hier komen promoties & acties

Virginia E. Johnson

Baanbrekend Amerikaans seksuologe

Virginia E. Johnson (1925-2013) is een baanbrekend seksuologe uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Mede door haar onderzoek werden aspecten als seksualiteit, seks en seksuele problemen meer alledaags bespreekbare onderwerpen.

Veel talenten, maar op zoek

Virginia E. Johnson groeit op in de Amerikaanse staat Missouri. Al vrij jong blijkt ze aanleg te hebben voor wetenschappelijke vakken. Dat ze graag leest en nieuwsgierig is, draagt bij aan het feit dat ze al op jonge leeftijd enkele leerjaren op school mag overslaan. Op haar 16de gaat ze studeren aan de Drury University in Missouri. De opleiding die ze daar krijgt, houdt ze echter al na korte tijd teleurgesteld voor bekeken. Ze neemt daarop een baan aan in een verzekeringskantoor, stort zich een tijd lang ook op haar muziek (ze is ook een begenadigd countryzangeres en pianospeler) en start een opleiding sociologie aan de Washington University in St.-Louis. Toch lijkt haar toekomst elders te liggen.

William H. Masters & seksuologisch onderzoek

Ondanks dat Johnson haar opleiding sociologie aan de Washington University niet zal afmaken, ontmoet ze in 1957 op diezelfde universiteit wel William H. Masters. Ze neemt een baan aan als onderzoeksassistent in zijn Department of Obstetrics and Gynaecology. Dit zal een belangrijk keerpunt blijken in haar leven. Samen zullen Johnson & Masters tot de ontwikkeling komen van een set instrumenten die seksueel genot bij mensen meet. Aan de hand van deze instrumenten komt het duo tot de uitvoering van een grootschalig onderzoek rond menselijke seksualiteit. Een primeur op dat moment. Het onderzoek slaat dan ook in als een bom en zorgt voor enorme controverse. Het onderzoek lijkt de bestaande overtuigingen op het gebied van onder meer vrouwelijke seksualiteit (en in het bijzonder het vrouwelijk orgasme) en homoseksualiteit grotendeels te weerleggen.

Hun verbijsterende resultaten worden in 1966 gebundeld in hun eerste boek Human Sexual Response. Later zullen nog (controversiële) boeken volgen over onderwerpen als seks, (homo)seksualiteit en het huwelijk. Voorbeelden hiervan zijn: Human Sexual Inadequacy (1970 – deze publicatie handelt over het feit dat seksuele problemen eerder cultureel dan psychologisch of fysiologisch van aard zouden zijn) en Homosexuality in Perspective (1980).

Naar aanleiding van het succes van zowel hun onderzoek als hun boeken, starten Williams en Johnson in 1964 de non-profit organisatie Reproductive Biology Research Foundation in St. Louis, waar ze koppels met seksuele problemen behandelen. Johnson's baan als sekstherapeute is bij deze geboren. In 1973 wordt het centrum herdoopt tot Masters & Johnson Institute en wordt Johnson benoemd tot mededirecteur.

Johnson, die nooit officieel haar universiteitsdiploma behaalt, wordt wel algemeen erkend als medeverantwoordelijke voor het onderzoek en de publicaties rond menselijke seksualiteit die Masters en Johnson door de jaren heen de wereld in sturen. De twee ontvangen dan ook samen heel wat onderscheidingen, waaronder de Amerikaanse Sex Education and Therapist Award (1978) en de Biomedical Research Award van The World Sexology Association (1979).

Homoseksualiteit & controverse

Het boek Homosexuality in Perspective (1980) dat de resultaten van Williams & Johnson's onderzoek naar seksuele ervaringen van holebi's in kaart brengt, zorgt voor heel wat ophef. Eén van hun meest controversiële conclusies is hun overtuiging dat homoseksualiteit cultureel aangeleerd zou zijn (en dus afgeleerd kan worden). Vooral Johnson zal deze conclusies in haar latere leven steeds meer, en openlijk, in twijfel trekken. Ook zal later blijken dat ze ten tijde van het onderzoek al sterk gekant was tegen de publicatie van het boek.

Hoe dan ook is de bijdrage van Johnson aan het onderzoek naar menselijke seks en seksualiteit ontegensprekelijk. Mede door haar onderzoek werden aspecten als seksualiteit, seks en seksuele problemen meer alledaags bespreekbare onderwerpen – ongeacht de conclusies die werden getrokken.

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek