hier komen promoties & acties

Diversiteit

Het feminisme was van bij het ontstaan een diverse beweging, met uiteenlopende visies en stromingen. Die veelheid aan feminismen ontstonden en evolueren in een samenleving die er intussen superdivers uitziet. Wat betekent die diversiteit voor gendergelijkheid in de samenleving? Hoe verhoudt gender zich tot andere maatschappelijke betekenisgevers?

Diversiteit
  • [In progress]

    RoSa vzw werkt nog volop aan haar nieuwe website. Onze medewerkers zijn momenteel nog druk in de weer met het uitwerken van doorwrochte dossiers over gender en specifieke intersecties met andere maatschappelijke betekenisgevers, zoals seksuele oriëntatie, etniciteit, klasse, religie, dis/ability en leeftijd. Wordt vervolgd...