hier komen promoties & acties

Speciale editie: publicaties over Wonder Woman - deel I

In het kader van Publiek Domein Maand 2018 plaatst RoSa mei 2018 in het teken van de iconische superheldin Wonder Woman. Uiteraard kan de collectie uit de RoSa-bibliotheek hierbij niet ontbreken. Speciaal voor PDD 2018 bieden we in twee uitzonderlijke edities van 'RoSa bespreekt' een aantal korte besprekingen van publicaties over (de beeldvorming van) Wonder Woman. Alle boeken zijn te raadplegen in de RoSa-bibliotheek.

Index

Wonder Woman  Ambassador Of Truth

Wonder Woman: Ambassador of Truth / Singe Bergstrom, 2018 - RoSa ex.nr.: Q/244

Dit indrukwekkende boek is niet alleen gigantisch in omvang, maar zit ook boordevol interessante (en prachtig geïllustreerde) informatie over Wonder Woman en haar geschiedenis. Al kan het altijd beter: het hoofdstuk waarin de geschiedenis van Wonder Woman wordt besproken is nogal beknopt en ook de andere hoofdstukken zijn hier en daar nog onvolledig. Signe Bergstrom’s overzichtsboek is dus eerder een omvangrijk cadeauboek dan een wetenschappelijke publicatie. Het overzichtswerk bevat ontzettend veel afbeeldingen van de DC comics, de Wonder Woman TV-serie uit de jaren ’70 met Lynda Carter en Gal Gadot in de nieuwste Wonder Woman-film, maar bevat opmerkelijk weinig kritische informatie over het achtergrondverhaal van ‘The Ambassador of Truth’, waardoor de titel van het boek ook aan betekenis verliest.

Het boek bevat een papieren Wonder Woman-tiara en is een prachtig koffietafelboek met hoofdstukken die de representaties van Wonder Woman in de media analyseren over de decennia heen, de impact die ze gehad heeft op de vrouwenbeweging en de wereldwijde strijd voor vrede bestuderen en een overzicht bevatten van de ontwikkeling van het personage sinds Wonder Woman uit de pen van geestelijke vader William Moulton Marston vloeide.

Voor fans van interessante weetjes, prachtige beelden en creatieve extra's: zeker de moeite waard.

Vindplaats in de RoSa-bibliotheek: Q/244

Wonde Woman Psychology

Wonder Woman Psychology: Lassoing the Truth / Travis Langley & Mara Wood (eds.), 2017 - RoSa ex.nr.: FII a/1166

Wonder Woman Psychology: Lassoing the Truth is onderdeel van een serie boeken waarin dieper ingegaan wordt op de psychologie van bekende figuren uit de populaire cultuur. Zo verschenen er in deze reeks ook al boeken over Doctor WhoGame of ThronesStar Wars en Batman. Deze boeken maken gebruik van psychologie om fictieve personages te analyseren. Tegelijkertijd kan men door deze populaire personages psychologisch te analyseren ook dingen afleiden over de psychologie van de lezer en de maatschappij waarin een dergelijke figuur gecreëerd werd. Al zo’n 75 jaar is Wonder Woman een van de populairste comic book-figuren, en zowat de enige vrouwelijke comic book-figuur en superheld die dergelijke bekendheid en status geniet. Wonder Woman Psychology: Lassoing the Truth werpt dan ook een blik op alle aspecten van dit geliefde personage vanuit een psychologische invalshoek.

Wonder Woman is een sterk en eerlijk karakter, maar in vergelijking met andere superhelden ook een mentaal gebalanceerde en emotioneel gezonde figuur. Persoonlijke trauma’s zijn niet haar drijfveer zoals die bijvoorbeeld bij Batman zijn. "Why put a book together on the psychology of a superhero who’s mentally healthy and whose enemies are not widely known" , vraagt Travis Langley, de samensteller van het boek zich af. "Because a look at mental illness makes little sense unless we contrast it with mental health", zegt Langley in zijn inleiding. Maar misschien nog belangrijker is dat de man die Wonder Woman creëerde, William Moulton Marston, zelf psycholoog was. De impact van Marston’s persoonlijke geschiedenis en theorieën op Wonder Woman staan dan ook centraal in het eerste hoofdstuk van het boek.

Marston had een doel met het creëren van Wonder Woman. "Frankly, Wonder Woman is psychological propaganda for the new type of woman who should, I believe, rule the world. There isn’t enough love in the male organism to rule this world peacefully (p. 6)”, schreef hij in een brief. Wonder Woman werd gecreëerd tijdens de Tweede Wereldoorlog en Marston hoopte met haar een nieuw rolmodel voor de toekomst te creëren. Ook andere aspecten van Marston’s psychologische visies zijn in de figuur van Wonder Woman verwerkt. De naar bondage neigende elementen in de comic en Wonder Womans geloof in de waarheid zijn naar Marston terug te leiden, zo tonen de essays in het eerste hoofdstuk ‘Creator’s World’ aan.

Ook de volgende vier hoofdstukken werken telkens rond een thema. Het tweede hoofdstuk heet ‘Old World’ en bevat essays over de invloed van Klassiek Griekse mythen en topoi. Van een vergelijking met het archetype van de Griekse held, over het concept van ’hergeboorte’, tot een verhandeling over het idee ‘utopie’, telkens worden deze onderwerpen vanuit een psychologisch kader benaderd.

"Heroism does not depend on membership in a gender and neither should psychological science, and yet both heroic fiction and psychology often fall short in how they look at women (p. 122)."

Zo vat het derde hoofdstuk ‘Woman’s World’ aan. Verschillende essays in dit hoofdstuk gaan over moederschap, opvoeding en ontwikkeling van het kind. Op het eerste zicht lijkt het misschien wat cliché dat een hoofdstuk over vrouwen vooral daarover zou gaan. Dit is echter niet onlogisch wanneer men kijkt naar de context van de Wonder Woman-comics. Zij groeide op in een wereld met enkel vrouwen, de amazones.

Hoofdstuk IV, ‘A Man’s World’ gaat zowel over Wonder Woman als vreemdeling in een mensenwereld, als over Wonder Woman als vrouw in een mannenwereld. Dit hoofdstuk behandelt dus zowel cross-culturele psychologie, als seksisme en genderrollen. Wonder Woman is als comicreeks een lichthartig voorbeeld van hoe om te gaan met diversiteit en cultureel verschil. Wonder Woman liet haar wereld van amazones achter voor de wereld van mensen. Wanneer ze zich uiteindelijk onder de mensen bevindt, moet ze ook omgaan met seksisme en het taboe op het doorbreken van genderrollen.

Het laatste hoofdstuk van het boek, ‘Modern World’ vraagt zich af wat we ook tegenwoordig nog kunnen leren van Wonder Woman, meer dan 75 jaar nadat ze voor het eerst in een comic verscheen, wat haar impact is geweest doorheen haar publicatiegeschiedenis, maar ook wat de impact van een veranderende wereld is geweest op hoe we de voorbije 77 jaar naar Wonder Woman keken.

Wonder Woman: Psychology: Lassoing the Truth is samengesteld door Travis Langley en Mara Wood en bestaat uit een twintigtal essays geschreven door evenveel auteurs met achtergronden in o.a. geschiedenis, psychologie, Oosterse gevechtssporten en meer. Dit zorgt voor een gevarieerde inhoud met talrijke, aparte invalshoeken. Naast de essays bevat het boek ook een aantal interviews en een nog nooit eerder uitgegeven fragment uit de memoires van Elizabeth Holloway Marston, de echtgenote van William Moulton Marston. Zij had, zo blijkt, een grote invloed op de creatie van Wonder Woman.

Wonder Woman: Psychology: Lassoing the Truth vertrekt dan wel vooral vanuit een psychologische achtergrond, toch is het perfect toegankelijk voor de psychologie-leek. Het boek leert ons niet alleen dingen bij over Wonder Woman zelf, maar biedt de lezer ook nieuwe inzichten over de context waarin ze kon ontstaan en zou blijven evolueren in de jaren erna.

Vindplaats in de RoSa-bibliotheek: FII a/1166

The Secret History of Wonder Woman / Jill Lepore, 2015 - RoSa ex.nr.: FII a/1167

“Wonder Woman isn’t only an Amazonian princess with badass boots. She’s the missing link in a chain of events that begins with the woman suffrage campaigns of the 1910s and ends with the troubled place of feminism fully a century later. Feminism made Wonder Woman. And then Wonder Woman remade feminism, which hasn’t been altogether good for feminism. Superheroes, who are supposed to be better than everyone else, are excellent at clobbering people; they’re lousy at fighting for equality.” (Inleiding, xxiii)
The Secret History Of Wonder Woman

En dat maakt Wonder Woman zo uniek. Enerzijds is ze niet veel anders dan andere superhelden en –heldinnen. Wonder Woman beschikt over bijzondere krachten waarmee ze het kwade probeert te bestrijden, maar wel op een vreedzame manier met haar magische lasso waarmee ze iedereen kan dwingen om de waarheid te vertellen. Anderzijds wil Wonder Woman meer doen dan alleen maar het kwade bestrijden. Wonder Woman wil de lezers iets bijbrengen over de Amerikaanse vrouwenbeweging. Niet zo verwonderlijk als je weet dat haar bedenker William Malton Mourston (1915-1947) zich voor de avonturen van Wonder Woman liet inspireren door de twee belangrijkste vrouwen in zijn leven. In feite was het Marston's vrouw Elizabeth Holloway die hem overtuigde een vrouwelijk en feministisch rolmodel te creëren. Zij hadden samen een polyamoureuze relatie met zijn oud-studente Olive Byrne en stonden samen met de bekende feministe Margaret Sanger op de barricades voor vrouwenrechten.

Wonder Woman hoorde een rolmodel te zijn voor jonge kinderen, vooral voor jonge meisjes om aan te tonen dat vrouwen niet inferieur zijn aan mannen en om hen te inspireren uit te blinken in sportdisciplines en beroepen die indertijd typisch mannelijk waren. Wonder Woman is in de eerste plaats eigenlijk geen superheldin zoals we die gewend zijn, maar wel het alterego van prinses Diana uit de Griekse mythologie die zich op aarde voordoet als verpleegster en later als secretaresse en haar weg zoekt in een maatschappij die gekenmerkt wordt door patriarchale normen en structuren.

De weg van een dergelijke alledaagse vrouw in een patriarchale wereld krijgt een prominente rol in het boek van Jill Lepore. Het ontstaan van Wonder Woman heeft immers alles te maken met de strijd van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Wat het boek zo boeiend maakt is dat Lepore tijd maakt voor een gedetailleerd overzicht van de strijdpunten van belangrijke Amerikaanse feministische voortrekkers en die steeds koppelt aan de avonturen van Wonder Woman. Zo staat de superheldin die op haar kwetsbaarst is (als ze wordt vastgeketend) symbool voor de gehoorzame vrouw in de maatschappij. Of zoals Margaret Sanger verwoordde:

“De vrouw is een slaaf van de man die het voor het zeggen heeft. Het wordt tijd dat de vrouw losbreekt.”

Marston kwam ermee weg. In 1941 verscheen Wonder Woman voor het eerst in een All-star comic, in 1942 kreeg ze een eigen comic. Het derde nummer ging een half miljoen keer over de toonbank en in de lente van 1944 bereikte Marston meer dan tien miljoen lezers. Tot op vandaag is Wonder Woman naast Batman en Superman één van de populairste superhelden. Wonder Woman is non-stop blijven verschijnen sinds 1942.

Wat haar populair maakt bij haar lezers, maakt haar ook onpopulair bij conservatieve stemmen die niet opgezet zijn met een vrouwelijke superheld die ‘te mannelijk’ is en haar plaats niet kent in de maatschappij. Een ‘deugdzame vrouw’ hoort immers te gehoorzamen en zich klaar te maken voor haar natuurlijke bestemming: het huwelijk en het moederschap.

“According to exclusively masculine rules, to be tender, loving, affectionate, and alluring. “Aw, that’s girl’s stuff!” snorts our young comics reader. “Who wants to be a girl?” And that’s the point; not even girls want to be girls so longs as our feminine archetype lacks force, strength, power. Not wanting to be girls they don’t want to be tender, submissive, peaceloving as good women are. Women’s strong qualities have become despised because of their weak ones. The obvious remedy is to create a feminine character with all the strength of Superman plus all the allure of a good and beautiful woman.” (p.187)

Iets waar Marston helemaal niet achterstond. Na zijn dood in 1947 geraakte Wonder Woman op de dool. De focus werd verlegd naar ‘een prinses Diana tijdperk’. Ze verloor haar superkrachten, ging wreedzamer te werk en hield zich niet meer bezig met vrouwenrechten, maar was onderdanig aan de mannen die ze tegenkwam. In juli 1972 probeerde de bekende feminist Gloria Steinem hierin verandering te brengen door oude nummers van Wonder Woman opnieuw te publiceren in het nieuwe feministische tijdschrift Ms. Magazine:

“What’s happend to Wonder Woman? You’ve taken away all her super-powers. Don’t you realize how important this is to the young women of America?” (p.287)

De heruitvinding van Wonder Woman begin jaren ’70 leidde uiteindelijk ook tot de heruitvinding van het feminisme. Wonder Woman verscheen op de cover van het eerste nummer van Ms. Magazine, Wonder Woman’s eerste nummers werden gebundeld tot een boek en heruitgegeven, Wonder Woman verscheen in een nieuwsbrief van een vrouwelijk gezondsheidscollectief over vaginale testen en in ’73 werd Wonder Woman uitgeroepen tot ‘een feministisch symbool’ op hetzelfde moment dat abortus werd gelegaliseerd na de Roe vs. Wade zaak. Dorothy Roubicek werd aangenomen om Wonder Woman een nieuwe feministische draai te geven, maar helaas slaagde ze hier niet in. Lepore besteedt naast deze vermelding verder helaas geen aandacht aan Roubicek, wat wel een minpuntje is aan het boek. Roubicek was immers de eerste vrouwelijke editor van DC Comics – de uitgever van Wonder Woman – en uit de bespreking van auteur en stripanalyseur Tim Hanley constateren we dat vrouwen wel een belangrijke rol speelden achter de schermen van DC Comics. Lepore ging hier in haar boek waarschijnlijk niet dieper op in omdat ze focuste op het leven van Marston.

Door te werken met een onuitputtelijke bron van historische documenten legt Lepore tot slot heel wat geheimen van Wonder Woman bloot en slaagt ze erin een driedimensioneel boek te schrijven waarin ze even veel aandacht schenkt aan de uitvinder van Wonder Woman, William Moulton Marston; het feministische avontuur van Wonder Woman en de geschiedenis van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Ook maakt ze onrechtstreeks duidelijk dat feminisme altijd een actueel onderwerp zal blijven. De strijd is immers nog niet gestreden:

“Wonder Woman has been fighting for women’s rights for a very long time, battles hard fought but never won.” (pxxiv)
Wonder Woman  Bondage And Feminism

Vindplaats in de RoSa-bibliotheek: FII a/1167

Wonder Woman: Bondage and Feminism in the Marston/Peter Comics, 1941 – 1948 / Noah Berlatsk, 2015 - RoSa ex.nr.: GIV2a/0777

Noah Berlatsky (auteur bij The Guardian en The Atlantic) verdiepte zich in Wonder Woman: Bondage and Feminism in de vroege Wonder Woman-comics van William Moulton Marston en Harry Peter uit de jaren ‘40 om te onderzoeken hoe Wonder Woman kon uitgroeien tot zo’n universeel feministisch icoon. Het is treffend hoe het merendeel van de Wonder Woman-boeken die we bezitten in de RoSa-bibliotheek de thematiek benaderen vanuit een historisch standpunt: vaak gaat het over boeken die een chronologische (ontstaans)geschiedenis van Wonder Woman beschrijven, terwijl Berlatsky het over een hele andere boeg gooit: hij probeert een meer (experimenteel-)theoretische aanpak uit op de feministische superheldin.

Het eerste hoofdstuk: ‘The Pink Bondage Goo of Feminism’ is misschien wel het zwakste van het boek, dus daar moet je je even door worstelen. In het hoofdstuk wordt een analyse van Wonder Woman nr. 16 (1946) gemaakt. Daarin confronteert Wonder Woman de God Pluto samen met haar achterban. In de gigantische Pluto en de kidnapping van de frêle Lorrie ziet Berlatsky een metafoor voor incest. Berlatsky gebruikt allerlei Freudiaanse theorieën om die theorie te ondersteunen. Interessant, maar niet altijd even wetenschappelijk correct.

In het tweede hoofdstuk ('Castration in Paradise') vergelijkt hij Wonder Woman’s moederrol met de belangrijke rol die moeders hebben in de Japanse popcultuur. In het derde hoofdstuk ('Candy You can Eat') onderzoekt hij dan weer de 'queerness' van Wonder Woman en haar achterban: auteur William Moulton Marston had een polyamoureuze relatie met zijn twee vrouwen Olive en Elizabeth en had een zeer open blik als het ging om lesbische relaties. Berlatsky probeert te onderzoeken welke indruk die levensvisie op het oeuvre van Marston heeft achtergelaten.

Kortom: het boek bevat interessante (maar soms erg experimentele) lectuur die je best leest met een kritische blik.

Vindplaats in de RoSa-bibliotheek: GIV2a/777

Wonder Woman unbound: the curious history of the world's most famous heroine / Tim Hanley, 2014 – RoSa ex.nr.: GIV2a/0748

“Fans today tend to have a very iconic but generic concept of Wonder Woman, a combination of nostalgia for the 1970s TV show and vague associations with feminism. She is important and beloved as the most famous superheroine of all time, a bastion of female representation in a male-dominated genre, but she’s a symbol more than a living, vibrant character. This is largely due to a lack of exposure; for the past thirty years, aside from her one sparsely read monthly comic, Wonder Woman has lacked the publication, television, and film presence of her fellow superheroes.”
Ww Unbound

In dat laatste kwam ondertussen – gelukkig – verandering met onder meer de films Wonder Woman en Justice League (beiden 2017). Nu ook het leven van Wonder Woman bedenker William Moulton Marston recent werd verfilmd (Professor Marston and the Wonder Women), wordt er evenzeer aandacht besteed aan hoe deze iconische stripheldin tot leven kwam. Toch blijft bovenstaand citaat uit Tim Hanley’s boek ook anno 2018 een terechte opmerking en blijft er nood aan een heranalysering van wie Wonder Woman nu juist is en waar ze voor staat, maar ook waarvoor haar beeltenis in het verleden in diverse periodes als boegbeeld werd gebruikt.

“By rediscovering the forgotten history of Wonder Woman, we can both understand her journey to her current iconic status and flesh out Wonder Woman as a character and not just a symbol.”

Met haar gouden lasso en kogelwerende armbanden is Wonder Woman een geliefd icoon van vrouwelijke kracht in een wereld vol mannelijke superhelden. Maar Wonder Woman is zoveel meer dan enkel een ‘vrouwelijke Superman’. De oorspronkelijke Wonder Woman was haar tijd vooruit en pleitte voor vrouwelijke superioriteit en de voordelen van het matriarchaat in de jaren veertig van de 20ste eeuw. Tegelijkertijd vulde haar schepper – William Moulton Marston – de strips ook met beelden die een heel andere realiteit weergaven: beelden van geweld, slavernij en gevangenschap (volgens Hanley was Wonder Woman in de strips even vaak vastgebonden als dat ze de wereld redde). Ondanks dat stond vrouwelijke kracht en de superioriteit van vrouwen centraal in die beginperiode.

“Marston dabbled in many fields, but all of his work was connected through the common theme of his focus on the untapped potential of women.”

Wonder Woman was daarnaast niet de eerste vrouw gezegend met superkrachten in strips, maar ze was wel de eerste die niet als ‘love-interest’ of als ‘slechterik’ werd geportretteerd. Ze was ook de eerste vrouwelijk niet-slechterik die ietwat diepgang kreeg op het gebied van verhaallijnen, acties en gedachten. Gebrek aan diepgang, focus op romantiek of gedoemd tot slechterik waren 'opties' die vóór de komst van Wonder Woman niet te ontwijken bleken voor vrouwelijke helden in strips. Dit goldt trouwens ook voor andere, verwante, genres, zoals Science Fiction.

“Wonder Woman flipped this paradigm by embodying the strenght, assertiveness, and independence usually associated with bad girls and villains in a positive heroic light.”

Wat maakte Wonder Woman verder zo uniek? Daar zat volgens Hanley vooral ook de initiële tekenaar van Wonder Woman voor iets tussen:

“Many of the young artists on superhero comics drew female characters in a sexualized way, with made-up faces and exaggerated figures. [H. G.] Peter didn’t much go for overstated figures or skimpy clothes, and his faces were pleasant instead of provocative. Because of Peter, when Wonder Woman debuted she looked unlike any other comic book woman on the newsstand, and this distinctive style gave consistency to her early adventures.”

Later onderging Wonder Woman diverse transformaties waarvan de meeste mensen enkel de versie uit de jaren ’70 van de 20ste eeuw herinneren: als een krachtig symbool van vrouw-zijn en boegbeeld van feminisme. De periode tussen de jaren ’40 en de jaren ’70 en de verschillende evoluties die Wonder Woman in deze decennia doorging, worden vaak over het hoofd gezien. In Wonder Woman Unbound wil Tim Hanley deze collectieve vergetelheid rechtzetten. Alle mogelijke incarnaties en dimensies van ’s werelds meest geliefde superheldin passeren de revue. Van de centrale stripreeks tot spin-offs en specials, Hanley neemt het allemaal onder de loep in de hoop Wonder Woman’s levensweg en evolutie in zijn volledigheid bloot te kunnen leggen.

De auteur deelt het boek – en dus ook zijn analyse – in drie te onderscheiden tijdperken in: het gouden, zilveren en bronzen tijdperk van Wonder Woman, naar annalogie met de drie zogenaamde periodes binnen de evolutie van 'the comic'. Hierbij is aandacht voor de verschillende rollen die Wonder Woman toebedeeld kreeg, met één rode draad:

“Every version of Wonder Woman has been simultaneously progressive and problematic.”

Maar Hanley doet meer dan enkel de beeldvorming analyseren en blootleggen. Het boek focust ook op de mensen achter (de beeldvorming) van Wonder Woman. In tegenstelling tot wat de meeste mensen weten, namelijk dat zowel de originele bedenker als ook de initiële tekenaar van Wonder Woman beide mannen waren en het besef dat vrouwen in de stripwereld in de jaren ’40 een zeldzaam fenomeen genoemd kunnen worden, waren er toch heel wat vrouwen actief achter de schermen bij de realisatie van deze iconische stripheldin.

Wonder Woman Unbound biedt lezers tot slot een eerlijk overzicht van de geschiedenis van Wonder Woman met voldoende aandacht voor het heroïsche, het unieke en het positieve, zonder daarbij de mindere momenten of aspecten uit de weg te gaan.

“The Blanke slate Wonder Woman of today is an icon, but by focusing on only that, her history and her humanity are lost. While Wonder Woman has always been a mess of contradictions, she has persevered. … She isn’t a great character despite her contradictions but because of them. Wonder Woman has so many facets and incarnations, and within them lies a character who is both bizarre and brilliant. To forget her past is to miss what makes Wonder Woman such a great hero.”
Dc Covergirls

Vindplaats in de RoSa-bibliotheek: GIV2a/748

DC Comics Covergirls / Louise Simonson, 2007 - RoSa ex.nr.: Q/0144

In DC Comics Covergirls neemt auteur Louise Simonson de covertekeningen onder de loep van strips die door de jaren heen zijn verschenen bij DC Comics. Simonson neemt in haar analyse niet zomaar alle stripomslagen op. Haar focus ligt op de covers waarop één of meerdere vrouwen worden afgebeeld, waarbij ze aandacht heeft voor de manier waarop deze weergave gebeurde. Sexy, stoer, onderdanig of geëmancipeerd? Covers worden ontworpen om vastgepakt te worden, om op te vallen en om te verkopen. Daarnaast is er het besef dat naakt of sexy verkoopt. Welke impact heeft dit alles op hoe vrouwen en vrouwelijke superhelden afgebeeld worden?

“A comic book covergirl’s image must entice, of course. But it must also hint at her character, her past, her gestalt. It must make you want to not only pick up her comic book, but know her story to.”

Dit besef heeft geleid tot een zeer opvallende trend wat betreft ‘comic covergirls’. Van amper kleren aan tot volledig bedekt, van sexy poses tot afgebeeld als de doorsnee huisvrouw. Het vrouwenlichaam werd telkens opnieuw ingezet als een vorm van marketingstrategie. In deze, uitgebreid van illustraties voorziene, publicatie vind je een omvangrijk aanbod aan iconische comic covergirls van DC terug. Door de beelden naast elkaar te plaatsen, wordt een evolutie door de tijd zichtbaar.

“And, in many ways, our covergirls’ actions reflect the social awareness and ethical dilemmas of their age.”
“As much as our covergirls spring from the individual fantasies of their creators, they also reflect the history and the mores of their times. Who the character is, what she does, and how she reacts to challenges is influenced by the era in which she appears.”

In het boek komen verschillende en heel diverse vrouwelijke personages uit de stripgeschiedenis van DC Comics aan bod, van baanbrekende heldinnen uit de jaren ’40, zoals Wonder Woman, tot latere vinnige stripreeksen als Birds of Prey. Er is binnen het overzicht uiteraard ruime aandacht voor een aantal vrouwelijke iconen uit de stripwereld. Zo analyseert Simonson hoe de beeldvorming van Wonder Woman geëvolueerd is.

“And then there was Wonder Woman, created by William Moulton Marston in 1941. A powerful Amazon who could equal any hero in character and power, it is no surprise that she has become DC Comic’s greatest super heroine.”

In DC Comics Covergirls is vervolgens ook aandacht voor de creatie van spin-offs op basis van beroemde vrouwelijke personages uit eerdere stripreeksen, zoals Lois Lane (uit de Superman-strips). De grote rijkdom en diversiteit aan weergaven van vrouwelijke supheldinnen zoals Supergirl, Catwoman en Batgirl, laten daarnaast een (vaak gelijklopende) ontwikkeling zien in de manier waarop de verhalen van deze vrouwen door de jaren heen werden verteld en weergegeven.

“The covergirls featured in this book can be looked at as gender stereotypes, as cultural artifacts, even as Jungian archetypes: the Hero, the Wise Woman, the Trickster, the Eternal Child. They are amongst the most iconic of comic-book Women.”

Het boek werpt ook kort licht op een erg gespecialiseerde tak van het striptekenen, namelijk het beroep van ‘comics covergirl artist’: striptekenaars die exclusief covers ontwerpen met vrouwen als hoofdsubject. Kleine voetnoot die niet vergeten mag worden in de analyse van de beelden: gedurende de periode die het boek behandelt, waren deze comics covergirl artists bij DC stuk voor stuk mannen.

“Every female character featured on these covers had male creatures.”

Voor de die hard fans: elke cover die opgenomen is in deze publicatie is geannoteerd met publicatiejaar, nummer, serie, auteur, colorist en informatie over de stripreeks waarvan de stripomslag onderdeel is. Verder spreken de beelden en de analyses eigenlijk voor zich.

Boeiend boek voor iedereen geïnteresseerd in strips, superhelden, striptekenaars en het gebruik van het vrouwenlichaam als marketingstrategie.

Vindplaats in de RoSa-bibliotheek: Q/144