hier komen promoties & acties

Rafia Zakaria Video

Rafia Zakaria - "The Problem With White Feminism"

“Putting the fangs back in feminism is a very urgent project. As it exists right now, I would say feminism is for white women and girls.” Rafia Zakaria

In deze video duidt Rafia Zakaria, de Pakistaans-Amerikaanse auteur van Against White Feminism (2021) wat wit feminisme precies is en welke obstakels het vormt voor een breed gedragen, intersectioneel feministische beweging die opkomt voor de belangen van alle vrouwen en meisjes. Aan de hand van enkele bekende voorbeelden uit dominante beeldvorming, popcultuur en zelfs recente geopolitieke geschiedenis legt Zakaria de verbanden bloot tussen wit superioriteitsdenken en de uitsluitingsmechanismen in de feministische beweging die zwarte vrouwen en vrouwen van kleur verhinderen op gelijke voet deel te nemen aan internationale gesprekken inzake vrouwenrechten. Haar antwoord op deze ontwikkelingen is duidelijk: “We have to make feminism political again.”

Bekijk de video en kom meer te weten over de betekenis en gevaren van wit feminisme, securofeminisme en het zogenaamde girl boss feminisme.

#Video #Wit #Feminism #Superioriteitsdenken #Racisme #UitgelezenLente2022 #RoSakijkt