hier komen promoties & acties

Economie, arbeid en zorg

Genderongelijkheid uit zich onder meer op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Er bestaan heel wat vormen van arbeidsgerelateerde discriminatie, zoals de aanhoudende loonkloof, het glazen plafond en horizontale segregatie. Daarnaast leert de geschiedenis dat het onderhouden van een gezonde balans tussen werk en privé voor vrouwen structureel moeilijker is vanwege zowel institutionele ongelijkheden als culturele genderstereotypen.

Arbeid
 • Arbeid en gender

  De aanwezigheid van vrouwen in de wereld van de arbeid is niet nieuw. Vrouwen hebben altijd al gewerkt. Maar hun arbeid was niet altijd even zichtbaar noch gewaardeerd.

 • Historische evolutie

  Van het kostwinnersmodel tot gelijke kansen: de inclusie van vrouwen op de arbeidsmarkt is doorheen de geschiedenis het onderwerp van controverse geweest. Waar de huisvrouw lange tijd het culturele vrouwelijkheidsideaal was en vrouwen die carrière wouden maken scheef bekeken werden, is het vandaag misschien wel omgekeerd. De maatschappelijke visie op vrouwenarbeid en daarmee ook de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt de laatste decennia sterk veranderd is.

 • Arbeidsparticipatie

  Het aantal betaald werkende vrouwen op de arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk gestegen. De ondervertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt is stilaan aan het verdwijnen. Toch is de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt nog niet ideaal.

 • Arbeidsdiscriminatie

  Ondanks alle wetgeving ondervinden vrouwen op heel wat vlakken discriminatie. In dit subthema zetten we de belangrijkste vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt op een rij: segregatie, de loonkloof, de pensioenkloof, intimidatie op de werkvloer en zwangerschapsdiscriminatie.

 • Arbeid en zorg

  De evenwichtige combinatie arbeid-zorg is een van de uitdagingen waar vrouwen en mannen vandaag voor staan. Door het groeiend aantal tweeverdienersgezinnen wordt de combinatie tussen beide levenssferen voor heel wat gezinnen problematisch.