingen jegens vrouwen en minderheidsgroeperingen. Het is tijd om de mondiale crisis van online misbruik serieus te nemen. In deze krachtige talk vertelt Ahsley Judd ons hoe ze voortdurend op de sociale media wordt geterroriseerd vanwege haar vasthoudende activisme en roept de bewoners van het internet, de technische mensen, de politie en wetgevers op om online-intimidatie en -geweld te erkennen.

Op de officiële website van TED kan je de talk met Nederlandstalige ondertiteling bekijken.

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

#TEDxTalk #Digital #Internet #SeksueleIntimidatie #RoSakijkt