hier komen promoties & acties

Steun RoSa vzw

De werking van RoSa wordt maar voor twee derde gefinancierd door subsidies van Gelijke Kansen Vlaanderen. Ongeveer 35 procent van haar werkingsmiddelen moet de vzw op een andere manier zien te verwerven.

Zonder uw financiële steun lukt het niet. Dankzij kleine en grote schenkers kunnen wij onze missie voortzetten, de unieke bibliotheekcollectie up-to-date houden en actief bijdragen aan een evenwichtigere genderverhouding in onze samenleving.

  • U bent ervan overtuigd dat RoSa een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen heeft
  • U wil samen met RoSa bijdragen aan een meer genderbewust Vlaanderen
  • U deelt RoSa’s waarden als privépersoon, als serviceclub, als bedrijf, als organisatie… en u wil ons steunen.

Doe een gift

Steun ons met een financiële bijdrage, klein of substantieel, maandelijks of eenmalig.

Doneren kan door een overschrijving of doorlopende opdracht ten gunste van RoSa vzw, Zennestraat 30, 1000 Brussel op het rekeningnummer BE32 7360 0403 8702, met de vermelding ‘gift’.

Meer mogelijkheden

  • Uw bedrijf wordt partner via projectfinanciering of structurele sponsoring.
  • U neemt RoSa vzw op in uw testament.
  • Ander voorstel? Contacteer ons via directie@rosavzw.be of +32 (0) 2/513.05.11.